Klub konkretistů

Klub konkretistů byl v Čechách založen na konci šedesátých let a dodnes s různými přestávkami a proměnami funguje. Aktuálně je jeho centrem nikoli Praha nebo Brno či Olomouc, ale východ Čech. Klub konkretistů nikdy nebyl jen spolkem umělců dodržujících podobné principy tvorby, vždy byl také přátelskou strukturou, která fungovala i v dobách zlých.

Konstrukce nové reality je širokým polem pro autentickou tvorbu. Někteří autoři využívají geometrie - a málo co se dá tak jasně definovat jako čtverce, kruhy a trojúhelníky, které se stávají jazykem srozumitelným napříč kulturami a světadíly. Jiní se obracejí k experimentu, práci s materiálem a možnostmi proměny.

Umělci vstupují za pole emocí, do světa racionality, přesto se nedá říci, že bychom při vnímání vystavených artefaktů nepodléhali emocím, dojmům, estetickým a morálním soudům, které si přirozeně vytváříme. Neoceňujeme napodobení reality, ale naopak odpoutání se od ní a vytvoření nových dimenzí pro naše přemýšlení, a nové zážitky pro samo naše vidění.

Geoposouvače Viktora Hulíka nikdy nejsou dokončené, nemají žádný finální tvar, pouze počátek. Výchozím stavem je pravidelná černobílá struktura čtverce, ale pohybem jednotlivých segmentů se posouvač může rychle změnit v mnohem méně uspořádaný systém. Vazby mezi jednotlivými fázemi a segmenty vytvářejí zajímavou hru založenou na kontrastu. U základů nápadu stál prachobyčejný truhlářský skládací dřevěný metr.

Oleg Fintora používá transparentní materiál v minimalisticky zvolených formách, čímž dociluje čistého výrazu. Pracuje s hmotou, jež působí nehmotně, s  tvary viditelného světa, jež směřují k neviditelnosti, se zdánlivou prázdnotou a hloubkou. Kombinuje průsvitný odraz ve skle a dokonalé zdání zrcadlení s mnoha mezistupni v mléčných, matných a znásobených průhledných materiálech. Slovenská teorie nazvala jeho práci spirituálním minimalismem.

Pavel HošekŠtěpán Málek používají materiály, které nás obklopují, jako by šlo o to, vystačit s tím, co už tu je. Zatímco Štěpán Málek buduje svoje tvary z geometrických segmentů či nalezených materiálů a vytváří objekty, Pavel Hošek výrazně pracuje s prostorem. Co je uvnitř prostoru sochařského, linky přímé nebo klikaté, subtilní tvary i objemy, dřevo, drát, barva, dotváří konkrétní místo. Málkovy barevné obrazy z poslední doby jsou zároveň objekty, reliéfy, jejich původ je v kolážích z nejrůznějších představitelných povrchů a hmot a nezapřou vazbu na sochařské zátiší.

Minimalistická estetika materiálu a nezřídka monumentální měřítko jsou charakteristické pro Ladislava Jezberu. Odpadní materiál, vyjetý motorový olej, vytváří velmi čistou kresbu v dutinovém plastu. Soudobé sofistikované plasty mohou být podkladem pro subtilní, téměř japonskou tušovou kresbu.

Dalibor Chatrný obsáhl ve své práci neobvykle široké experimentální pole. Na výstavě jsou k vidění magické obouruční kresby, barevné objekty na pomezí obrazu vzniklé rozbrušováním a práce s odrazem. Ve všech je všudypřítomný princip hry. Lesklé materiály jsou dobrou metaforou pro umění, které existuje zcela přirozeně, musí být hledáno, může být nalézáno a násobí náš svět a kvality života svou přítomností v něm. Zcitlivuje své pozorovatele a učí je, že tvůrčí princip je nejvyšší, možná jedinou svobodou člověka.

Manifest konkretismu z roku 1931 požadoval umění univerzální, dílo zformulované výhradně myslí, vyloučení lyrismu, dramatičnosti a sentimentu. Konstrukce díla měla být sestavena pouze z výtvarných prvků, ploch a barev, jednoduchá a snadno čitelná. Obraz neměl znamenat nic jiného než sám sebe. Neměl být tedy nikterak symbolický, měl být konkrétní. Technika se chtěla vyhnout subjektivnímu, impresionistickému přístupu. Celek měl být podřízen úsilí o naprostou čistotu.

Nová doba přidala mnoho nových témat - vztah mezi prostorem a objektem, serialitu, monochromii, nové materiály a počítačová rozhraní. I když je čistý výraz a pravá jednota směřováním idealistickým, je jednou z cest, po kterých nadále kráčí soudobé umění.

Text Martina Vítková

Vpravo díla vystavujícíh umělců: Oleg Fintora, Viktor Hulík, Pavel Hošek, Štěpán Málek. Foto archív autorů.

tn_obrazek_1370.jpg

tn_obrazek_1371.jpg

tn_obrazek_1369.jpg

tn_obrazek_1368.jpg


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI