hlavní stránka

Ředění soust

Ředění soust

24.4.–30.6.2019

Vernisáž: 24.4. od 18:00

Kurátorka: Lenka Dolanová

Ústředním tématem výstavního programu naší galerie je v roce 2019 poněkud tajemný pojem resilience. Pokud si jej zadáte do internetového vyhledávače, zjistíte, že jde o termín využívaný v kontextu psychologie, sociologie, městotvorby, politiky i ekologie. Jedná se o schopnost využít otřesy a zvraty k podnícení inovativního myšlení, které umožní obnovu a další rozvoj – ať už jednotlivce, společnosti či ekosystému. Po výstavě Plastic Heart, jež uměleckou řečí zprostředkovávala a upozorňovala na problematiku plastů a znečištění oceánů, se v GAMPĚ představí pětice autorů, kteří galerijní prostor přetváří v místo pro nerušené soustředění a návštěvníkům nabízí zážitkovou výuku toho, jak se v době, kdy na nás den co den agresivně útočí miliony vjemů, soustředit.

Formát výstavy je koncentrovaný do půlhodinové procházky galerií s audio průvodcem a plně využívá bohatosti přístupů a odborností jednotlivých tvůrců, kteří se věnují performanci, malířství, zvukovému umění, sochařství či poezii. Autoři navozují situaci, v níž dochází k vícesmyslovému zažívání – pracují se zvukem, střídáním světla a tmy, vybízejí k práci s vlastním tělem v pohybu. Zapojují elementy jazykové hry a zvukové improvizace. Klíčovým elementem instalace jsou samotní návštěvníci, kteří ji svou aktivitou vytvářejí a mají díky ní možnost ukusovat třicet minut svého času v jinak naředěném rytmu. Koncentrická struktura instalace upoutává pozornost k samotnému prostoru a pobytu návštěvníků v něm. Návštěvníci jsou zároveň instruováni k zapojení vlastní představivosti a přenesení vnímání mimo daný prostor. Pečlivě naředěné prostředí pracuje s kontrastem mezi svobodou volného pohybu a časově a prostorově vymezenou strukturou. Poutá pozornost návštěvníků v určitém časoprostoru, a zároveň navozuje rozšířené vnímání.

K výstavě je jako vždy připraven bohatý doprovodný program, jehož součástí jsou pravidelné ranní rozcvičky, podvečerní bezcílné procházky, dílny pro děti, rodiny i seniory, projekce, diskuse, koncerty i taneční performance.

Představujeme Vám nový celoroční cyklus výstav

Představujeme Vám nový celoroční cyklus výstav

Počínaje rokem 2019 vstupuje GAMPA do nové etapy. Jejím cílem je se v následujících několika letech programově zaměřit na celoroční výstavní cykly, nahlížející na určitá témata z různých úhlů pohledu.

Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže umění pozitivně ovlivňovat, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je do Pardubic přivážet odvážné umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu a prostřednictvím rozličných forem soudodobého uměleckého vyjádření napomáhat všeobecné kultivaci klimatu doby.

 David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška Perglerová, Ladislav Železný

David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška Perglerová, Ladislav Železný

Výstava pětice autorů přetváří galerijní prostor v místo pro nerušené soustředění. Formát výstavy je koncentrovaný do půlhodinové procházky galerií s audio průvodcem. Autoři navozují situaci, v níž dochází k vícesmyslovému zažívání – pracují se zvukem, střídáním světla a tmy, vybízejí k práci s vlastním tělem v pohybu. Zapojují elementy jazykové hry a zvukové improvizace. Instalaci vytvářejí svou aktivitou samotní návštěvníci, kteří mají díky ní možnost ukusovat třicet minut svého času v jinak naředěném rytmu. Koncentrická struktura upoutává pozornost k samotnému prostoru a pobytu v něm. Návštěvníci jsou zároveň instruováni k zapojení vlastní představivosti a přenesení vnímání mimo daný prostor. Pečlivě naředěné prostředí upoutává pozornost příchozích v určitém časoprostoru a zároveň navozuje rozšířené vnímání.


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Srdečně Vás zveme na zahájení další z výstav celoročního cyklu věnovaného tématu resilience. Vernisáž projektu Ředění soust proběhne ve středu 24. dubna 2019 od 18:00. Těšíme se na Vás!


Vyhlašujeme výběrové řízení na kurátorské projekty pro 2020, jehož ústředním mottem je relativita. Hledáme projekty, které se nebojí zkoumat dané téma z různých úhlů a v nečekaných kontextech a souvislostech. Hledáme přesahy, názory a postoje, které se nebojí překročit hranice prostoru, času i poznání. Hledáme odpověď na to, jak obstát v době post-pravd a manipulací i ve světě, kde se sci–fi stává každodenní realitou. A to v dobrém i ve zlém. Více informací zde.


Součástí aktuální výstavy Plastic Heart je bohatý a citlivě poskládaný doprovodný program pro malé i velké. Nenechte si ujít např. přednášku Terezy Špinkové na téma Umění a ekologie (úterý 2. dubna 2019), kurátorskou komentovanou prohlídku (čtvrtek 4. dubna 2019) nebo autorskou dílnu s Natálií Trejbalovou (13.–14. dubna 2019) více informací najdete zde. Těšíme se na Vás! 


Nezapomínáme na školy. Bez galerijních animací pro všechny věkové kategorie si už Gampu nedokážeme ani představit.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI