hlavní stránka

bmw

bmw

Petra Kučmašová Jackmannová, z cyklu Postavy, 2016.

Trojice mladých umělců Martin Dašek, Petra Jackmannová Kučmašová a Jan Zdvořák se před lety potkala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Prostorové tvorby profesora Mariána Karla. Tři autory spojuje přátelství, ale také záliba v zásahu do veřejného prostoru. Pokud bychom hledali společný jmenovatel této výstavy, kterou kurátorsky připravila mladá historička umění Kristýna Jirátová, můžeme ho najít v bílé barvě.

bmw / jan zdvořák

bmw / jan zdvořák

Honza používá ve své tvorbě několik celkem jasných prvků, které různým způsobem obměňuje či kombinuje. Většina jeho děl vzniká přímo na místě bez složitého předchozího promýšlení. Všechny instalace v sobě ale mají určité více či méně vyřčené poselství a do prostoru zapadají, jako by tam stály odjakživa. Ve výběru materiálu se Honza ubírá tím ve své podstatě nejjednodušším směrem recyklace. Často využívá dřevo, písmo, světelné zářivky.

bílá nebo černá?

bílá nebo černá?

Školám i školám nabízíme zajímavý tvůrčí program pro děti. Přihlašte se lektorce! Cílem našich animačních programů je zprostředkovat dětem principy uměleckých směrů jako je minimalismus a pojem site specific instalace a přiblížit jim tyto pojmy na ukázkách aktuálních děl Martina Daška, Petry Jackmanové a Jana Zdvořáka. Programy jsou uzpůsobeny podle věkových kategorií dětí a pro děti je přichystala galerijní animátorka Nikola Březinová.

bmw / martin dašek

bmw / martin dašek

Martinovo poměrně dlouhé bílé období vycházelo především z materiálových potřeb, kdy na své instalace využíval velké plochy bílé bavlněné látky. Martin vždy reagoval na prostor, který svými zásahy přetvářel a nutil tak diváka vnímat daný prostor odlišným způsobem a stejně tak se v něm pohybovat. Jeho instalace Horizont či Mrak podněcovaly zajímavý psychologický moment, kdy docházelo k narušení stability těla a dále až k fyzickému ataku na diváka.
Zásah do běžného pohybu člověka se v jeho práci odráží i v častém prvku jakési bariéry.

bmw / petra jackmannová

bmw / petra jackmannová

Bílá barva značí čistotu, jednoduchost, nenápadnost. Jakýsi náznak figuroval v Petřině díle vždy. Nepozorný divák si často ani nemusel všimnout jemného zásahu v prostoru a nebylo mu tudíž umožněno proniknout k myšlence samotného díla. Výchozím prvkem jejích děl je experimentování s plochou a narušování bílého plátna.

výstava očima radka kalhouse

výstava očima radka kalhouse

Projděte si výstavu Black More White na fotografiích.


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: (+420) 777 820 267
E:



otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO

VIDEOPROHLÍDKA


Novinky


Nový rok 2017 zahájíme výstavou site specific instalací Black More White mladých minimalistických tvůrců Martina Daška, Petry Jackmannové a Jana Zdvořáka. Jejich prostorové objekty ze dřeva, plátna i skla obsadí Sýpku i komunikační prostor. Těšíme se na Vaši návštěvu! Výstava potrvá od 12. ledna do 26. února. K výstavě chystáme doprovodné animační programy pro školní kolektivy.


Každou středu od 16:30 do 18:00 hodin máte možnost připojit se k výtvarnému kurzu pro dospělou veřejnost, který vede pardubická výtvarnice a scénografka Renata Hans. Seznámíte se základy prostorového modelování v kresbě a budete vědět, jak na perspektivu, zobrazení drapérie i zátiší. Cena lekce je 150,- Kč. Hlaste se lektorce na tel. 776 825 770.


V únoru chystáme novinku pro pravidelné i nové návštěvníky kreslířských kurzů designérky Macareny Barra. Během čtyř pátků od 16 do 18 hodin si můžete vyzkoušet figurální kresbu podle živého modelu. Cena celého kurzu je 700,- Kč. HLásit se můžete na panochova@gmpardubice.cz nebo na tel. 777 820 267.

NAŠI PARTNEŘI


   
   

Newsletter

Newsletter