open call na workshop s luca vitone v janově

open call na workshop s luca vitone v janově

 Milí umělci, milé umělkyně,

v rámci mezinárodního projektu CreArt si Vás statutární město Pardubice společně s Galerií města Pardubic  a městem  Janov, Itálie opět dovolují oslovit s

otevřenou výzvou k účasti na uměleckém workshopuitalském Janově: 

VEDOUCÍ UMĚLECKÉHO WORKSHOPU:

Luca Vitone (*1964, Janov) – představitel současného italského umění. Jeho dílo se snaží o analýzu mechanizmů, které jsou spjaté se současným člověkem a jež vedou k jeho průběžným či nenadálým proměnám. Důležitá témata pro něj jsou identita, původ, historie, prostředí apod. Svá díla dává do kontextu s dalšími disciplínami jako antropologie, geografie, sociologie, muzika a literatura. Díky této přímé konfrontaci svých děl s jinými obory získávají jeho práce mimořádnou důležitost. Více informací na www.lucavitone.eu

KDE A KDY PROBĚHNE WORKSHOP:

Termín: 17. – 21. března 2014, přesný denní harmonogram workshopu: 9:00-13:00/ 14:00-18:00

ADRESA MÍSTA WORKSHOPU:

Villa Croce, Muzeum současného umění
Via J. Ruffini 3
16128 Janov

NÁPLŇ WORKSHOPU:

Téma: “The memory in your pocket”

Paměť je pojem, který vizuální umělci v posledním desetiletí změnili na estetickou kategorii produkující díla v soukromém i veřejném prostoru. Takové projekty a díla zkoumají různá témata jako identita, tradice, historie, pamětihodnosti, naše kořeny v souvislosti s poznáním našeho současného života.Workshop se bude zabývat právě těmito tématy a bude je zkoumat z hlediska vlastní participace v městském prostoru za přímé konfrontace s obyvateli města Janov.

Workshop bude probíhat ve třech částech. První den po úvodní prezentaci celé vize workshopu Lucou Vitone jednotliví účastníci popíší svoji vlastní vizi svého projektu, kdy je očekávána debata a konfrontace nápadů s ostatními účastníky, které povedou k vzájemnému porozumění. Během dalších tří dnů pak budou účastníci pracovat na svých projektech, nicméně i v této fázi bude zachován vzájemný dialog a rozebírání jednotlivých fází projektů mezi účastníky, aby docházelo k vzájemnému srovnávání. Poslední den jsou očekávány závěrečné prezentace projektů a zakončení workshopu.

 

KOMUNIKAČNÍ JAZYK WORKSHOPU:

Komunikačním jazykem bude angličtina.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT:

Přihlásit se mohou všichni umělci, kteří žijí nebo tvoří v Pardubicích (partnerské město projektu CreArt) nebo Pardubickém kraji, případně se zde narodili nebo mají k pardubickému regionu jiný úzký vztah, např. zde vystavovali, akceptovaní nebudou ti umělci, kteří se již zúčastnili uměleckého workshopu ve Valladolidu (Španělsko) v únoru 2013.

 

PŘIHLÁŠKA:

Elektronickou přihlášku vyplňte v anglickém jazyce  na tomto odkazu:

http://creart-eu.org/application/artist-workshop-luca-vitone

Informace, které budou požadovat vyplnit v elektronické přihlášce:
1. Číslo občanského průkazu nebo pasu

2. osobní data: jméno, datum narození, místo narození, adresa, telefon, email
2. krátký přehled dosavadní umělecké tvorby s několika fotografiemi děl
3. 1 dokument v PDF obsahující: krátký přehled vzdělání a dosavadní umělecké tvorby, stručný motivační dopis, proč se chcete zúčastnit workshopu (max. 500 slov), několik fotografií vašich děl (max. 7 fotografií)

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Elektronickou přihlášku (http://creart-eu.org/application/artist-workshop-luca-vitone) prosím vyplňte nejpozději do 24. ledna 2014.

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

Vedoucí uměleckého workshopu Luca Vitone vybere maximálně 15 účastníků ze všech došlých přihlášek. Výsledky budou známy 31. ledna 2014. Proti rozhodnutí vedoucího projektu není možné odvolání.

 

PODMÍNKY:

Vystavujícím umělcům budou ze strany organizátorů workshopu hrazeny cestovní náklady spojené s účastí na workshopu (letenky, vlak, místní doprava), ubytování (hotely/apartmány), strava během workshopu (17. – 21. března 2014), základní materiály pro workshop požadovaný vedoucím workshopu.
Díla vytvořena na workshopu musí účastníci workshopu ponechat městu Janov, po absolvování workshopu obdrží všichni účastníci certifikát o absolvování kurzu. Vybraní účastníci musí akceptovat termín a podmínky kurzu. Podáním přihlášky se umělec zavazuje k tomu, že v případě uspění ve výběru se zúčastní workshopu!

 

DALŠÍ INFORMACE:

Kontaktujte nás s jakýmikoli dotazy:
Koordinátorka projektu CreArt za Pardubice a vedoucí oddělení kultury Magistrátu města Pardubic Lucie Břízová
a manažerka Galerie města Pardubic Ivana Panochová .

 Více informací je možné získat na webových stránkách projektu CreArtu www.creart-eu.org.

 

CO UMĚLCŮM PŘINÁŠÍ CREART

Program, který podporuje lokální umělecké aktivity, regionální kreativitu a přímou uměleckou mobilitu mezi umělci ze zúčastněných 13 evropských měst, přinesl v roce 2013 pardubickým tvůrcům několik zajímavých příležitostí: týdenní malířský workshop ve Valladolidu (Ondřej Petrlík, student malby na AVU), dvouměsíční rezidenční pobyt v uměleckých ateliérech v Linzi (Martin Dašek, absolvent VŠUP), půlroční putovní mezinárodní výstava na téma různých pojetí reality v umění More Real than the Real (Valladolid, Lecce, Arad, účastní se Ondřej Báchor, student VŠUP – téma proměna reality elektronickými médii, a Radek Kalhous, fotograf – téma hyperrealismus kýče ve fotografii).


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: (+420) 777 820 267
E: panochova@gmpardubice.czotevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Ve čtvrtek 9. listopadu od 18 hodin Vás srdečně zveme na vernisáž výstavy Mezi dvěma světy, na které Vám představíme průřez celoživotní tvorbou česko-německé sochařky Ludmily Seefried-Matějkové. Rodačka z Heřmanova Městce představí v Pardubicích vůbec poprvé figurální sochy a plastiky se souborem kresebných skic. K výstavě promluví Pavel Šmíd, kurátor, a sochařčino dílo Vám zasvěceně přiblíží Ilona Víchová, historička umění. K výstavě jsme vydali doprovodný leták s textem Ilony Víchové a fotografiemi Zuzany Richter.


V sobotu 2. prosince od 10 do 16 hodin zveme srdečně Vaše děti na oblíbenou adventní akci Den pro dětskou knihu, který již tradičně pořádá Krajská knihovna v Pardubicích a ke kterému se již od prvního ročníku rádi připojujeme. I letos čekají na děti výtvarné dílny, tentokrát na čertovské téma, a stanoviště pro soutěžní razítko. Vstupné zdarma.


Tvůrčí vánoční dílnu pro děti na téma „Blýskavé vánoce“ si naše galerijní animátorky chystají na neděli 10. prosince od 14 do 18 hodin. Děti si budou moci vyrobit vánoční ozdobičky z korálků, papíru a dalších materiálů. Dospělý doprovod je vítán též! Vstupné zdarma.


Také pro seniory připravuje lektorka Nikola Březinová  vánoční rukodělnou dílnu. 15. prosince od 10 do 12 hodin si spolu s nimi vyzkouší plstění, kdo se zúčastní, odnese si vánoční ozdoby z ovčí vlny a korálků. Pro účast je třeba se přihlásit, vstupné zdarma.

NAŠI PARTNEŘI


   
   

Newsletter

Newsletter