Výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2019


Galerie města Pardubic vyhlašuje výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2019.

Jsme malým výstavním prostorem v historickém centru Pardubic, součást mladé městské příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu, jejímž posláním je podpora a prezentace současného nekomerčního živého a vizuálního umění. Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže umění pozitivně ovlivňovat, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je do Pardubic přivážet odvážné umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu. Místnímu publiku tak chceme představovat rozličné formy soudodobého uměleckého vyjádření a tím napomáhat všeobecné kultivaci klimatu doby. Prostřednictvím tohoto výběrového řízení chceme dát příležitost nezávislým kurátorům a jejich projektům, podporovat síťování a možnosti další spolupráce.


Téma: Resilience

Klíčová slova: dialog — komunikace — porozumění — změna — místo — kontext — místotvorba

V rámci výstavního programu roku 2019 se chceme zaměřit na prezentaci uměleckých a kurátorských projektů, které reflektují aktuální děje a dění v soudobé společnosti; její výzvy a problémy, jakož i způsoby, jak tyto obtíže překonávat. Pojem resilience, využívaný jak v kontextu psychologickém, sociologickém, urbánním, politickém či environmentálním, vyjadřuje spojení adaptability a schopnosti pokračovat v rozvoji na kvalitativně vyšší úrovni. Jakou roli může v takovém procesu hrát umění? Jak a na jakých úrovních být resilientní? A co to konkrétně znamená?

Hledáme projekty, které se nebojí zkoumat nastíněné téma z různých úhlů a v nečekaných kontextech a souvislostech. Nebojíme se kritického náhledu, individiuální interpretace, ironie, oslích můstků. Je resilience jen módní koncept a prázný termín?


Na základě výběrového řízení vybereme dva výstavní projekty pro rok 2019 (délka trvání výstavy přibližně 2 měsíce).

S kurátorem/kurátorkou vybraného projektu bude uzavřena smlouva, na jejímž základě kurátor/ka obdrží za realizaci výstavy honorář 15 000 Kč (po jejím úspěšném zahájení).

Galerie města Pardubic realizaci výstavy dále podpoří produkčně, technicky, organizačně, ve smyslu propagace i jinak.

Rozpočet výstavního projektu by neměl přesáhnout
50 000 Kč
.

Ve spolupráci s kurátorem/kurátorkou plánuje Galerie města Pardubic podat grantovou žádost na Ministerstvo kultury ČR a dle možností hledat i jiné zdroje dalšího financování. V případě úspěchu v grantovém řízení bude možné rozpočet výstavy dále navýšit.

Galerie města Pardubic si vyhrazuje právo vybrat pouze jeden výstavní projekt; v případě nedostatečného počtu zájemců či nekvalitních projektů pak případně od výběrového řízení zcela odstoupit.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti
 • jméno, adresu, kontaktní telefon a e-mail
 • stručný popis zamýšleného výstavního projektu včetně výběru zastoupených umělců (případně i jejich děl, existují-li) a návaznosti na uvedené téma — rozsah 1-2 A4
 • preferovaný termín zahájení výstavy (ideálně časové rozmezí či alespoň dvě varianty)
 • nástin rozpočtu
 • jakýkoli vizuální doprovod je vítán, není však podmínkou

Uzávěrka podání přihlášek je 30. dubna 2018.

Přihlášku včetně všech povinných příloh zasílejte na e-mail info@gmpardubice.cz. Do hlavičky zprávy uveďte “Výběrové řízení - kurátorské projekty”.

O vybraných projektech rozhodne umělecká rada složená ze zástupců osobností české umělecko-galerijní scény, a to s ohledem na následující kritéria:

 • kvalita a profesionalita zpracování konceptu výstavního projektu
 • zasazení do současného uměleckého a společenského kontextu
 • čitelnost sdělení
 • realizovatelnost
 • odbornost kurátora

O výsledcích výběrového řízení budeme informovat do 31. května 2018.

Jakékoli dotazy vám ráda zodpoví: Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722

Těšíme se na vaše projekty!

Open call

Výstavní prostor / vernisáž výstavy Jana Dudeska

Výstavní prostor / výstava Black more white

Výstavní prostor / foto z výstavy Jaroslav Jebavý

Plány galerie


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 732 436 722
E: info@gmpardubice.cz


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Ve středu 25. dubna 2018 od 17:00 Vás srdečně zveme na zahájení krátkodobé výstavy studentských architektonických projektů. Výstava potrvá do 2. května 2018 a v zápětí ji vystřídá kolektivní výstava šestice autorek s názvem Mod/e/ly, jejíž vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 od 18:00.


Blíží se uzávěrka otevřené výzvy na kurátorské projekty pro rok 2019. Přihlášky přijímáme do 30. dubna 2018. Více informací zde.


Přihlášky na GAMPing jsou tu! Ptáte se, co že je to ten GAMPing? Přeci prázdninové galerijní kempování pro děti od 4 do 12 let. Více informací najdete v sekci doprovodné programy, přihláška je k dispozici zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI


 

Newsletter

Newsletter