Mluvící ryba se nemůže nadechnout / Programy pro školy

≋ Kde plavou ryby? ≋

věková skupina ≋ MŠ–1. třída ZŠ

  • Kde plavou ryby? A cítí se tam v dnešní době dobře? Ponoříme se do Kryštofových obrazů, jako bychom byli pod hladinou, a důkladně je prozkoumáme. Až vyplaveme na hladinu, řekneme si, co jsme prožili.
  • Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti.

≋ Ryba jako ryba? ≋

věková skupina ≋ 2.–6. třída ZŠ

  • Vypadá stejně Franta jako Karel? Pokud nejsou jednovaječnými dvojčaty, tak nejspíš nikoli. Vypadá stejně Franta ze současnosti, jako Franta ze 14. století? A co ryby? Myslíte, že vypadali před mnoha stoletími stejně jako dnes? A je vůbec důležité, jak kdo vypadá?
  • Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředíVýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti.

≋ Jak mluví ryby? ≋

věková skupina ≋ 7. třída ZŠ–SŠ

  • Ony umí ryby mluvit? A proč se mluvící ryba nemůže nadechnout? Pojďme se společně ponořit do otázek týkajících se budoucnosti našeho světa, které jsou čím dál aktuálnější. Naše myšlenky se pokusíme proměnit do slov.
  • Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti. Umění a kultura Jazyk a jazyková komunikace.
  • Cena programu: 300 Kč / skupina
  • Více informací a objednání: Nikola Březinová, brezinova@gmpardubice.cz, + 420 608 209 897

galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI