Jak to vidí vermeer a jak to vidíš ty? Rezidenční pobyt v delftu!

Jak to vidí vermeer a jak to vidíš ty? Rezidenční pobyt v delftu!

Creart OPEN CALL Artist in Residence Delft / Nizozemí 2013


Děkujeme Vám za Váš zájem o id11 projekt Delft OP ZICHT, nabízející rezidenční pobyt pro umělce v Delftu. Rezidenční pobyt se uskuteční v  srpnu a září 2013 v holandském Delftu a realizátorem bude organizace id11.

Nadace id11 a její nabídka pro umělce CreArtu
Holandská nadace id11 organizuje umělecké projekty v dočasně volných prostorách jako jsou
volné obchody, kancelářské prostory či budovy určené k demolici nebo rekonstrukci. Během srpna a září 2013 zve id11 8 profesionálních umělců ze zemí zapojených do mezinárodního projektu CreArt, aby vytvořili site-specific projekt/umělecké dílo ve městě Delft v Nizozemsku. Upřednostňujeme díla  v široké škále nových médií a různorodost přístupů. V průběhu dvou měsíců budou participující umělci pracovat na vlastním projektu, který je na závěr určen k veřejné prezentaci.

Místo projektu
Delft je město v provincii Jižní Holandsko (Zuid-Holland), Nizozemí. Je umístěno mezi Rotterdamem a Haagem a je známé především pro své typicky holandské městské centrum s kanály, malířem Vermeerem, delftskou modrou keramikou (Delftware), Delftskou technickou univerzitou i vztahem k nizozemské královské rodině - domu Orange-Nassau.

Doba trvání

Srpen a září 2013

Organizace ze strany hostitele

·        id 11 pomůže umělcům sžít se a seznámit se s městem Delft, jeho kulturními institucemi a
zajímavými místy a poskytne umělcům týdenní program uměleckých souvisejících činností, a to i v sousedních městech Rotterdam a Haag

·        id11 uspořádá výlet do Haagu a Rotterdamu a představí umělcům uměleckou scénu v těchto dvou sousedních městech Delftu a propojí aktivity pobytů umělců v těchto městech

·        id 11 bude poskytovat po celou dobu pobytu umělcům kurátora k vzájemné spolupráci a komunikaci o jejich díle projektu OP DELFT ZICHT a prezentace

·        id 11 bude organizovat každý týden umělecké diskuse všech 8 zúčastněných umělců a také neformální shromáždění (art café), kde se umělci můžou setkávat i s místními umělci

·        jednou měsíčně se bude konat veřejná prezentace, představení práce 4 z osmi zúčastněných umělců

·         id 11 bude organizovat během posledního víkendu pobytu umělců závěrečnou veřejnou
prezentaci uměleckých děl vytvořených v průběhu pobytu

·        id 11 žádá umělce, aby během celé pracovní doby otevřeli prostor své práce pro veřejnost (od čtvrtka do neděle od 12 do 17 hodin)

Hostitel hradí:
• cestovní náklady (do určité výše)
• poplatky za ateliér v uměleckém centru Kadmium
ubytování
• pracovní rozpočet 500 euro měsíčně na základě skutečných nákladů
publicitu
publikování projektu v katalogu


Informace o ateliéru
V roce 2010 byl první ročník id 11 Delft OP ZICHT organizován v uměleckém centru Kadmium, také  tento ročník se bude konat zde. Kadmium poskytne pracovní prostor pro všech 8 účastnících se umělců. Kadmium je stará školní budova. Má čtyři učebny, malé schodiště, krásný sál s dlouhou chodbou a náměstí před ním. V pravidelné otevírací době Kadmia budou moci příchozí návštěvníci shlédnout vývoj uměleckých děl. Rezidenční program trvá dva měsíce (srpen a září 2013) a bude zakončen prezentací ve formě veřejné výstavy. Vystavující umělci budou prezentovat svou práci v průběhuumělecké diskuse bij_wijze_van_SPREKEN a musí být schopní dialogu s veřejností. Jiné formy veřejné prezentace můžou být projednávány v závislosti na  zájmu každého hostujícího umělce.

 

Informace o ubytování
HET TIJDELIJK verblijf je název ubytování rezidentních umělců. V Delftu id11 nemá trvalé prostory pro ubytování nebo pracovní prostory pro realizaci projektů, ale reaguje na to, co je k dispozici a v daný okamžik přichází s plánem projektu. Program pobytu umělců tak závisí na dostupnosti dočasných prostor. Během srpna a září 2013 id11 poskytne (dočasně) bydlení pro 8 zúčastněných umělců. HET TIJDELIJK verblijf je vybaven potřebným nábytkem. Sprchový kout a kuchyň jsou vždy součástí.

Pokyny k přihlášení a kritéria výběru

·        Creart je spolupráce mezi 12 evropskými městyArad / Rumunsko, Kaunas / Litva, Janov / Itálie, Delft / Nizozemsko, Harghita County / Rumunsko, Valladolid / Španělsko, Aveiro / Portugalsko, Linz / Rakousko, Kristiansand / Norsko, Lecce / Itálie, Pardubice / Česká republika a Vilnius / Litva.

Pouze umělci s titulem dosaženým v oboru umění z výše uvedených měst mohou žádat o účast v projekt OP ZICHT Delft. Pokud žadatel nemá vysokoškolské vzdělání, musí doložit odpovídající schopnosti prostřednictvím uměleckého portfolia.

 

Participující umělci vytvoří nová site-specific díla/umělecké projekty „na míru“, vztahující se k lokalitě Delftu. Projekt se vztahuje k ikonické malbě POHLED NA DELFT od malíře VERMEERA VAN DELFT a vyzývá umělce, aby vytvořili současné varianty tohoto tématu/díla či se s ním ve svém projektu jakkoli jinak umělecky vyrovnali.

 

Participující umělci budou vybráni na základě svého návrhu projektu, který by měl vyjadřovat vztah k Delftu. Vybraní umělci budou objevovat Delft a „mají Delft na zkoušku“ na dva měsíce.


DELFT OP ZICHT má několik významů. Jedná se o přesmyčku názvu Vermeerova slavného plátna POHLED NA DELFT – DELFT NA POHLED (ZICHT OP DELFT – DELFT OP ZICHT). V DELFT OP ZICHT jsou slova v opačném pořádku
; a zastupují i významy: pokoušet se o něco, testovat, vyzkoušet si něco, mít něco na zkoušku.

 

Zaujalo Vás to?

On-line přihláškový formulář je k dispozici na internetové adrese:

http://creart-eu.org/application/artists-residence-delft-op-zicht

K přihlášce jsou požadovány následující dokumenty:

  • Zkrácená verze Vašeho životopisu
  • Dokumentace posledních prací, výzkumů souvisejících s tématem (ne více než 5 fotek)
  • Krátký psaný návrh projektu (ne více než 1 strana A4)
  • Občanský průkaz nebo pas (oskenovaná kopie)

Budou akceptovány pouze přihlášky s kompletními informacemi.

On-line přihlášky musí být odeslány nejpozději do 24. června 2013

Po odevzdání přihláškového formuláře je odeslán automaticky generovaný email s potvrzením přijetí přihlášky.

id 11 zkontroluje Vaše přihlášky a informuje Vás o výsledku – přijetí či nepřijetí do rezidenčního pobytu do 30. června 2013.

 

Kontakt:

Email: info@id11.nl

Web:

K dalším dotazům můžete kontaktovat:

Lucie Břízová, koordinátorka projektu CreArt, vedoucí oddělení kultury Magistrátu města Pardubic:
lucie.brizova@mmp.cz, tel. 736519016

Ivana Panochová, manažerka Galerie města Pardubic: panochova@gmpardubice.cz, tel. 777 820 267


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI