den pro dětskou knihu a adventní výtvarná dílna

Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích, Východočeskou galerií, Galerií města Pardubic a SenSen klubem pořádá v sobotu 30.11.2013 celodenní akci pro děti a jejich rodiče  Den pro dětskou knihu otevírá cestu Adventu.

 

V tento den proběhne veřejná sbírka knížek pro děti. Sběrná místa jsou v  knihovně, na zámku – v muzeu (rytířských sálech) i ve Východočeské galerii, v Galerii města Pardubic na Příhrádku a v Turistickém informačním centru u Zelené brány. Do přiložených krabic mohou dárci vkládat dětské knihy, pro které již nemají další využití. Uvítáme knihy ve velmi dobrém stavu, nepopsané a nezničené. Do přinesených knih mohou zájemci vložit záložku, kterou na místě namalují nebo mohou napsat vzkaz, citát, poselství. Rozměr této záložky je 21x6 cm z pevnější čtvrtky papíru. Se sbírkou organizačně vypomáhá SenSen klub.

 

Dětem nabízíme formou soutěže pohádkové adventní putování knihovnou, kdy budou mít možnost si projít celou knihovnu, navštívit oddělení, do kterých běžně nechodí a přitom mohou soutěžit. Během putování po soutěžních pohádkových stanovištích se návštěvníci seznámí s postavami českého adventu a vánoční příběh je dovede za doprovodu betlémské hvězdy až k zázraku zrození Ježíška. Za soutěžní úkoly, které během putování děti splní, získají zápis do hrací karty. Vyplněná hrací karta zároveň slouží jako poukaz pro získání registrace do knihovny zdarma na rok 2014. Podmínkoupro vyřízení zcela nové registrace nebo u stá­vajícího dětského čtenáře k prodloužení registrace na jeden kalendářní rok je získání min. 4 razítek z 12 soutěžních stanovišť do hrací karty, z toho aspoň 1 razítko musí být získáno v krajské knihovně.

Razítka musí pocházet pouze ze soutěžních stanovišť Adventního putování, které probíhá 30.11.2013 v kraj­ské knihovně, v galerii na Příhrádku, na zámku v muzeu i v galerii a v Turistickém informačním centru.

S platným poukazem je možné registraci dětské­ho čtenáře vyřídit v recepci kraj­ské

knihovny do 30.12.2013.

 

Dále knihovna dětem po celý den od 10 do 16 nabídne čtení vánočních příběhů, výtvarnou dílnu na téma vánoční stromečekpomocí různých výtvarných technik a z výsledných prací uspořádáme výstavu v krajské knihovně.

V 15 hodin autorské čtení z knihy Kateřiny Pojkarové Zapomnění (fantasy novela pro děti od 11 let) ve sklepení knihovny.

 

Doprovodný kulturní program a pohádkové soutěžní stanoviště nabídne i Galerie města Pardubic na Příhrádku, kde se děti mohou zapojit ve výtvarné dílně do výroby velké koláže z vánočních stromečků a barevných dárků, mohou si vyzkoušet práci s akvarelovým papírem, kartonem a pěnovou hmotou. Výtvarná dílna začíná od 10.30 hodin.

 

Další zastávka na pohádkovém stanovišti pro malé soutěžící čeká ve Východočeské galerii v Pardubicích - na zámku, kde si děti ve věku od 4 do 10 let mohou ve výtvarné dílně od 13 hod. vyrobit ozdobu na stromeček a vánoční přáníčka.

 

A poslední soutěžní stanoviště na děti čeká v rytířských sálech zámku, kde pro ně po celý den bude připraveno vánoční čtení u křišťálového betlému a také malá soutěž v poznávání motýlů.

 

Z pódia na Pernštýnském náměstí kolem 15.hodiny vyhlásíme celkový počet nasbíraných knih a také vyhlásíme 2. ročník čtenářské soutěže Lovci perel.

 

Doprovodný program v dětském oddělení knihovny 10 – 16 hod.

 

Výroba záložky „Děti dětem – poselství knihou“ 

 

Nabídka novinek a nejčtenějších dětských knížek z knihkupectví KOSMAS inspirace pro Ježíška.

 

Výtvarná dílna – pomocí různých výtvarných technik si každý návštěvník vyzdobí vlastní vánoční stromeček. Z výkresů uspořádáme výstavu v krajské knihovně.

 

Předčítání pohádek a vánočních příběhů
Advent  – předvánoční čas, který si zkrášlíme čtením a  vyprávěním, přidáme kamínek a světýlko na cestě do Betléma. Každý tak přispěje k zázraku narození Ježíška v Betlémě.

Čtení začíná vždy v celou hodinou a předčítají senioři ze SenSen klubu ve Vendelínově klubovně:

10 -10.30hod., 11 -11.30 hod., 13 -13.30 hod., 14 -14.30 hod., 15 -15.30 hod.

 

Zážitková beseda a autorské čtení z knihy K. Pojkarové Zapomnění
(fantasy novela pro děti od 11 let) – speciální akce dne.

15.00 -16.00 sklepení knihovny

 

Doprovodný program v Galerii města Pardubic na Příhrádku
otevřeno 10 – 16 hod.

od 10.30 hod. výtvarná dílna

sběrné místo pro knihy + malování/psaní záložky

soutěžní stanoviště Adventního putování pro získání razítka do hrací karty

 

Doprovodný program ve Východočeské galerii na zámku
otevřeno 10 – 15 hod.

od 13 hod. výtvarná dílna

sběrné místo pro knihy + malování/psaní záložky

soutěžní stanoviště Adventního putování pro získání razítka do hrací karty

 

Doprovodný program v rytířských sálech na zámku
otevřeno 10 – 16 hod.

čtení u betlému, vědomostní soutěž – v průběhu celého dne

sběrné místo pro knihy + malování/psaní záložky

soutěžní stanoviště Adventního putování pro získání razítka do hrací karty

 

Turistické informační centrum

sběrné místo pro knihy + malování/psaní záložky

soutěžní stanoviště Adventního putování pro získání razítka do hrací karty


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin

vánoční otevírací doba:
24. 12. 10–14 hodin & 20–24 hodin
25. 12. 14–18 hodin
26. 12. 14–18 hodin
27. 12. 10–18 hodin
28. 12. 10–18 hodin
29. 12. 10–18 hodin
30. 12. 10–18 hodin
31. 12. ZAVŘENO
1. 1. 2019 14–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Připravujeme vernisáž nové výstavy fotografií Jana Adamce, kterou pro Gampu připravila kurátorka Martina Vítková. Zahájení proběhne ve středu 6. prosince 2018 od 18:00.


Bez Vánočního blešírku bychom si advent v galerii už snad ani nedokázali představit. V sobotu 8. prosince 2018 od 13:00 v Divadle 29 i Gampě.


Nezapomínáme na školy. Bez galerijních animací pro všechny věkové kategorie si už Gampu nedokážeme ani představit.


K výstavě Bez práce nejsou koláže jsme pro Vás připravili jako vždy řadu doprovodných programů. Nechte se zlákat na některý anebo všechny z nich.


Máme radost! Z celkem 16 kurátorských projektů přihlášených do našeho výběrového řízení vybrala odborná komise dvě výstavy, které se stanou součástí výstavního programu roku 2019 a vytvoří tak základ pro celoroční dramaturgický plán. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘINewsletter

Newsletter