open call pro umělce na mezinárodní výstavu creart 2014

Milí umělci, milé umělkyně,

po letošním roce plném aktivit v rámci mezinárodního projektu CreArt si Vás statutární město Pardubice společně s Galerií města Pardubic opět dovolují oslovit s

 

otevřenou výzvou k účasti na mezinárodní výstavě CreArtu 2014:

CO UMĚLCŮM PŘINÁŠÍ CREART

Program, který podporuje lokální umělecké aktivity, regionální kreativitu a přímou uměleckou mobilitu mezi umělci ze zúčastněných 12 evropských měst, přinesl v roce 2013 pardubickým tvůrcům několik zajímavých příležitostí:
týdenní malířský workshop ve Valladolidu (Ondřej Petrlík, student malby na AVU), dvouměsíční rezidenční pobyt v uměleckých ateliérech v Linzi (Martin Dašek, absolvent VŠUP), půlroční putovní mezinárodní výstava na téma různých pojetí reality v umění More Real than the Real (Valladolid/Španělsko, Lecce/Itálie, Arad/Rumunsko, účastní se Ondřej Báchor, student VŠUP – téma proměna reality elektronickými médii, a Radek Kalhous, fotograf – téma hyperrealismus kýče ve fotografii).

KDE A KDY PROBĚHNE VÝSTAVA

Nyní připravujeme mezinárodní výstavu CreArtu pro rok 2014, která se představí v květnu a červnu v portugalském Aveiru, v červenci a srpnu v litevském Kaunasu a od září do listopadu v rumunské Harghitě ve výstavních institucích těchto měst. Výstavní prostory budou upřesněny na základě množství vybraných děl.

KRITÉRIA VÝBĚRU PŘIHLÁŠENÝCH DĚL

Na výstavu je možné přihlásit díla v libovolné výtvarné technice (malba, kresba, socha, grafika, fotografie, instalace, videoart, design ad.). Téma zatím není stanoveno, vybere ho až zvolený kurátor a kurátorská rada, složená ze zástupců měst a organizací, sdružených v programu CreArt, na základě zaměření přihlášených prací. Téma vztahu reality k umění již bylo použito v roce 2013, nebude se tedy opakovat.

Kurátorský sbor vybere na výstavu 1-2 umělecké projekty z každého města. V roce 2013 byla od pardubických umělců vybrána tři samostatná díla v oblasti instalace a tři závěsná díla z fotografického cyklu. Je tedy vhodné přihlásit cca 1-5 děl, buďto samostatných nebo z jednoho cyklu.

KDO SE MUZE PŘIHLÁSIT

Přihlásit se mohou všichni umělci, kteří žijí nebo tvoří v Pardubicích nebo Pardubickém kraji, případně se zde narodili nebo mají k pardubickému regionu jiný úzký vztah, např. zde vystavovali.

Věk přihlášených umělců není pro rok 2014 nijak omezen. Loňský rok jsme věnovali začínajícím umělcům a studentům uměleckých oborů, nyní k účasti vyzýváme i střední a starší generaci.

 

 

PŘIHLÁŠKA

Pošlete prosím Vaši přihlášku – tj. dokument ve formátu PDF, který bude v anglickém jazyce obsahovat:
1. Vaše stručné profesionální CV
2. krátký přehled dosavadní umělecké tvorby s několika fotografiemi děl
3. stručné představení Vašeho uměleckého díla/projektu, který chcete vystavit na výstavě CreArtu, doprovozené několika fotografiemi

TERMÍN

Tuto přihlášku prosím pošlete na adresy nebo nejpozději do 15. prosince 2013.

VYHLÁŠENÍ VYSTAVUJÍCÍCH

Projekty a díla, vybrané na výstavu, oznámí kurátorská rada na konci února 2014. Vždy bude vybrán minimálně jeden umělec z daného regionu, což je podmínka stanovená pravidly Evropské unie, aby mohly být náklady na výstavu spoluhrazeny z finančních zdrojů Evropské unie.

PŘÍNOSY A ZÁVAZKY

Transport i pojištění děl zapůjčených na výstavu hradí vystavující instituce. K výstavě bude vydán doprovodný katalog s barevnými ilustracemi na náklady organizátorů výstavy sdružených v projektu CreArt a výstava bude propagována jak na webových stránkách měst a institucí sdružených v projektu CreArt a na sociálních sítích, tak doprovodnými tiskovinami.

Vystavujícím umělcům budou ze strany organizátorů výstavy hrazeny cestovní náklady spojené s účastí na slavnostním otevření výstavy.


Přijetím účasti na výstavě se umělec/umělkyně zavazuje uspořádat jednodenní umělecký workshop pro veřejnost nebo školní mládež související s jeho/její autorskou tvorbou, uspořádaný v průběhu roku 2014 v Galerii města Pardubic, a to bez nároku na honorář.

DALŠÍ INFORMACE

Kontaktujte nás s jakýmikoli dotazy:
Koordinátorka projektu CreArt za Pardubice a vedoucí oddělení kultury Magistrátu města Pardubic Lucie Břízová
a manažerka Galerie města Pardubic Ivana Panochová .

 Více informací je možné získat na webových stránkách projektu CreArtu www.creart-eu.org.


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI