Jak to vidí vermeer a jak to vidíš ty? Rezidenční pobyt v delftu!

Jak to vidí vermeer a jak to vidíš ty? Rezidenční pobyt v delftu!

Creart OPEN CALL Artist in Residence Delft / Nizozemí 2013


Děkujeme Vám za Váš zájem o id11 projekt Delft OP ZICHT, nabízející rezidenční pobyt pro umělce v Delftu. Rezidenční pobyt se uskuteční v  srpnu a září 2013 v holandském Delftu a realizátorem bude organizace id11.

Nadace id11 a její nabídka pro umělce CreArtu
Holandská nadace id11 organizuje umělecké projekty v dočasně volných prostorách jako jsou
volné obchody, kancelářské prostory či budovy určené k demolici nebo rekonstrukci. Během srpna a září 2013 zve id11 8 profesionálních umělců ze zemí zapojených do mezinárodního projektu CreArt, aby vytvořili site-specific projekt/umělecké dílo ve městě Delft v Nizozemsku. Upřednostňujeme díla  v široké škále nových médií a různorodost přístupů. V průběhu dvou měsíců budou participující umělci pracovat na vlastním projektu, který je na závěr určen k veřejné prezentaci.

Místo projektu
Delft je město v provincii Jižní Holandsko (Zuid-Holland), Nizozemí. Je umístěno mezi Rotterdamem a Haagem a je známé především pro své typicky holandské městské centrum s kanály, malířem Vermeerem, delftskou modrou keramikou (Delftware), Delftskou technickou univerzitou i vztahem k nizozemské královské rodině - domu Orange-Nassau.

Doba trvání

Srpen a září 2013

Organizace ze strany hostitele

·        id 11 pomůže umělcům sžít se a seznámit se s městem Delft, jeho kulturními institucemi a
zajímavými místy a poskytne umělcům týdenní program uměleckých souvisejících činností, a to i v sousedních městech Rotterdam a Haag

·        id11 uspořádá výlet do Haagu a Rotterdamu a představí umělcům uměleckou scénu v těchto dvou sousedních městech Delftu a propojí aktivity pobytů umělců v těchto městech

·        id 11 bude poskytovat po celou dobu pobytu umělcům kurátora k vzájemné spolupráci a komunikaci o jejich díle projektu OP DELFT ZICHT a prezentace

·        id 11 bude organizovat každý týden umělecké diskuse všech 8 zúčastněných umělců a také neformální shromáždění (art café), kde se umělci můžou setkávat i s místními umělci

·        jednou měsíčně se bude konat veřejná prezentace, představení práce 4 z osmi zúčastněných umělců

·         id 11 bude organizovat během posledního víkendu pobytu umělců závěrečnou veřejnou
prezentaci uměleckých děl vytvořených v průběhu pobytu

·        id 11 žádá umělce, aby během celé pracovní doby otevřeli prostor své práce pro veřejnost (od čtvrtka do neděle od 12 do 17 hodin)

Hostitel hradí:
• cestovní náklady (do určité výše)
• poplatky za ateliér v uměleckém centru Kadmium
ubytování
• pracovní rozpočet 500 euro měsíčně na základě skutečných nákladů
publicitu
publikování projektu v katalogu


Informace o ateliéru
V roce 2010 byl první ročník id 11 Delft OP ZICHT organizován v uměleckém centru Kadmium, také  tento ročník se bude konat zde. Kadmium poskytne pracovní prostor pro všech 8 účastnících se umělců. Kadmium je stará školní budova. Má čtyři učebny, malé schodiště, krásný sál s dlouhou chodbou a náměstí před ním. V pravidelné otevírací době Kadmia budou moci příchozí návštěvníci shlédnout vývoj uměleckých děl. Rezidenční program trvá dva měsíce (srpen a září 2013) a bude zakončen prezentací ve formě veřejné výstavy. Vystavující umělci budou prezentovat svou práci v průběhuumělecké diskuse bij_wijze_van_SPREKEN a musí být schopní dialogu s veřejností. Jiné formy veřejné prezentace můžou být projednávány v závislosti na  zájmu každého hostujícího umělce.

 

Informace o ubytování
HET TIJDELIJK verblijf je název ubytování rezidentních umělců. V Delftu id11 nemá trvalé prostory pro ubytování nebo pracovní prostory pro realizaci projektů, ale reaguje na to, co je k dispozici a v daný okamžik přichází s plánem projektu. Program pobytu umělců tak závisí na dostupnosti dočasných prostor. Během srpna a září 2013 id11 poskytne (dočasně) bydlení pro 8 zúčastněných umělců. HET TIJDELIJK verblijf je vybaven potřebným nábytkem. Sprchový kout a kuchyň jsou vždy součástí.

Pokyny k přihlášení a kritéria výběru

·        Creart je spolupráce mezi 12 evropskými městyArad / Rumunsko, Kaunas / Litva, Janov / Itálie, Delft / Nizozemsko, Harghita County / Rumunsko, Valladolid / Španělsko, Aveiro / Portugalsko, Linz / Rakousko, Kristiansand / Norsko, Lecce / Itálie, Pardubice / Česká republika a Vilnius / Litva.

Pouze umělci s titulem dosaženým v oboru umění z výše uvedených měst mohou žádat o účast v projekt OP ZICHT Delft. Pokud žadatel nemá vysokoškolské vzdělání, musí doložit odpovídající schopnosti prostřednictvím uměleckého portfolia.

 

Participující umělci vytvoří nová site-specific díla/umělecké projekty „na míru“, vztahující se k lokalitě Delftu. Projekt se vztahuje k ikonické malbě POHLED NA DELFT od malíře VERMEERA VAN DELFT a vyzývá umělce, aby vytvořili současné varianty tohoto tématu/díla či se s ním ve svém projektu jakkoli jinak umělecky vyrovnali.

 

Participující umělci budou vybráni na základě svého návrhu projektu, který by měl vyjadřovat vztah k Delftu. Vybraní umělci budou objevovat Delft a „mají Delft na zkoušku“ na dva měsíce.


DELFT OP ZICHT má několik významů. Jedná se o přesmyčku názvu Vermeerova slavného plátna POHLED NA DELFT – DELFT NA POHLED (ZICHT OP DELFT – DELFT OP ZICHT). V DELFT OP ZICHT jsou slova v opačném pořádku
; a zastupují i významy: pokoušet se o něco, testovat, vyzkoušet si něco, mít něco na zkoušku.

 

Zaujalo Vás to?

On-line přihláškový formulář je k dispozici na internetové adrese:

http://creart-eu.org/application/artists-residence-delft-op-zicht

K přihlášce jsou požadovány následující dokumenty:

  • Zkrácená verze Vašeho životopisu
  • Dokumentace posledních prací, výzkumů souvisejících s tématem (ne více než 5 fotek)
  • Krátký psaný návrh projektu (ne více než 1 strana A4)
  • Občanský průkaz nebo pas (oskenovaná kopie)

Budou akceptovány pouze přihlášky s kompletními informacemi.

On-line přihlášky musí být odeslány nejpozději do 24. června 2013

Po odevzdání přihláškového formuláře je odeslán automaticky generovaný email s potvrzením přijetí přihlášky.

id 11 zkontroluje Vaše přihlášky a informuje Vás o výsledku – přijetí či nepřijetí do rezidenčního pobytu do 30. června 2013.

 

Kontakt:

Email: info@id11.nl

Web:

K dalším dotazům můžete kontaktovat:

Lucie Břízová, koordinátorka projektu CreArt, vedoucí oddělení kultury Magistrátu města Pardubic:
lucie.brizova@mmp.cz, tel. 736519016

Ivana Panochová, manažerka Galerie města Pardubic: panochova@gmpardubice.cz, tel. 777 820 267


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOC:

  • 24. prosince 2019: 10:00–14:00 & 20:00–24:00
  • 25. prosince 2019: zavřeno
  • 26.–28. prosince 2019: 14:00–18:00
  • 31. prosince 2019: 10:00–18:00
  • 1. ledna 2020: zavřeno

K výstavě Time's Up opět připravujeme řadu doprovodných programů od přednášek, přes dílny a workshopy, až po projekce. Přesvědčete se sami.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI