čtrnáct zastavení
autorského dua M.L.J.M.P.

            Autorská dvojice Milan Langer a Jindřich Max Pavlíček patří mezi aktivisty královéhradeckého uměleckého uskupení Art Division Team Victory Nox, které během osmdesátých let existovalo pod názvem Brutální Nikita. Hnutí se vždy soustřeďovalo na přátelské vlně blízké centrální osobnosti Milana Langera. Langer je přesným opakem umělce lpícího na  individualitě a tvůrčí osamocenosti. Je to autor, který podobně jako Andy Warhol ve své Factory nikdy nepracuje sám. Vlastně nikdy není sám, nejenže připustil určitou formu kolektivního autorství, on také vyžaduje publikum. Reakce Art Division Teamu je možná zpětnou vazbou, ověřením, ale rozhodně spoluautorstvím M.L.J.M.P.

               To vše je možné v epoše po smrti autora. Vše bylo řečeno, vše napsáno, umělec současnosti pracuje cíleně s minulostí, rezignuje na originalitu, namísto ní preferuje autentičnost. Mezi copyrighty se pohybuje jako po minovém poli. Jak to popisuje francouzský filozof Barthes: došlo k vymazání autora ve prospěch psaní. Autor není ničím víc, než tím, co píše. Text je tkanivem citací. Jednota textu není v jeho původu, je v jeho určení. Zrození Čtenáře musí být zaplaceno smrtí Autora.

               Tvůrčí dvojice Milan Langer a Jindřich Max Pavlíček žije v kultuře, žije kulturou. Strategie, kterou používají, se odvíjí od tradice pop-artu, stylu založeného na mýtech města, konzumu a povýšení banální každodennosti do roviny dříve vyhrazené klasickým operám a romantickým symfoniím. Jejich tvůrčí postupy lze vnímat i jako dědictví surrealistického zřetězení asociací a paranoicko-kritické metody Salvatora Dalího. Pracují s legendami, osobní mytologií, kultem hvězd a nezastírají vliv jazyka a vizuality filmu. Strategie participace – účasti a apropriace – přivlastnění patří k ryze současným, přesně odpovídají době po smrti autora. Pro výstavu Čtrnáct zastavení přizvali ke spolupráci také Radoslava Pavlíčka, autora papírových objektů, v nichž dekonstruuje dvourozměrnou plochu a vstupuje medicínsky přesným a esteticky kultivovaným řezem do další prostorové dimenze, aby zmnožil význam používaných znaků.

               Důležitou součástí Langerova vyjadřování jsou texty. Myšlením přechází z kontextu do kontextu, z média do média. Díky spojení s invenčním grafikem a svrchovaným umělcem Jindřichem Maxem Pavlíčkem, přechází z média do média i technologicky. Dílo Milana Langera je dlouhodobým uvažováním o médiu obrazu. Přestože si zachovává kontinuitu s dědictvím malby jako procesu, musíme připustit, že idea prokliků mezi médii, znaky a myšlenkovými procesy dodává Langerovým artefaktům napětí. Tvůrci šlo vždycky spíše o obrazovky a displaye, než o nehybné, statické malířské masterpiecy. Bez interpretace mediální reality nemůžeme myšlenkový potenciál plochých, vyzařovaných i trojrozměrných artefaktů plně docenit.

               Langerovo zkolektivněné, rozšířené dílo klade velký nárok na vnímatele. Staví mu do cesty překážky v podobě rébusů, zkratek a šifrovaných zpráv. Spoléhá na bohatou vizuální gramotnost diváka. Hadačova slast tkví ve schopnosti dekódovat, rozpoznat tváře z novin, citace slavných uměleckých děl a poradit si se sentencemi z kultovních  knih. S nekonečnou zlomyslností čtenářům intermediálních děl plných vrstvených významů předkládá Langer mystifikace na nejnečekanějších místech. El Grecovi apoštolové na obraze Seslání Ducha Svatého hoří plamenem, který nejen ze sekty vytvořil dominantní náboženství, ale na jejichž hořácích by i čaj uvařil. Hokusaiova Velká vlna je přirovnána k velké vlně průmyslové revoluce, jež smetla přirozenost světa, ale i k Drtikolovým aktům krásných žen a velké katastrofě ropného tankeru Exxon Valdez v roce 1989. Jakoby nástrojem nešťastných tahů civilizace byla tuš. Celý cyklus Čtrnácti zastavení je o svobodě, která je svobodou jen k něčemu a někomu, a tak vlastně žádnou skutečnou svobodou není. K otázce svobody se vztahují Beuysovi psi, skotští dudáci a Géricaultův Husar v kontrapunktu s Davidovým Napoleonem. V jistém ohledu se Langerovy obrazy podobají snům. Vysvětlený sen je mrtvý sen. V Langerově univerzu se stále objevuje příliš mnoho nekrologů. Kultura undergroundu odchází, stejně jako odešel mladý génius Rafael Santi, jehož umělecké tvůrčí síly se příroda bála, jak praví jeho náhrobek.

Nenechte si ujít performanci Art Division Teamu při zahájení výstavy, v níž má každý a vše svou roli.  Důležitou úlohu hraje měnící se figurant, krásný muž, muž Buddha, automobil, leccos se stává plátnem pro myšlenky promítané na tělo ve formě videa. Hudební part je dílem skladatele Petra Vyšohlída. Lze i nelze poznat, která část je dílem koho, podstatný je výsledek, který obsahuje to nejlepší z každého z nich.

Z textů historičky umění Martiny Vítkové pro katalog a informační skládačku, vydaných k výstavě.

Fotka 3

Fotka 2

Fotka 1


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI