Mluvící ryba se nemůže nadechnout / Programy pro školy

≋ Kde plavou ryby? ≋

věková skupina ≋ MŠ–1. třída ZŠ

 • Kde plavou ryby? A cítí se tam v dnešní době dobře? Ponoříme se do Kryštofových obrazů, jako bychom byli pod hladinou, a důkladně je prozkoumáme. Až vyplaveme na hladinu, řekneme si, co jsme prožili.
 • Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti.

≋ Ryba jako ryba? ≋

věková skupina ≋ 2.–6. třída ZŠ

 • Vypadá stejně Franta jako Karel? Pokud nejsou jednovaječnými dvojčaty, tak nejspíš nikoli. Vypadá stejně Franta ze současnosti, jako Franta ze 14. století? A co ryby? Myslíte, že vypadali před mnoha stoletími stejně jako dnes? A je vůbec důležité, jak kdo vypadá?
 • Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředíVýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti.

≋ Jak mluví ryby? ≋

věková skupina ≋ 7. třída ZŠ–SŠ

 • Ony umí ryby mluvit? A proč se mluvící ryba nemůže nadechnout? Pojďme se společně ponořit do otázek týkajících se budoucnosti našeho světa, které jsou čím dál aktuálnější. Naše myšlenky se pokusíme proměnit do slov.
 • Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti. Umění a kultura Jazyk a jazyková komunikace.
 • Cena programu: 300 Kč / skupina
 • Více informací a objednání: Nikola Březinová, brezinova@gmpardubice.cz, + 420 608 209 897

galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOC:

 • 24. prosince 2019: 10:00–14:00 & 20:00–24:00
 • 25. prosince 2019: zavřeno
 • 26.–28. prosince 2019: 14:00–18:00
 • 31. prosince 2019: 10:00–18:00
 • 1. ledna 2020: zavřeno

K výstavě Time's Up opět připravujeme řadu doprovodných programů od přednášek, přes dílny a workshopy, až po projekce. Přesvědčete se sami.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI