Výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2020

Open call 2020

Výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2020

 • Výsledky:

Z celkem 11 přihlášených návrhů od 10 kurátorů či kurátorek vybrala odborná komise / umělecká rada galerie dva záměry, které se stano součástí výstavního programu roku 2020.

 • Být sněný, kurátor: Marek Hlaváč (vystavující: Tereza Darmovzalová, Filip Hauer, Marek Hlaváč, Tomáš Kajánek
 • Všechno bylo vždycky lepší, kurátorka: Daniela Kramerová (vystavující: Karíma Al-Mukhtarová, Matouš Háša, Tomáš Kurečka, Martin Pondělíček)

Jsme malým výstavním prostorem v historickém centru Pardubic. Společně s Divadlem 29 tvoříme mladou městskou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejímž posláním je podpora a prezentace současného nekomerčního živého a vizuálního umění. Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže umění pozitivně ovlivňovat své okolí, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je v Pardubicích představovat odvážné a aktuální umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu. Místnímu publiku tak chceme přibližovat rozličné formy soudobého uměleckého vyjádření a tím napomáhat kultivaci dnešní komplikované doby a společnosti.

Prostřednictvím otevřeného výběrového řízení chceme dát příležitost nezávislým kurátorům a jejich projektům, podporovat síťování a možnosti další spolupráce.


Téma: Relativita

Před více než 100 lety představil Albert Einstein svou teorii obecné relativity. Čas, prostor i poznání se díky ní staly z čista jasna relativními a exaktní fyzika se otřásla v základech. Nebo to bylo jinak?

Naše životy ovlivňuje neustávající sled informací a ze všeho nejrelativnější se v současnosti zdá být pravda. Žijeme bez víry, ale v marastu abstraktních dat a nekonečnu zdrojů nám často nezbývá nic jiného, než slepá důvěra v jejich pravdivost. Čemu lze věřit a kdy? Je vůbec možné být objektivní? Neblíží se využívání umělé inteligence a víra v ní jakési novodobé magii? Co dělat, když velkou část poznatků, které se k nám dostávají, nejsme s to empiricky ověřit?

Čas a prostor spoluutváří hmota – každé těleso ve vesmíru přispívá k zakřivení času a prostoru, bez nich by neexistovaly. Přestože už více než sto let víme, že se čas, prostor a hmotanavzájem prolínají a morfují, máme tendenci okolní svět vykládat s příklonem k horizontální struktuře narativu. Jak moc je to zavádějící? Jak se liší chování, zvyky a pravidla ustálená v rámci fungování různých skupin, společností a států? Jaké společenské normy vnímáme jako normální, a je vlastně samotný pojem normality relativní?

V rámci výzvy pro rok 2020 hledáme projekty, které se nebojí zkoumat nastíněné téma z různých úhlů a v nečekaných kontextech a souvislostech. Hledáme přesahy, názory a postoje, které se nebojí překročit hranice prostoru, času i poznání. Hledáme odpověď na to, jak obstát v době post-pravd a manipulací i ve světě, kde se sci–fi stává každodenní realitou. A to v dobrém i ve zlém.


Na základě výběrového řízení vybereme dva výstavní projekty pro rok 2020 (délka trvání výstavy je přibližně 2 měsíce). S kurátorem/kurátorkou vybraného projektu bude uzavřena smlouva, na jejímž základě kurátor/ka obdrží za realizaci výstavy honorář 15 000 Kč (po jejím úspěšném zahájení).

GAMPA realizaci výstavy dále podpoří produkčně, technicky, organizačně, ve smyslu propagace i jinak.

Základní rozpočet výstavního projektu by neměl přesáhnout 80 000 Kč (materiálové náklady, technické zajištění, transporty a cestovné, umělecké honoráře, kurátorský honorář, doprovodné programy apod. – náklady na propagaci budou řešeny mimo rozpočet výstavy).

Ve spolupráci s kurátorem/kurátorkou plánuje GAMPA podat grantovou žádost na Ministerstvo kultury ČR a dle možností hledat i jiné zdroje dalšího financování.

V případě úspěchu v grantovém řízení bude možné rozpočet výstavy dále navýšit.

GAMPA si vyhrazuje právo vybrat pouze jeden výstavní projekt; v případě nedostatečného počtu zájemců či pokud nebudou projekty na požadované úrovni pak případně od výběrového řízení zcela odstoupit.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti
 • jméno, adresu, kontaktní telefon a e-mail
 • stručný popis zamýšleného výstavního projektu včetně výběru zastoupených umělců a jejich portfolií či odkazů na jejich webové stránky (případně i jejich konkrétních děl, existují-li) a návaznosti na uvedené téma – rozsah 1–2 stran formátu A4
 • preferovaný termín zahájení výstavy (ideálně časové rozmezí či alespoň dvě varianty) – přesný termín bude konkretizován s vybraným kurátorem/kurátorkou
 • nástin rozpočtu (s případným uvedením dalšího krytí)
 • jakýkoli vizuální doprovod je vítán, není však podmínkou

Uzávěrka podání přihlášek je 31. května 2019.

Přihlášku včetně všech povinných příloh zasílejte na e-mail info@gmpardubice.cz. Do hlavičky zprávy uveďte “Výběrové řízení – kurátorské projekty”.

O vybraných projektech rozhodne umělecká rada GAMPY (seznam členů – viz níže), a to s ohledem na následující kritéria:

 • kvalita a profesionalita zpracování konceptu výstavního projektu
 • zasazení do současného uměleckého a společenského kontextu
 • čitelnost sdělení
 • realizovatelnost
 • odbornost kurátora
 • vztah k tématu výzvy

Výsledky budou publikované na webových stránkách a facebooku galerie, všichni uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení informováni e–mailem. Galerie si vyhrazuje právo přihlášené projekty archivovat.

Jakékoli dotazy vám ráda zodpoví: Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722

Těšíme se na vaše projekty!

Členové umělecké rady GAMPY:

 • Jakub Adamec, kurátor a programový dramaturg ostravské městské galerie Plato
 • Martina Johnová, kurátorka ústecké Galerie Hraničář
 • Šárka Svobodová, brněnská teoretička umění a architektury a kurátorka z platformy 4AM Fórum pro média a architekturu
 • Lucie Váchová, teoretička umění, pedagožka a kurátorka
 • Radek Wohlmuth, nezávislý kurátor, publicista a kritik umění

Tým externistů doplňuje výkonný ředitel Centra pro otevřenou kulturu a programový ředitel Divadla 29 Zdeněk Závodný a programová ředitelka GAMPY Šárka Zahálková.

Plány galerie


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI