hlavní stránka

Plastic Heart </br></br>Juliana Höschlová (CZ), Rudolf Samohejl (CZ/B), David Vojtuš (CZ), Natalia Trejbalová (IT), Mia Goyette (USA/GER)

Plastic Heart

Juliana Höschlová (CZ), Rudolf Samohejl (CZ/B), David Vojtuš (CZ), Natalia Trejbalová (IT), Mia Goyette (USA/GER)

15.2.–14.4.2019

Vernisáž: 14.2. od 18:00 & koncerty: Barcode DJs, Quantum Natives

Kurátorka: Tereza Záchová

Projekt Plastic Heart, který pro GAMPU kurátorsky připravila Tereza Záchová, je první výstavou celoročního cyklu pardubické městské galerie, jehož ústředním tématem a klíčovým slovem je pro rok 2019 pojem resilience. Tento termín je popisován jako schopnost využít otřesy a zvraty k podnícení inovativního myšlení, které umožní obnovu a další rozvoj – ať už jednotlivce, společnosti či ekosystému. Tereza Záchová na půdě galerie představí práce pěti umělců, kteří prostřednictvím svých autorských instalací odhalují vrstvy možností, které souvisí s environmentálním dopadem.

Součástí projektu je bohatý a citlivě poskládaný doprovodný program, který nastíněné téma dále zprostředkovává a podněcuje k tomu, abychom nebyli lhostejní k světu, v němž žijeme a za jehož budoucnost jsme zodpovědní. Nalezneme v něm přednášky, autorské workshopy a tvůrčí dílny pro všechny věkové kategorie, performance, projekce, čtení a v neposlední řadě rovněž programy pro školy.

Představujeme Vám nový celoroční cyklus výstav

Představujeme Vám nový celoroční cyklus výstav

Počínaje rokem 2019 vstupuje GAMPA do nové etapy. Jejím cílem je se v následujících několika letech programově zaměřit na celoroční výstavní cykly, nahlížející na určitá témata z různých úhlů pohledu.

Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže umění pozitivně ovlivňovat, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je do Pardubic přivážet odvážné umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu a prostřednictvím rozličných forem soudodobého uměleckého vyjádření napomáhat všeobecné kultivaci klimatu doby.

Plastic Heart

Plastic Heart

Denně přemýšlím, co mohu udělat pro lepší společnost. Zahájit malou revoluci? Denně kolem sebe spatřuji lidi, co podléhají… podléhají společenskému diktátu – nový telefon, nový batoh, nový kabát, nové boty, nové, nové... Kdosi nám diktuje, že potřebujeme nové věci. Kdo? Je ona privace čistě lidským údělem? Proč vlastníme tolik věcí? Uvědomuji si maximální nadbytečnost. A to neviditelné se stává teprve skutečnou hrozbou. Jaká může být role umění a práce umělců, pokud jde o řešení globálních problémů, jež se dotýkají budoucnosti? Jednotliví umělci odhalují vrstvy určitých možností, které souvisí s environmentálním dopadem. Ať již umělci zaujímají kritický pohled či poetický postoj, je potřeba vnímat danou problematiku jako celek a zprůchodnit tak cestu vlastnímu aktivismu.

Vzpomínám si, že asi v deseti letech jsem měla ekologickou příručku. Velmi jsem ji milovala a každý den jsem si aktivně vypracovávala nějaký úkol. Můj osobní aktivismus přerostl do takové míry, že jsem podobný přístup vyžadovala i od svého okolí. V příručce se psalo, že jednou nebude voda, což mě vyděsilo, a onu hrozbu jsem vzala smrtelně vážně. Zachraňovala jsem kapky odkapávající z kohoutku. Zalévala jsem pak jimy květiny nebo vyplachovala ústa od zubní pasty. Vzpomínám si, že když se objevily první mikrotenové sáčky, byla moje babička nadšená, nemusela už totiž věci dávat do pytlíků od mouky. Mikrotenové sáčky si ale šetřila a používala je několikrát, než se dočista protrhaly, rozervaly a byly na vyhození. Otázka, že časem nebude voda, zůstala, já vyrostla a má ekologická příručka se někam zakutálela. A mikrotenové sáčky? Prorostly do všední každodennosti.

Moje revolta se odehrávala vždy jen v mé osobní aréně, nikdy jsem neskandovala na barikádách, ani neorganizovala demonstraci, jíž bych ovlivňovala davy. Ovšem bezprostřední okolí jsem se infikovat snažila. Od té doby uplynula řada let – vše se stalo dostupnější, rychlejší, nekvalitnější a mnohem spotřebnější. Můžeme mluvit o kapitalismu, můžeme mluvit i o nové formě feudalismu. Netvrdím, že bychom se měli vrátit na stromy a tím začít hodnoty budovat znovu, od začátku. Ba naopak, číselnou řadu můžeme počítat různými způsoby. Podstatou je krok ke všímavosti a k jeho uvědomění. Více než kdykoliv předtím je třeba se probudit z umělého spánku a začít se aktivně podílet na životě. / Tereza Záchová

obr: Juliana Höschlová, Vodopád


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Součástí aktuální výstavy Plastic Heart je bohatý a citlivě poskládaný doprovodný program pro malé i velké. Nenechte si ujít např. dílnu s jednou z vystavovaných autorek – s Julianou Höschlovou (v sobotu 9. března 2019), performance Michala Kindernaye (ve středu 27. března 2019), přednášku Terezy Špinkové na téma Umění a ekologie (úterý 2. dubna 2019) a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás! 


Nezapomínáme na školy. Bez galerijních animací pro všechny věkové kategorie si už Gampu nedokážeme ani představit.


Máme radost! Z celkem 16 kurátorských projektů přihlášených do našeho výběrového řízení vybrala odborná komise dvě výstavy, které se stanou součástí výstavního programu roku 2019 a vytvoří tak základ pro celoroční dramaturgický plán. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI