Více o autorkách

Kristina Vašíčková prošla školením v ateliéru Jiřího Beránka na UMPRUM a krátce studovala v doktorském programu na Akadémii umení v Banské Bystrici u Borise Jirků. Vedle práce se sochou i objektem se věnuje také kresbě i knižní grafice a podílela se mimo jiné na podobě někdejšího čtrnáctideníku pro současné umění Ateliér. Její sochařskou tvorbu charakterizuje realistické ztvárnění postavy kontrastující s volnými abstraktními experimenty, pro sochařku je typická rovněž záliba v recyklování odpadů. Abstrahované plastiky i kresby Vašíčkové často nesou rysy automatických procesů odhalujících introvertní nálady a odkazují na potřebu spontánně zaznamenat děj formou redukovaných symbolů na povrch velkoformátových pláten, laminátových desek či na nepoddajný materiál rozměrných a vrstvených igelitových plachet. Často se přiklání k nekonvenčním technikám – kreslí fixem, voskovkami, sprejem nebo rtěnkou a ráda vytváří postavy zvláštních osobních božstev. Vašíčková se podílela na množství sólových i kolektivních výstav, je členkou Umělecké besedy, s níž pravidelně vystavuje. Mimo celé řady dalších výstavních projektů v letech 2007-8 participovala na putovní výstavě Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě nebo na mezinárodní přehlídce Fórum mladé umění ČR, která probíhala v Galerii města Plzně a v Galerii města Řezna (2013-14).


Eva Horská absolvovala obor textilní tvorby na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové a později studovala na UMPRUM, kde prošla školením v Ateliéru sochařství Kurta Gebauera. Mimo to se účastnila stáže v Ateliéru Grafického designu na EINA v Barceloně a má za sebou kurzy světelného designu na ISD. V Barceloně participovala například na skupinové výstavě v Galeríi La Rueda. Společně se svým mužem založila a provozuje v Hradci Králové grafické studio, tiskárnu a nakladatelství Upupæpop, které se zaměřuje na autorskou ilustraci, ruční tisk, ale i na další experimenty kombinující digitální grafiky s klasickými technikami. Pro její volnou práci jsou typické drobnější objekty vytvářené z různých materiálů, odkazující na zájem o textilní techniky, ale paralelně také o přírodu i staré mýty či kultury. Bizarní postavičky smyšlených hrdinů nebo figurky vytvářené z pomíjivých materiálů dávají její práci primitivisticky okultní ráz a narativní podtext. Příběhy autorka vypráví také prostřednictvím obrazu, hudby i pohybu během svých performancí založených na meotarové projekci. Samostatně vystavovala v poslední době například v hradecké Walk Thru Gallery a ve střítežské Galerii Kabinet, Chaos. Účastnila se rovněž kolektivních projektů – například v pražské galerii Makráč a dnes již neexistující Trafačce.


Petra Brázdilová navštěvovala Ateliér malby na UMPRUM a během studií absolvovala také zahraniční stáž v Maryland Institute College of Art v americkém Baltimoru. Je spoluzakladatelkou skupiny Kůže na skále a ve své práci se zabývá nejen malbou, ale také filmem, fotografií a objektem. Její tvorba se často dotýká genderových předsudků (cyklus Moje věc), ale reflektuje například také tradice rodného Valašska (Chronika stavební kultury jedné malé obce) nebo s vtipnou nadsázkou a ironií komentuje aktuální i historické události. V roce 2010 autorka získala Čestnou cenu Rudolfa Schlattauera, udělovanou v rámci výtvarné přehlídky Trienále Valmez nejlepším umělcům městem Valašské Meziříčí. Vystavovala na řadě sólových i kolektivních projektů doma i v zahraničí (například v gallery of MICA v Baltimoru nebo v ASA art galéry v Sarajevu), její dílo je zastoupené ve sbírkách Galerie F. Jeneweina města Kutné Hory a Galerie Kaple města Valašského Meziříčí. Brázdilová s oblibou volně kombinuje různá média, díky kterým širší tematické cykly zasazuje do parodického kontextu s lehkostí komentujícího podstatné a aktuální společenské problémy.


Magdalena J. Popławska narozená ve Varšavě se věnuje především figurální plastice, 3D grafice nebo užitému umění, nejčastěji zpracovávanému v podobě stylizovaných designových návrhů. Její práce zaměřené zejména na zobrazení člověka se pohybují na rozmezí realistického portrétu a užitkového objektu. Designové výrobky často vychází právě z autorčiny zkušenosti se zpracováním lidské postavy (například základem pro vázy či lampy Fultill Me, Light Me Up, které se objevily i na Karlovarském filmovém festivalu, se tak staly mužské i ženské busty). Sochařka žijící v Praze studovala na katedře sochařství varšavské Akademie výtvarných umění u Adama Myjaka a později na UMPRUM u Jiřího Beránka. Společně s Krzysztofem Krzysztofem získala cenu v soutěži o pomník pro bývalého polského prezidenta Lecha Wałęsu. Od roku 2005 její nepřehlédnutelná socha Vlaštovka doplňuje exteriér areálu pražského Klementina, kde sídlí Národní knihovna, jež populární plastiku, původně klauzurní práci Popławske, odkoupila do svého majetku. Její kopie pak byly vytvořeny například rovněž do Belgie. V roce 2010 obdržela umělkyně na Czech Art Festivalu v Českých Budějovicích první místo v kategorii sochařství, zúčastnila se řady skupinových i sólových výstavy a pravidelně vystavuje také na přehlídce Prague Design Week.


Jindřiška Barchini Jůzová vystudovala textilní tvorbu na Univerzitě v Hradci Králové a souběžně se rozhodla ještě pro Ateliér textilní tvorby a Ateliér sochařství na UMPRUM. Mimo to absolvovala také zahraniční stáž na University of Zagreb v Chorvatsku na Faculty of Textile Technology. V jejím díle se nepochybně osobitým způsobem propojuje zájem o práci s různými tkaninami a o jejich kombinaci s dalšími často technickými „neuměleckými“ materiály a různými prefabrikáty. Ve svých minimalizovaných a tvarově strohých objektech a instalacích se zaměřuje na sériovost, na proces i vlastní prostor, v němž je práce umístěna. Její návrhy se dočkaly už v době studií na UMPRUM množství ocenění a některé z nich později také průmyslových realizací (například textilní tkaná tapeta pro Kolovrat ČM v Chýnově nebo tištěná bytová textilie pro varnsdorfskou Velvetu). Umělkyně se podílela i na některých zahraničních projektech (například na European Way of Life v Nantes nebo Remember the Future v Rooms for Free v Chemnitz). Díky potřebě užívat textilie jako součást sochařských prací vznikají pod rukama autorky hmotově i tvarově redukované, ale nadmíru specifické celky, naznačující snahu překračovat možnosti jednotlivých médií i materiálů.


Kateřina Venclíková si zvolila obor sochařství na UMPRUM, kde navštěvovala ateliér Jiřího Beránka a Krištofa Kintery. Během studií absolvovala stáž ve Francii na L’École Superieur Beaux-Arts De Marseille. Věnuje se také tvorbě autorských šperků z netradičních materiálů, jako je například beton. V roce 2012 byla nominovaná Akademií českého designu na cenu Czech Grand Design za projekt HolcimArt. Vedle figurálního sochařství a portrétu se v rámci své tvorby orientuje na plastiky, jejichž ztvárnění se pohybuje mezi realistickým záznamem, často však karikovaným a tvarově redukovaným nebo minimalizovaným symbolickým objektem. Typickou součástí jejích prací jsou mimo pozlacování také odkazy na středověkou tematiku i ikonografii, které naznačují zkušenosti získané v restaurátorských dílnách, ale především zájem o otázky víry. Sochařka používá širokou škálu materiálů od umělého kamene, betonu, polyesteru až po sádru a v poslední době se s oblibou zabývá vytvářením situací, kterými vyvolává reakce veřejnosti. Účastnila se řady skupinových výstav – například pražských projektů Art Safari a Pozdní sběr nebo kolektivní expozice Sochy v zahradě pravidelně pořádané v Kroměříži.

Mod(e)ly

tn_obrazek_1462.png

tn_obrazek_1461.png

tn_obrazek_1460.png

tn_obrazek_1459.png

tn_obrazek_1458.png


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI