nová výzva pro umělce:
práce s textilem v norsku

 „KRISTIANSAND CREAIR“ CreArt otevřená výzva pro přihlášení do rezidenčního pobytu pro umělce v norském Kristiansandu

 Norské město Kristiansand, aktivně zapojené do programu CreArt, oslovuje pardubické vizuální umělce s nabídkou na dvouměsíční rezidenční pobyt v ateliéru Ekserserhuset (zvaném též X-house).

Termín konání: 6. 10. – 28. 11. 2014

Deadline pro podání přihlášek: 15. 5. 2014

Výběr umělců bude učiněn do: 15. 6. 2014

Místo rezidenčního pobytu:

Kristiansand je páté největší město Norska s počtem obyvatel téměř 85000. Nachází se na jižní špici země, na pobřeží Severního moře a zároveň v blízkosti hor. Celkem mladé město bylo založeno před necelými čtyřmi sty lety, ale kulturně rostlo rychle. Nedávno Kristiansand založil vlastní univerzitu (Universitetet i Agder), která přispívá k renomé města. Před několika lety zde byla vybudována i nová koncertní síň. V posledních letech vzrůstá význam vizuálních umění, která nacházejí svou platformu v regionálním uměleckém muzeu SKMU a dobře fungující výstavní síni Kunsthall. V této souvislosti zmiňme i kreativní centrum Odderoya, které se zaměřuje na vizuální umění i hudbu.

 

Délka trvání pobytu: 8 týdnů. Od 6. října do 28. listopadu 2014. Přesná data mohou být ještě upravena.

Atelier a výstavní prostor X-house:

Ekserserhuset, jinak zvaný X-house, je více než 200 let stará budova, která byla v minulosti využívána pro vojenské účely a později pro koncerty, divadelní představení a do roku 1940 také pro oslavy norského národního dne. Nyní slouží jako výstavní síň a zároveň jako atelier pro umělce. X-house bude během rezidenčního pobytu sloužit jako pracovní místo pro 4 vybrané umělce.

Podmínky pobytu:

Kristiansand CreAir pomůže umělcům seznámit se s městem, jeho kulturními institucemi a užitečnými místy. Každý týden podá umělcům přehled uměleckých aktivit ve městě.

Kristiansand CreAir zajistí během celého pobytu umělcům kurátora, který s nimi bude v přímém kontaktu a bude s mini komunikovat o jejich práci a prezentacích.

Kristiansand CreAir také provede účastníky všemi praktickými záležitostmi spojenými s pobytem.

Kristiansand CreAir zorganizuje každý týden pro všechny účastníky pracovní setkání i neformální schůzky, na nichž se umělci mohou vzájemně setkávat a potkávat i místní umělce.

Kristiansand CreAir zajistí účastnícím se umělcům profesionální umělecké kurzy vedené místními renomovanými umělci.

Kristiansand CreAirzorganizuje za pomoci umělců závěrečnou veřejnou prezentaci prací, které vzniknou během rezidenčního pobytu, a to formou kolektivní výstavy.

Kristiansand CreAirzorganizuje projekt pro školy, při kterém budou umělci moci představit své dílo mládeži.

Kristiansand CreAir bude zodpovědný za:

Cestovní náklady, pokrývající cestovné do určité výše.

Ubytování a 4 společná jídla týdně (snídaně nebo večeře).

Stipendium ve výši 600 EURO měsíčně.

 

Čím přispějí umělci:

Zavážou se, že během svého pracovního pobytu nechají pracovní místo otevřené pro veřejnost od čtvrtka do neděle mezi 12 a 17 hodin, aby se veřejnost mohla seznámit s postupem práce.

Zavážou se, že se budou účastnit aktivit, které připraví hostitelská strana a které jsou částí CreArt projektu, mistrovského kurzu, setkání umělců a závěrečné kolektivní výstavy.

Zavážou se, že se aktivně budou účastnit svým tvůrčím přispěním programů pro školy.

Zavážou se, že díla vzniklá během rezidenčního pobytu poskytnou na závěrečnou kolektivní výstavu.

 

Inspirace CreAir Kristiansand:

K programu nás inspirovala výrazná změna, kterou v posledních letech v Norsku prodělalo umělecké médium textilu. Kristiansand má několik výrazných osobností textilního umění a textilní řemeslné tradice. Přítomnost této skvělé tradice nás vedla k uvědomění si dosud nepoznaných možností textilního média pro mladou uměleckou generaci. Zaměření na textilní médium není v přihlášce k rezidenčnímu pobytu v žádném případě nutností, ale zájem o různorodé rozvinutí možností textilního média mezi žadateli bude velmi vítán.

Rezidenční program CreAir 2014 se bude zaměřovat na mladé umělce a možnosti jejich školení ve znalostech umění a v podpoře jejich kreativity. Široké znalosti vizuální kultury považujeme za užitečný nástroj vzdělání a směřování mladých tvůrců v prostředí neustále se proměňující vizuální kultury. Kreativita je na druhé straně důležitá jako integrální část vzdělávání, protože napomáhá osobnostnímu rozvoji a přijímání výzev měnícího se světa.

 

Proto bychom se v přihlášce rádi dozvěděli následující:

Jakým způsobem, za pomoci jakých idejí a nápadů, chce umělec tlumočit svůj tvůrčí proces nebo své dílo školní mládeži během programu pro školy.

 

Kdo se může přihlásit:

Umělci s dosaženým univerzitním vzděláním v oboru umění ze zúčastněných měst CreArtu, případně umělci z těchto měst s uměleckými schopnostmi, doloženými výstavami a uměleckou kariérou v připojeném CV.

 

Chcete se přihlásit? On-line přihláška je přístupná zde:

http://creart-eu.org/application/artists-residence-kristiansand-norway-2014

 

K přihlášce připojte následující dokumenty:

• Krátké umělecké CV.

• Dokumentaci poslední tvorby se vztahem k přihlašovanému projektu (ne více než 5 fotografií)

• Krátký písemný návrh projektu (ne více než jedna strana A4).

• Naskenovaná kopie pasu či občanského průkazu.

Akceptovány budou pouze přihlášky s kompletní dokumentací. Přihlášku je třeba zaslat do 15. 5. 2014. Po zadání údajů do přihlašovacího formuláře budete vyrozumění automatickou odpovědí o přijetí přihlášky. Kristiansand Vás bude o výsĺedku informovat do 15. 6. 2014.


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI