krajiny soumraku

Obrazy Jaroslava Valečky rozdělují publikum do dvou navzájem nesmiřitelných táborů, jedni se obdivují atraktivní melancholické náladě jeho obrazů, jiní jsou zděšeni bizarností figurálních výjevů a vnímáním temné stránky člověka. Ale o temné straně jsou všechny příběhy světa, včetně  síly, která se právě probouzí v Hvězdných válkách. Problém je spíš v tom, že jsme zvyklí vnímat umění v jeho konejšivé roli a toužíme, aby do našich životů vneslo harmonii a krásu, která ve světě okolo nás tak často chybívá. Nepřejeme si být děšeni skrze obrazy, tato výsada je propůjčena pouze filmovým hororům a černým kronikám v novinách. O to víc si hrůzy z filmového plátna užíváme, protože filmové příběhy se uzavírají v čase, projdou okolo nás a jen co znovu povstaneme z rudého  sametového křesla a narovnáme nohy, nechají nás žít. Statické malované obrazy jsou věčné, nehybné, ale trvalé a naše mysl se jich nedokáže zbavit. V tom je jejich moc a síla.

Ani obrazy jen o kráse nikdy v minulosti nebyly. Goyovy obrazy galantních rokokových zábav nikdy nebyly ceněny tak vysoko jako jeho noční můry, hrůzy války a černé obrazy, na nichž Saturn požírá své děti. A přesně v této linii malíř Jaroslav Valečka maluje své extraordinérní zvěřince podzemních bytostí.

Jaroslav Valečka byl v Gampě zastoupen už na skupinové výstavě Stuck in Pardubice na podzim roku 2013. Nyní přivezl kolekci obrazů z posledních pěti let. Jde převážně o krajiny, figurální obrazy a pohledy do interiérů. Krajiny patří k rozporuplným příslibům – nabízejí široký rozlet a rozmach, výhled na cestě k osvětlenému sídlišti, zářícímu městu v údolí a osamocenou cestu strašidelným lesem. Malíř dobře ví, že soumrak má v sobě víc barev než pravé poledne. Zasněžené pole s procesím, terasy obývané čekajícími osamělci v sobě mají velmi intenzivní romantický náboj. V temných hvozdech hlídkují bludičky a k obloze se nad vodou vznáší na heliových balóncích zavěšená obětní figura. Zima v tomto kraji dokáže vypadat mírně a přívětivě, skoro ladovsky. Po nábřeží projíždějí vozy se silnými halogenovými reflektory. Cílem vražedné rallye mohou být idylická zamrzlá jezera, domy se zimními zahradami anebo konečná ve svém terminálním významu.

Interiéry nahlížené shora podobně jako scény v noirových filmech jsou podstatně děsivější, a to i když před okny krouží noční motýli. Dostáváme se totiž do útrob domu, který možná ještě nápadněji než krajina odráží narušený stav lidské duše. A v tomto tajemném domě jsou místnosti, kde sní brunetky s uhrančivýma očima. Zahlédneme kafkovskou transformaci bytosti v hmyz, broukají tu cikády a straší masopustní masky. Je tu depozitář podivností se zlatou gilotinou a hlavou prasete a cokoliv dalšího se může stát rekvizitou hrůzného snu.

Každé plátno je střípkem příběhu, povídkou v románové knize Valečkovy malby, záběrem chladné severské filmové balady, v níž kráčíme sami proti zbytku světa, temnotám a chladu noci a čelíme i sami sobě, svým nejhorším obavám. Všechny dobré obrazy nám kladou otázku, zda víme, odkud přicházíme, kdo jsme a kam jdeme. Kam kráčíme?

text Martina Vítková, kurátorka výstavy

Fotka 4

Fotka 3

Fotka 2

Fotka 1


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin

vánoční otevírací doba:
24. 12. 10–14 hodin & 20–24 hodin
25. 12. 14–18 hodin
26. 12. 14–18 hodin
27. 12. 10–18 hodin
28. 12. 10–18 hodin
29. 12. 10–18 hodin
30. 12. 10–18 hodin
31. 12. ZAVŘENO
1. 1. 2019 14–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Připravujeme vernisáž nové výstavy fotografií Jana Adamce, kterou pro Gampu připravila kurátorka Martina Vítková. Zahájení proběhne ve středu 6. prosince 2018 od 18:00.


Bez Vánočního blešírku bychom si advent v galerii už snad ani nedokázali představit. V sobotu 8. prosince 2018 od 13:00 v Divadle 29 i Gampě.


Nezapomínáme na školy. Bez galerijních animací pro všechny věkové kategorie si už Gampu nedokážeme ani představit.


K výstavě Bez práce nejsou koláže jsme pro Vás připravili jako vždy řadu doprovodných programů. Nechte se zlákat na některý anebo všechny z nich.


Máme radost! Z celkem 16 kurátorských projektů přihlášených do našeho výběrového řízení vybrala odborná komise dvě výstavy, které se stanou součástí výstavního programu roku 2019 a vytvoří tak základ pro celoroční dramaturgický plán. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘINewsletter

Newsletter