Výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2020

Open call 2020

Výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2020

 • Výsledky:

Z celkem 11 přihlášených návrhů od 10 kurátorů či kurátorek vybrala odborná komise / umělecká rada galerie dva záměry, které se stano součástí výstavního programu roku 2020.

 • Být sněný, kurátor: Marek Hlaváč (vystavující: Tereza Darmovzalová, Filip Hauer, Marek Hlaváč, Tomáš Kajánek
 • Všechno bylo vždycky lepší, kurátorka: Daniela Kramerová (vystavující: Karíma Al-Mukhtarová, Matouš Háša, Tomáš Kurečka, Martin Pondělíček)

Jsme malým výstavním prostorem v historickém centru Pardubic. Společně s Divadlem 29 tvoříme mladou městskou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejímž posláním je podpora a prezentace současného nekomerčního živého a vizuálního umění. Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže umění pozitivně ovlivňovat své okolí, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je v Pardubicích představovat odvážné a aktuální umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu. Místnímu publiku tak chceme přibližovat rozličné formy soudobého uměleckého vyjádření a tím napomáhat kultivaci dnešní komplikované doby a společnosti.

Prostřednictvím otevřeného výběrového řízení chceme dát příležitost nezávislým kurátorům a jejich projektům, podporovat síťování a možnosti další spolupráce.


Téma: Relativita

Před více než 100 lety představil Albert Einstein svou teorii obecné relativity. Čas, prostor i poznání se díky ní staly z čista jasna relativními a exaktní fyzika se otřásla v základech. Nebo to bylo jinak?

Naše životy ovlivňuje neustávající sled informací a ze všeho nejrelativnější se v současnosti zdá být pravda. Žijeme bez víry, ale v marastu abstraktních dat a nekonečnu zdrojů nám často nezbývá nic jiného, než slepá důvěra v jejich pravdivost. Čemu lze věřit a kdy? Je vůbec možné být objektivní? Neblíží se využívání umělé inteligence a víra v ní jakési novodobé magii? Co dělat, když velkou část poznatků, které se k nám dostávají, nejsme s to empiricky ověřit?

Čas a prostor spoluutváří hmota – každé těleso ve vesmíru přispívá k zakřivení času a prostoru, bez nich by neexistovaly. Přestože už více než sto let víme, že se čas, prostor a hmotanavzájem prolínají a morfují, máme tendenci okolní svět vykládat s příklonem k horizontální struktuře narativu. Jak moc je to zavádějící? Jak se liší chování, zvyky a pravidla ustálená v rámci fungování různých skupin, společností a států? Jaké společenské normy vnímáme jako normální, a je vlastně samotný pojem normality relativní?

V rámci výzvy pro rok 2020 hledáme projekty, které se nebojí zkoumat nastíněné téma z různých úhlů a v nečekaných kontextech a souvislostech. Hledáme přesahy, názory a postoje, které se nebojí překročit hranice prostoru, času i poznání. Hledáme odpověď na to, jak obstát v době post-pravd a manipulací i ve světě, kde se sci–fi stává každodenní realitou. A to v dobrém i ve zlém.


Na základě výběrového řízení vybereme dva výstavní projekty pro rok 2020 (délka trvání výstavy je přibližně 2 měsíce). S kurátorem/kurátorkou vybraného projektu bude uzavřena smlouva, na jejímž základě kurátor/ka obdrží za realizaci výstavy honorář 15 000 Kč (po jejím úspěšném zahájení).

GAMPA realizaci výstavy dále podpoří produkčně, technicky, organizačně, ve smyslu propagace i jinak.

Základní rozpočet výstavního projektu by neměl přesáhnout 80 000 Kč (materiálové náklady, technické zajištění, transporty a cestovné, umělecké honoráře, kurátorský honorář, doprovodné programy apod. – náklady na propagaci budou řešeny mimo rozpočet výstavy).

Ve spolupráci s kurátorem/kurátorkou plánuje GAMPA podat grantovou žádost na Ministerstvo kultury ČR a dle možností hledat i jiné zdroje dalšího financování.

V případě úspěchu v grantovém řízení bude možné rozpočet výstavy dále navýšit.

GAMPA si vyhrazuje právo vybrat pouze jeden výstavní projekt; v případě nedostatečného počtu zájemců či pokud nebudou projekty na požadované úrovni pak případně od výběrového řízení zcela odstoupit.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti
 • jméno, adresu, kontaktní telefon a e-mail
 • stručný popis zamýšleného výstavního projektu včetně výběru zastoupených umělců a jejich portfolií či odkazů na jejich webové stránky (případně i jejich konkrétních děl, existují-li) a návaznosti na uvedené téma – rozsah 1–2 stran formátu A4
 • preferovaný termín zahájení výstavy (ideálně časové rozmezí či alespoň dvě varianty) – přesný termín bude konkretizován s vybraným kurátorem/kurátorkou
 • nástin rozpočtu (s případným uvedením dalšího krytí)
 • jakýkoli vizuální doprovod je vítán, není však podmínkou

Uzávěrka podání přihlášek je 31. května 2019.

Přihlášku včetně všech povinných příloh zasílejte na e-mail info@gmpardubice.cz. Do hlavičky zprávy uveďte “Výběrové řízení – kurátorské projekty”.

O vybraných projektech rozhodne umělecká rada GAMPY (seznam členů – viz níže), a to s ohledem na následující kritéria:

 • kvalita a profesionalita zpracování konceptu výstavního projektu
 • zasazení do současného uměleckého a společenského kontextu
 • čitelnost sdělení
 • realizovatelnost
 • odbornost kurátora
 • vztah k tématu výzvy

Výsledky budou publikované na webových stránkách a facebooku galerie, všichni uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení informováni e–mailem. Galerie si vyhrazuje právo přihlášené projekty archivovat.

Jakékoli dotazy vám ráda zodpoví: Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722

Těšíme se na vaše projekty!

Členové umělecké rady GAMPY:

 • Jakub Adamec, kurátor a programový dramaturg ostravské městské galerie Plato
 • Martina Johnová, kurátorka ústecké Galerie Hraničář
 • Šárka Svobodová, brněnská teoretička umění a architektury a kurátorka z platformy 4AM Fórum pro média a architekturu
 • Lucie Váchová, teoretička umění, pedagožka a kurátorka
 • Radek Wohlmuth, nezávislý kurátor, publicista a kritik umění

Tým externistů doplňuje výkonný ředitel Centra pro otevřenou kulturu a programový ředitel Divadla 29 Zdeněk Závodný a programová ředitelka GAMPY Šárka Zahálková.

Plány galerie


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOC:

 • 24. prosince 2019: 10:00–14:00 & 20:00–24:00
 • 25. prosince 2019: zavřeno
 • 26.–28. prosince 2019: 14:00–18:00
 • 31. prosince 2019: 10:00–18:00
 • 1. ledna 2020: zavřeno

K výstavě Time's Up opět připravujeme řadu doprovodných programů od přednášek, přes dílny a workshopy, až po projekce. Přesvědčete se sami.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI