dřina, adrenalin, vítězství, překonání se...

Umění a sport často bývají vnímány jako opozita, jedno zbytečné a druhé potřebné, podle úhlu pohledu, přesto je obojí součástí naší kultury. Rok 2016 je nejen rokem olympiády v Riu de Janeiru, ale i 85. výročím od potvrzení města Pardubic jako města sportu založením stadionu a uspořádáním Celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu republiky československé v Tyršových sadech nedaleko zámku.

Významné sportovní události a olympiády často podmíní vznik uměleckých děl: zahajovacích skladeb, blýskavých ceremonií, úchvatných ohňostrojů, designových staveb. Pro olympiádu v Londýně v roce 2012, kdy se z vrtulníku na stadion nechala snést Jamesem Bondem i sama britská královna, vytvořil David Černý klikující autobus, Michael Rittstein velkolepou Sportovní epopej a dílo Františka Kupky Amorfa se objevilo na dresech sportovců včetně ponožek a holínek.

Slovo sport k nám doputovalo z anglosaského světa a odvozuje se od slova disport – bavit se, kratochvíle. Jak vnímáme sport  závisí na tom, co nás na něm baví. Někdo se na kole žene do zatáčky hlava nehlava, jiný si užívá lážo-plážo relaxace fotbálkem u vody či na venkovském hřišti. Obrat jdu si zacvičit používáme i pro meditativní jógu. Když jde o sport, jde o pohyb – nikoli jen fyzický, protože za sport považujeme i šachy, které jsou ve své podstatě strategickou hrou, ale už nikoli karty nebo ruletu. Že je množina toho, co považujeme za sport, poněkud nejednoznačná, dokazuje známá anekdota o Alfonsu Muchovi a Luďku Maroldovi. V roce 1889 užívali společný ateliér a pracovali 14 – 16 hodin denně, až jim lékař nařídil dát si během dne hodinu pauzu a věnovat se sportu. Tak chodili hrát kostky do kavárny.  

Myšlenka souměrného rozvoje těla a ducha, kalokagathia, pochází ze starověkého Řecka. Stále používáme řecké sportovní pojmy atletika, gymnastika, stadion. Jen na rozvoj ducha trochu zapomínáme. Těžko si představit na olympiádě soutěž básníků. Svět se stal příliš velkým, aby dokázal udržet mír aspoň v době her.

Sportovat se dá doma i venku, často, občas i vůbec. Formou sportu jsou buď závody nebo hry. Mělo by při něm jít spíše o radost z pohybu nebo o vítězství? Odlišujeme sport vrcholový, adrenalinový, silový, kondiční, relaxační, kolektivní, individuální, indoor, outdoor, vyberou si chudí i boháči. Často jde o překonávání sebe sama, ale sport funguje i jako lidová zábava. Masovost sportu je také dědictvím manipulativní imperiální římské vlády – lid přece potřebuje chléb a hry, jinak se bouří. I dnes se lidé kvůli sportu scházejí, jako se dříve scházeli při popravách a veřejných trestech, divadelních představeních, jarmarcích a náboženských poutích.

Velkým propagátorem antického zdravého ducha byl první náčelník Sokola Miroslav Tyrš, filozof, estetik, profesor dějin umění. Do Sokola chodili pravidelně cvičit i mnozí dekadentní bouřliváci, od kterých bychom to úplně nečekali, například básník temných smutků Karel Hlaváček.

Sport, jako pohybová aktivita, je přirozenou součástí našeho středoevropského života. Máme ho zakořeněný velmi modernisticky, je důležité vyhrát, být lepší, rychlejší, silnější, šikovnější. Ve sportu stejně jako v životě je přece nutné předhonit všechny soupeře a zasáhnout cíl přesně do černého. Fyzická zdatnost byla zásadní pro přežití, a když jsme přestali žít v přírodě a s přírodou, stal se sport doplňkem života v industriálním městě.

Máme sklon vnímat sport jednostranně, pouze tělesně, ale tušíme, že z pohybu má prospěch nejen tělo, ale i psychická stránka naší bytosti. Při stresu a svalové zátěži se vyplavují endorfiny - hormony štěstí. Pojem fair play je jedním z mnoha termínů, které se ze sportu volně přelily do obecné řeči. Pohyb je hluboce individuální a souvisí s námi samými a kvalitou našeho života. Globální doba nám umožňuje hrát sporty Indiánů /lacros/, australských domorodců /bumerang/, pěstovat všechny druhy indické jógy a dokonce i podivné hybridy eskymácké zábavy /curling/ – posílání žehliček po ledě. Zimní bruslení uprostřed velkoměst připomíná holandské obrazy ze 16. století.

Snad jedině ve sportu se ještě objevují hrdinové naší doby. Jasným hrdinou je Jaromír Jágr a vítězové od Nagana. Na toto téma vznikla a hrála se stejnojmenná opera. Ikony ale také padají. Cyklista Lance Armstrong sice překonal rakovinu, ale ztratil tvář díky své dopingové aféře. Český národ uctívá sport, radnice na něj vždy věnují významné prostředky, ale náš univerzální lidový hrdina – Haškův Švejk, je poněkud nesportovní. Naštěstí Antonín Panenka zaútočil v Bělehradě 76 úspěšně na Německo vršovickým dloubákem zvaném taky Panenka kick.

Sport je všudypřítomný, moderní stadiony se stávají ikonami měst, ačkoli v zahraničí jim konkurují koncertní sály a muzea. Se sportem je pochopitelně spojen i tvrdý byznys. Nedá se zapomenout na slavnou větu Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? jež odstartovala jednu z mnoha korupčních afér, kdy manažer klubu kupoval výsledky zápasů.

Sochaři se věnují lidskému tělu jako nejzákladnějšímu výrazovému prostředku. Fyzicky zdatné tělo bylo tématem antických umělců, mezi nejslavnější světová díla patří Myrónův Discobolos. Současní sochaři vnímají tělo a jeho možnosti mnoha tradičními i netradičními způsoby. Brit Marc Quinn v sérii Mramor šokuje protikladem nádherného mramoru a formy inspirované klasickým sochařstvím zobrazující  tělesně handycapované lidi. Skejtaře s lebkou v rukou můžeme považovat za Hamleta, Sirénou je modelka Kate Moss zkroucená v jogínské pozici hadí ženy. Těhotná Alyson Lapper se stala viditelným symbolem paralympiády v roce 2012. Jde o monumentální sochu ženy, jež se narodila bez rukou a s pahýly nohou, a jež dokáže žít dobrý život snad úspěšněji než mnozí kompletní jedinci. Fyzickými předpoklady kresby se ve videoperformancích Drawing Restraint zabývá Matthew Barney. To, co kreslí, není ani tak ruka, jako umělcovo komplexní tělo v náročných pozicích a tělesných výkonech.

Fotka 6

Fotka 2

Fotka 4

Fotka 3

Fotka 1


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI