Open callGalerie města Pardubic

Výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2019

Výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2019

S radostí zveřejňujeme dva kurátorské projekty, které z celkem 16 přihlášných projektů vybrala odborná porota. Výstavní projekty se stanou součástí výstavního programu roku 2019 a vytvoří tak základní kámen dramaturgického konceptu příštího roku.

Vítězné kurátorské projekty:

Plastic Heart (kurátorka: Tereza Záchová, vystavující umělci: Juliana Höschlová, Marta Fišerová Cwiklinski, Mia Goyette / GER)

Ředění soust (autoři a vystavující: David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška Perglerová, Ladislav Železný)

Ve výběrové komisi Gampy zasedli:

 • Jakub Adamec, kurátor a dramaturg galerie Plato Ostrava
 • Martina Johnová, kurátorka Galerie Hraničář, Ústí nad Labem
 • Šárka Svobodová, nezávislá kurátorka, členka týmu 4AM Fórum pro architekturu a média (distančně)
 • Lucie Váchová, nezávislá kurátorka a teoretička
 • Radek Wohlmuth, nezávislý kurátor
 • Zdeněk Závodný, ředitel Centra pro otevřenou kulturu a programový ředitel Divadla 29
 • Šárka Zahálková, programová ředitelka Gampy

Jsme malým výstavním prostorem v historickém centru Pardubic, součást mladé městské příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu, jejímž posláním je podpora a prezentace současného nekomerčního živého a vizuálního umění. Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže umění pozitivně ovlivňovat, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je do Pardubic přivážet odvážné umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu. Místnímu publiku tak chceme představovat rozličné formy soudodobého uměleckého vyjádření a tím napomáhat všeobecné kultivaci klimatu doby. Prostřednictvím tohoto výběrového řízení chceme dát příležitost nezávislým kurátorům a jejich projektům, podporovat síťování a možnosti další spolupráce.


Téma: Resilience

Klíčová slova: dialog — komunikace — porozumění — změna — místo — kontext — místotvorba

V rámci výstavního programu roku 2019 se chceme zaměřit na prezentaci uměleckých a kurátorských projektů, které reflektují aktuální děje a dění v soudobé společnosti; její výzvy a problémy, jakož i způsoby, jak tyto obtíže překonávat. Pojem resilience, využívaný jak v kontextu psychologickém, sociologickém, urbánním, politickém či environmentálním, vyjadřuje spojení adaptability a schopnosti pokračovat v rozvoji na kvalitativně vyšší úrovni. Jakou roli může v takovém procesu hrát umění? Jak a na jakých úrovních být resilientní? A co to konkrétně znamená?

Hledáme projekty, které se nebojí zkoumat nastíněné téma z různých úhlů a v nečekaných kontextech a souvislostech. Nebojíme se kritického náhledu, individiuální interpretace, ironie, oslích můstků. Je resilience jen módní koncept a prázný termín?


Na základě výběrového řízení vybereme dva výstavní projekty pro rok 2019 (délka trvání výstavy přibližně 2 měsíce).

S kurátorem/kurátorkou vybraného projektu bude uzavřena smlouva, na jejímž základě kurátor/ka obdrží za realizaci výstavy honorář 15 000 Kč (po jejím úspěšném zahájení).

Galerie města Pardubic realizaci výstavy dále podpoří produkčně, technicky, organizačně, ve smyslu propagace i jinak.

Rozpočet výstavního projektu by neměl přesáhnout
50 000 Kč.

Ve spolupráci s kurátorem/kurátorkou plánuje Galerie města Pardubic podat grantovou žádost na Ministerstvo kultury ČR a dle možností hledat i jiné zdroje dalšího financování. V případě úspěchu v grantovém řízení bude možné rozpočet výstavy dále navýšit.

Galerie města Pardubic si vyhrazuje právo vybrat pouze jeden výstavní projekt; v případě nedostatečného počtu zájemců či nekvalitních projektů pak případně od výběrového řízení zcela odstoupit.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti
 • jméno, adresu, kontaktní telefon a e-mail
 • stručný popis zamýšleného výstavního projektu včetně výběru zastoupených umělců (případně i jejich děl, existují-li) a návaznosti na uvedené téma — rozsah 1-2 A4
 • preferovaný termín zahájení výstavy (ideálně časové rozmezí či alespoň dvě varianty)
 • nástin rozpočtu
 • jakýkoli vizuální doprovod je vítán, není však podmínkou

Uzávěrka podání přihlášek je 30. dubna 2018.

Přihlášku včetně všech povinných příloh zasílejte na e-mail info@gmpardubice.cz. Do hlavičky zprávy uveďte “Výběrové řízení - kurátorské projekty”.

O vybraných projektech rozhodne umělecká rada složená ze zástupců osobností české umělecko-galerijní scény, a to s ohledem na následující kritéria:

 • kvalita a profesionalita zpracování konceptu výstavního projektu
 • zasazení do současného uměleckého a společenského kontextu
 • čitelnost sdělení
 • realizovatelnost
 • odbornost kurátora

O výsledcích výběrového řízení budeme informovat do 31. května 2018.

Jakékoli dotazy vám ráda zodpoví: Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722

Těšíme se na vaše projekty!

Open call

Výstavní prostor / vernisáž výstavy Jana Dudeska

Výstavní prostor / výstava Black more white

Výstavní prostor / foto z výstavy Jaroslav Jebavý

Plány galerie


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 732 436 722
E: info@gmpardubice.cz


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Výstava Způsoby percepce pokračuje Až do 30. září 2018. I na září jsme pro Vás připravili doprovodný program pro malé i velké průzkumníky.


Navšivte právě probíhající výstavu a užijte si náš bohatý letní program. Naším heslem je: umění všemi smysly.


Máme radost! Z celkem 16 kurátorských projektů přihlášených do našeho výběrového řízení vybrala odborná komise dvě výstavy, které se stanou součástí výstavního programu roku 2019 a vytvoří tak základ pro celoroční dramaturgický plán. Více informací zde.


Poslední místa na GAMPing v termínu 30. července – 3. srpna 2018. GAMPing je prázdninové galerijní kempování pro děti od 4 do 12 let. Více informací najdete v sekci doprovodné programy, přihláška je k dispozici zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘINewsletter

Newsletter