open call na workshop s luca vitone v janově

open call na workshop s luca vitone v janově

 Milí umělci, milé umělkyně,

v rámci mezinárodního projektu CreArt si Vás statutární město Pardubice společně s Galerií města Pardubic  a městem  Janov, Itálie opět dovolují oslovit s

otevřenou výzvou k účasti na uměleckém workshopuitalském Janově: 

VEDOUCÍ UMĚLECKÉHO WORKSHOPU:

Luca Vitone (*1964, Janov) – představitel současného italského umění. Jeho dílo se snaží o analýzu mechanizmů, které jsou spjaté se současným člověkem a jež vedou k jeho průběžným či nenadálým proměnám. Důležitá témata pro něj jsou identita, původ, historie, prostředí apod. Svá díla dává do kontextu s dalšími disciplínami jako antropologie, geografie, sociologie, muzika a literatura. Díky této přímé konfrontaci svých děl s jinými obory získávají jeho práce mimořádnou důležitost. Více informací na www.lucavitone.eu

KDE A KDY PROBĚHNE WORKSHOP:

Termín: 17. – 21. března 2014, přesný denní harmonogram workshopu: 9:00-13:00/ 14:00-18:00

ADRESA MÍSTA WORKSHOPU:

Villa Croce, Muzeum současného umění
Via J. Ruffini 3
16128 Janov

NÁPLŇ WORKSHOPU:

Téma: “The memory in your pocket”

Paměť je pojem, který vizuální umělci v posledním desetiletí změnili na estetickou kategorii produkující díla v soukromém i veřejném prostoru. Takové projekty a díla zkoumají různá témata jako identita, tradice, historie, pamětihodnosti, naše kořeny v souvislosti s poznáním našeho současného života.Workshop se bude zabývat právě těmito tématy a bude je zkoumat z hlediska vlastní participace v městském prostoru za přímé konfrontace s obyvateli města Janov.

Workshop bude probíhat ve třech částech. První den po úvodní prezentaci celé vize workshopu Lucou Vitone jednotliví účastníci popíší svoji vlastní vizi svého projektu, kdy je očekávána debata a konfrontace nápadů s ostatními účastníky, které povedou k vzájemnému porozumění. Během dalších tří dnů pak budou účastníci pracovat na svých projektech, nicméně i v této fázi bude zachován vzájemný dialog a rozebírání jednotlivých fází projektů mezi účastníky, aby docházelo k vzájemnému srovnávání. Poslední den jsou očekávány závěrečné prezentace projektů a zakončení workshopu.

 

KOMUNIKAČNÍ JAZYK WORKSHOPU:

Komunikačním jazykem bude angličtina.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT:

Přihlásit se mohou všichni umělci, kteří žijí nebo tvoří v Pardubicích (partnerské město projektu CreArt) nebo Pardubickém kraji, případně se zde narodili nebo mají k pardubickému regionu jiný úzký vztah, např. zde vystavovali, akceptovaní nebudou ti umělci, kteří se již zúčastnili uměleckého workshopu ve Valladolidu (Španělsko) v únoru 2013.

 

PŘIHLÁŠKA:

Elektronickou přihlášku vyplňte v anglickém jazyce  na tomto odkazu:

http://creart-eu.org/application/artist-workshop-luca-vitone

Informace, které budou požadovat vyplnit v elektronické přihlášce:
1. Číslo občanského průkazu nebo pasu

2. osobní data: jméno, datum narození, místo narození, adresa, telefon, email
2. krátký přehled dosavadní umělecké tvorby s několika fotografiemi děl
3. 1 dokument v PDF obsahující: krátký přehled vzdělání a dosavadní umělecké tvorby, stručný motivační dopis, proč se chcete zúčastnit workshopu (max. 500 slov), několik fotografií vašich děl (max. 7 fotografií)

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Elektronickou přihlášku (http://creart-eu.org/application/artist-workshop-luca-vitone) prosím vyplňte nejpozději do 24. ledna 2014.

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

Vedoucí uměleckého workshopu Luca Vitone vybere maximálně 15 účastníků ze všech došlých přihlášek. Výsledky budou známy 31. ledna 2014. Proti rozhodnutí vedoucího projektu není možné odvolání.

 

PODMÍNKY:

Vystavujícím umělcům budou ze strany organizátorů workshopu hrazeny cestovní náklady spojené s účastí na workshopu (letenky, vlak, místní doprava), ubytování (hotely/apartmány), strava během workshopu (17. – 21. března 2014), základní materiály pro workshop požadovaný vedoucím workshopu.
Díla vytvořena na workshopu musí účastníci workshopu ponechat městu Janov, po absolvování workshopu obdrží všichni účastníci certifikát o absolvování kurzu. Vybraní účastníci musí akceptovat termín a podmínky kurzu. Podáním přihlášky se umělec zavazuje k tomu, že v případě uspění ve výběru se zúčastní workshopu!

 

DALŠÍ INFORMACE:

Kontaktujte nás s jakýmikoli dotazy:
Koordinátorka projektu CreArt za Pardubice a vedoucí oddělení kultury Magistrátu města Pardubic Lucie Břízová
a manažerka Galerie města Pardubic Ivana Panochová .

 Více informací je možné získat na webových stránkách projektu CreArtu www.creart-eu.org.

 

CO UMĚLCŮM PŘINÁŠÍ CREART

Program, který podporuje lokální umělecké aktivity, regionální kreativitu a přímou uměleckou mobilitu mezi umělci ze zúčastněných 13 evropských měst, přinesl v roce 2013 pardubickým tvůrcům několik zajímavých příležitostí: týdenní malířský workshop ve Valladolidu (Ondřej Petrlík, student malby na AVU), dvouměsíční rezidenční pobyt v uměleckých ateliérech v Linzi (Martin Dašek, absolvent VŠUP), půlroční putovní mezinárodní výstava na téma různých pojetí reality v umění More Real than the Real (Valladolid, Lecce, Arad, účastní se Ondřej Báchor, student VŠUP – téma proměna reality elektronickými médii, a Radek Kalhous, fotograf – téma hyperrealismus kýče ve fotografii).


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI