open call pro umělce na mezinárodní výstavu creart 2014

Milí umělci, milé umělkyně,

po letošním roce plném aktivit v rámci mezinárodního projektu CreArt si Vás statutární město Pardubice společně s Galerií města Pardubic opět dovolují oslovit s

 

otevřenou výzvou k účasti na mezinárodní výstavě CreArtu 2014:

CO UMĚLCŮM PŘINÁŠÍ CREART

Program, který podporuje lokální umělecké aktivity, regionální kreativitu a přímou uměleckou mobilitu mezi umělci ze zúčastněných 12 evropských měst, přinesl v roce 2013 pardubickým tvůrcům několik zajímavých příležitostí:
týdenní malířský workshop ve Valladolidu (Ondřej Petrlík, student malby na AVU), dvouměsíční rezidenční pobyt v uměleckých ateliérech v Linzi (Martin Dašek, absolvent VŠUP), půlroční putovní mezinárodní výstava na téma různých pojetí reality v umění More Real than the Real (Valladolid/Španělsko, Lecce/Itálie, Arad/Rumunsko, účastní se Ondřej Báchor, student VŠUP – téma proměna reality elektronickými médii, a Radek Kalhous, fotograf – téma hyperrealismus kýče ve fotografii).

KDE A KDY PROBĚHNE VÝSTAVA

Nyní připravujeme mezinárodní výstavu CreArtu pro rok 2014, která se představí v květnu a červnu v portugalském Aveiru, v červenci a srpnu v litevském Kaunasu a od září do listopadu v rumunské Harghitě ve výstavních institucích těchto měst. Výstavní prostory budou upřesněny na základě množství vybraných děl.

KRITÉRIA VÝBĚRU PŘIHLÁŠENÝCH DĚL

Na výstavu je možné přihlásit díla v libovolné výtvarné technice (malba, kresba, socha, grafika, fotografie, instalace, videoart, design ad.). Téma zatím není stanoveno, vybere ho až zvolený kurátor a kurátorská rada, složená ze zástupců měst a organizací, sdružených v programu CreArt, na základě zaměření přihlášených prací. Téma vztahu reality k umění již bylo použito v roce 2013, nebude se tedy opakovat.

Kurátorský sbor vybere na výstavu 1-2 umělecké projekty z každého města. V roce 2013 byla od pardubických umělců vybrána tři samostatná díla v oblasti instalace a tři závěsná díla z fotografického cyklu. Je tedy vhodné přihlásit cca 1-5 děl, buďto samostatných nebo z jednoho cyklu.

KDO SE MUZE PŘIHLÁSIT

Přihlásit se mohou všichni umělci, kteří žijí nebo tvoří v Pardubicích nebo Pardubickém kraji, případně se zde narodili nebo mají k pardubickému regionu jiný úzký vztah, např. zde vystavovali.

Věk přihlášených umělců není pro rok 2014 nijak omezen. Loňský rok jsme věnovali začínajícím umělcům a studentům uměleckých oborů, nyní k účasti vyzýváme i střední a starší generaci.

 

 

PŘIHLÁŠKA

Pošlete prosím Vaši přihlášku – tj. dokument ve formátu PDF, který bude v anglickém jazyce obsahovat:
1. Vaše stručné profesionální CV
2. krátký přehled dosavadní umělecké tvorby s několika fotografiemi děl
3. stručné představení Vašeho uměleckého díla/projektu, který chcete vystavit na výstavě CreArtu, doprovozené několika fotografiemi

TERMÍN

Tuto přihlášku prosím pošlete na adresy nebo nejpozději do 15. prosince 2013.

VYHLÁŠENÍ VYSTAVUJÍCÍCH

Projekty a díla, vybrané na výstavu, oznámí kurátorská rada na konci února 2014. Vždy bude vybrán minimálně jeden umělec z daného regionu, což je podmínka stanovená pravidly Evropské unie, aby mohly být náklady na výstavu spoluhrazeny z finančních zdrojů Evropské unie.

PŘÍNOSY A ZÁVAZKY

Transport i pojištění děl zapůjčených na výstavu hradí vystavující instituce. K výstavě bude vydán doprovodný katalog s barevnými ilustracemi na náklady organizátorů výstavy sdružených v projektu CreArt a výstava bude propagována jak na webových stránkách měst a institucí sdružených v projektu CreArt a na sociálních sítích, tak doprovodnými tiskovinami.

Vystavujícím umělcům budou ze strany organizátorů výstavy hrazeny cestovní náklady spojené s účastí na slavnostním otevření výstavy.


Přijetím účasti na výstavě se umělec/umělkyně zavazuje uspořádat jednodenní umělecký workshop pro veřejnost nebo školní mládež související s jeho/její autorskou tvorbou, uspořádaný v průběhu roku 2014 v Galerii města Pardubic, a to bez nároku na honorář.

DALŠÍ INFORMACE

Kontaktujte nás s jakýmikoli dotazy:
Koordinátorka projektu CreArt za Pardubice a vedoucí oddělení kultury Magistrátu města Pardubic Lucie Břízová
a manažerka Galerie města Pardubic Ivana Panochová .

 Více informací je možné získat na webových stránkách projektu CreArtu www.creart-eu.org.


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOC:

  • 24. prosince 2019: 10:00–14:00 & 20:00–24:00
  • 25. prosince 2019: zavřeno
  • 26.–28. prosince 2019: 14:00–18:00
  • 31. prosince 2019: 10:00–18:00
  • 1. ledna 2020: zavřeno

K výstavě Time's Up opět připravujeme řadu doprovodných programů od přednášek, přes dílny a workshopy, až po projekce. Přesvědčete se sami.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI