Výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2019

Výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2019

S radostí zveřejňujeme dva kurátorské projekty, které z celkem 16 přihlášných projektů vybrala odborná porota. Výstavní projekty se stanou součástí výstavního programu roku 2019 a vytvoří tak základní kámen dramaturgického konceptu příštího roku.

Vítězné kurátorské projekty:

Plastic Heart (kurátorka: Tereza Záchová, vystavující umělci: Juliana Höschlová (CZ), Rudolf Samohej (B), David Vojtuš (CZ), Natalia Trejbalová (IT), host: Mia Goyette (GER)

Ředění soust (autoři a vystavující: David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška Perglerová, Ladislav Železný)

Ve výběrové komisi Gampy zasedli:

 • Jakub Adamec, kurátor a dramaturg galerie Plato Ostrava
 • Martina Johnová, kurátorka Galerie Hraničář, Ústí nad Labem
 • Šárka Svobodová, nezávislá kurátorka, členka týmu 4AM Fórum pro architekturu a média (distančně)
 • Lucie Váchová, nezávislá kurátorka a teoretička
 • Radek Wohlmuth, nezávislý kurátor
 • Zdeněk Závodný, ředitel Centra pro otevřenou kulturu a programový ředitel Divadla 29
 • Šárka Zahálková, programová ředitelka Gampy

Jsme malým výstavním prostorem v historickém centru Pardubic, součást mladé městské příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu, jejímž posláním je podpora a prezentace současného nekomerčního živého a vizuálního umění. Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže umění pozitivně ovlivňovat, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je do Pardubic přivážet odvážné umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu. Místnímu publiku tak chceme představovat rozličné formy soudodobého uměleckého vyjádření a tím napomáhat všeobecné kultivaci klimatu doby. Prostřednictvím tohoto výběrového řízení chceme dát příležitost nezávislým kurátorům a jejich projektům, podporovat síťování a možnosti další spolupráce.


Téma: Resilience

Klíčová slova: dialog — komunikace — porozumění — změna — místo — kontext — místotvorba

V rámci výstavního programu roku 2019 se chceme zaměřit na prezentaci uměleckých a kurátorských projektů, které reflektují aktuální děje a dění v soudobé společnosti; její výzvy a problémy, jakož i způsoby, jak tyto obtíže překonávat. Pojem resilience, využívaný jak v kontextu psychologickém, sociologickém, urbánním, politickém či environmentálním, vyjadřuje spojení adaptability a schopnosti pokračovat v rozvoji na kvalitativně vyšší úrovni. Jakou roli může v takovém procesu hrát umění? Jak a na jakých úrovních být resilientní? A co to konkrétně znamená?

Hledáme projekty, které se nebojí zkoumat nastíněné téma z různých úhlů a v nečekaných kontextech a souvislostech. Nebojíme se kritického náhledu, individiuální interpretace, ironie, oslích můstků. Je resilience jen módní koncept a prázný termín?


Na základě výběrového řízení vybereme dva výstavní projekty pro rok 2019 (délka trvání výstavy přibližně 2 měsíce).

S kurátorem/kurátorkou vybraného projektu bude uzavřena smlouva, na jejímž základě kurátor/ka obdrží za realizaci výstavy honorář 15 000 Kč (po jejím úspěšném zahájení).

Galerie města Pardubic realizaci výstavy dále podpoří produkčně, technicky, organizačně, ve smyslu propagace i jinak.

Rozpočet výstavního projektu by neměl přesáhnout
50 000 Kč.

Ve spolupráci s kurátorem/kurátorkou plánuje Galerie města Pardubic podat grantovou žádost na Ministerstvo kultury ČR a dle možností hledat i jiné zdroje dalšího financování. V případě úspěchu v grantovém řízení bude možné rozpočet výstavy dále navýšit.

Galerie města Pardubic si vyhrazuje právo vybrat pouze jeden výstavní projekt; v případě nedostatečného počtu zájemců či nekvalitních projektů pak případně od výběrového řízení zcela odstoupit.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti
 • jméno, adresu, kontaktní telefon a e-mail
 • stručný popis zamýšleného výstavního projektu včetně výběru zastoupených umělců (případně i jejich děl, existují-li) a návaznosti na uvedené téma — rozsah 1-2 A4
 • preferovaný termín zahájení výstavy (ideálně časové rozmezí či alespoň dvě varianty)
 • nástin rozpočtu
 • jakýkoli vizuální doprovod je vítán, není však podmínkou

Uzávěrka podání přihlášek je 30. dubna 2018.

Přihlášku včetně všech povinných příloh zasílejte na e-mail info@gmpardubice.cz. Do hlavičky zprávy uveďte “Výběrové řízení - kurátorské projekty”.

O vybraných projektech rozhodne umělecká rada složená ze zástupců osobností české umělecko-galerijní scény, a to s ohledem na následující kritéria:

 • kvalita a profesionalita zpracování konceptu výstavního projektu
 • zasazení do současného uměleckého a společenského kontextu
 • čitelnost sdělení
 • realizovatelnost
 • odbornost kurátora

O výsledcích výběrového řízení budeme informovat do 31. května 2018.

Jakékoli dotazy vám ráda zodpoví: Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722

Těšíme se na vaše projekty!

Open call

Výstavní prostor / vernisáž výstavy Jana Dudeska

Výstavní prostor / výstava Black more white

Výstavní prostor / foto z výstavy Jaroslav Jebavý

Plány galerie


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

S rokem 2019 zahajujeme novou dramaturgii, zaměříme na prezentaci uměleckých a kurátorských projektů, které reflektují aktuální děje a dění v soudobé společnosti; její výzvy a problémy, jakož i způsoby, jak tyto obtíže překonávat. Vernisáž první výstavy nového cyklu s názvem Plastic Heart proběhne 14. února od 18:00. Těšíme se.


Nezapomínáme na školy. Bez galerijních animací pro všechny věkové kategorie si už Gampu nedokážeme ani představit.


Máme radost! Z celkem 16 kurátorských projektů přihlášených do našeho výběrového řízení vybrala odborná komise dvě výstavy, které se stanou součástí výstavního programu roku 2019 a vytvoří tak základ pro celoroční dramaturgický plán. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI