Ke kontextu koláže & více o autorech

VÍCE O AUTORECH:

Netradiční přístup ke koláži můžeme sledovat v díle Jitky Kopejtkové. Ta kombinuje na první pohled nezkombinovatelné výtvarné formy do podoby koláží. Strhané plakátovací plochy, které roky jen fotograficky dokumentovala, nyní přenáší fyzicky do prostoru výstavních sálů, kde odpad povyšuje na umělecké dílo a dává mu novou nálepku v podobě současné koláže. Ta vznikne až po jejím zásahu, kdy postupně z plochy intuitivně kousky plakátů trhá a odlepuje.

Podobně s kolážemi začal i sochař a malíř Michal Cimala, tedy co se týká odpadového materiálu. Ten získával z tiskárny, kterou měl u ateliéru. Tyto nepovedené tisky tváří a produktů rozřezával, přeskládával a lepil do nových celků. Někdy přímo do živé malby. Během tří let tak Cimala vytvořil několik cyklů s dekonstruovanými postavami, tvářemi a produkty civilizace, zejména s letadly. Na výstavě v GAMPĚ jsou vystavena zástupná díla z většiny těchto celků. Díky koláží Cimala vrací do obrazu děj, figuru a prostředí. Na výstavě ale můžeme sledovat i příklady užití koláže jako promyšlené doplnění plochy obrazu.

S tou obratně pracuje malíř David Kolovratník, který s koláží počítá už v samotných skicách obrazů. Jeho výběr kousků papíru je zcela vědomý a plánovaný. Využívá rodinného archivu jako jsou dokumenty, korespondence, výstřižky z dobových novin a časopisů, strojopisy snářů a tikety Sportky. Právě ty tvoří celé pozadí obrazu Chata bude z roku 2017.

Ojedinělé koláže Luboše Plného, vystavené poprvé na této výstavě, jsou složeny z anatomických atlasů a figur modelek z módních časopisů, do kterých Luboš Plný projektuje jejich anatomii.

K intimnější a nevšední užití koláže dochází i v díle Michala Cihláře a jeho cestovních deníků, kterých od roku 1989 vznikla necelá stovka. Deníky se staly doslova hmatatelné vizuální vzpomínky. Krom kreseb jsou texty doplněné konkrétními nálezy, pískem, účtenkami, jízdenkami apod. Tvoří tak ucelený a neměnný popis prožité situace.

Výtvarník a básník Pavel Holeka, který se kolážemi začal zabývat po setkání s prací Jiřího Koláře (výtvarné a později literární tvorbě) se soustavně této disciplíně věnuje od devadesátých let. Koláže lyrické povahy tvoří obvykle ve větších cyklech. Soubor Pierotů - Pocta Marcelu Marceaua, z roku 2016, vychází z osobní zkušenosti a vzpomínek Holeky na legendárního mima.

Rozdílné motivy a nové skladby koláže se projevují v díle Michala Štochla, který se po názorovém rozchodu se surrealismem jako s archaickým vnímáním světa v době, kdy multikulturální společnost nabízí surrealismus takřka na každém kroku, vydal skrze destrukci vlastní výtvarné formy do podob symbolické exprese. Pravidelné linie vystřídal na první pohled chaotickým vrstvením tvarů různých forem.


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI