Osobnost a dílo Pavla Nešlehy

Pavel Nešleha
(19. 2. 1937, Praha – 13. 9. 2003, Praha)

Zabýval se malbou, grafikou, kresbou a objektovým uměním. V letech 1956–1962 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (ateliér monumentální malby prof. Aloise Fišárka), kde se v roce 1990 stal profesorem a vedl ateliér malby (do 2002).

Patřil do okruhu neveřejných Konfrontací roku 1960. Expresivní a informelní počátky tvorby reflektovaly dramata lidské existence. V roce 1969 začal fotografovat. Zájem o přesně viděný předmět podstatně ovlivňoval jeho výtvarný projev; veristicky zpracovaný prvek zprvu násobila ironická absurdnost, následně ho obohacovaly symbolické významy, které v 70. letech umělce vedly k meditativnímu zhodnocení skutečnosti. Vztah k přírodě a tematika přírodních živlů se staly východiskem další práce. Vznikaly pozoruhodné malířské projekty: polygonální obrazový environment Živly (1983–1985), Iluze v soukromí (1985), zvtárrňující objekty dveří, a projekt Celospolečenské využití ohrad (1988). Jejich koncepce vycházela z konfliktu iluze a reality. Tento do krajnosti vyhrocený vztah, vyjadřovaný veristickým ztvárněním, abstrakcí a asamblážovanými reálnými prvky, se stal motivickou bází i následné Nešlehovy  tvorby. 

Zaujetí procesy přírodních dějů zasahovalo též umělcův fotografický projev. Od 70. let vznikaly početné série přírodních struktur a krajinných scenérií. Na ně posléze navázaly cykly zachycující mizející díla Matyáše Bernarda Brauna v Kuksu a Václava Levého v Liběchově, záběry středověkého klášterního komplexu v Ojbíně a památných míst Máchových cest (Valečov, Krkonoše aj.). Obnažoval jimi zasuté stopy dávné historie a těžil z nich prohloubení duchovní báze svého díla.

Od roku 1990, kdy získal tvůrčí grant The Pollock-Krasner Fondation, se začala v jeho malířské tvorbě stále intenzivněji prosazovat mytická témata (Ikarův pád, Oidipus). Výtvarný projev postupně zjednodušoval a syntetizoval. Do popředí se dostávala spolu s artikulací proměn skutečnosti problematika světla. Její duchovní dimenzi se mu podařilo zachytit v obsáhlém cyklu pastelů Záznamy světla (2002–2003), jenž se stal poslední prací a svým způsobem i jeho tvůrčím odkazem.

Samostatně vystavoval od roku 1967, kolektivních výstav se účastnil od roku 1964. Za svou tvorbu získal řadu ocenění.

Kolektivní výstavy od roku 1994 (výběr)

1994 Grafika 60. let, Palác Kinských, NG v Praze          Ohniska znovuzrození, České umění 1956 -          1963, GHMP, Praha
         Kresba nebo obraz, Palác Kinských, NG v Praze          a SNG, Bratislava
1995  Noví členové Mánesa, Galerie ve věži, Mladá          Boleslav
         Praha Sarajevu, Památník Terezín
         Umjetnicka Galerija BiH, Sarajevo
         Medunarodna galerija portréta, Tuzla
1996  V prostoru XX.století, ze sbírek GHMP, Městská          knihovna, GHMP, Praha
         Umění zastaveného času. Česká výtvarná          scéna 1969 – 1985, ČMVU, Praha a
         MG v Brně (1997)
1997  Ouplná lůna, ČMVU, Praha
         
Spolek Mánes - kresby, Mánes, Praha
         Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a          s papírem v českém výt. umění 1939-1989.          MMU, Olomouc
1998  Podoby fantaskna v českém výtvarném umění          20. století, AJG, Hluboká n/Vltavou
           
Umění 60. let, Galerie Trigon, Plzeň

Zelená, AVU, Praha

1999  Prozařování, GMU, Roudnice n/L a GU Karlovy          Vary
         
Kódy a znamení.Svátost všedního dne, Klášter          Plasy
         
Umění zrychleného času. Česká výtvarná          scéna 1958-1968. ČMVU, Praha
         
Pocta hraběti A.Šporkovi, GHMP, Praha
         
Obraz, socha a svět, SVU Mánes, Praha
2000  Ozvěny kubismu, ČMVU,  Praha
         
Bude konec světa?, NG v Praze
         
Kódy a znamení, ČMVU, Praha
         
Živly, ČMVU, Praha
         
Mezi alfou a omegou, Národní dům na          Smíchově, GMU, Roudnice n/L a OGVU v          Jihlavě
         
Dva konce století, ČMVU, Praha
         Umění 60.let, Galerie Trigon, Plzeň
         
Aktuální nekonečno, GHMP, Praha
         
Česká grafika 60. let, Galerie Vojtežská, Praha
2001  Czech Baroque Culture, prezentace fotografií          Braunovské reflexe, The Czech Center New          York
         České výtvarné umění 1970-2000 ze sbírek          ČMVU v Praze, Galerie Fr. Drtikola v Příbrami
2002  Česká grafika, Půl století proměn moderní          grafické tvorby Mánes, Praha
         
Hyperrealismus, GMU v Hradci Králové
         
Poezie magického realismu, GMU,Roudnice n/ L
2003  Současný akvarel, OG v Liberci
         Hyperrealismus ZČGVU v Plzni
         
Ejhle světlo, MG v Brně
         Současný akvarel, Galerie U Dobrého pastýře          a Galerie Kabinet, Brno
         Umění je abstarkce. Česká vizuální kultura 60.          let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
         II. Bienále grafiky a fotografie – Máchovy          Litoměřice, Galerie ve dvoře, Litoměřice
2005  Od země přes kopec do nebe, o chůzi,          poutnictví a posvátné krajině, SČGVU          v Litoměřicích a Galerie Klatovy/Klenová
         
III. Bienále grafiky a fotografie – Máchovy          Litoměřice, Galerie ve dvoře, Litoměřice
         
Rozbití hranic. Kresba a grafika ze sbírek          ČMVU, 1957-1969. Galerie Fr. Drtikola, Příbram
2006  Česká kresba a grafika, Galerie Trigon, Plzeň
2007  Průzračný svět/ Durchsichtige Welt, GMU,          Roudnice n/L a Landschloss
         Zuschendorf, Pirna,
         Zaostalí forever, GHMP, Městská knihovna,          Praha
         České umění XX. Století (1970-2007) AJG          v Hluboké n/Vl.
2008–09Neregulováno. Prales ve fotografii, MG v          Brně
         Třetí strana zdi. Fotografie v Československu          1969-1988 ze sbírky MG v Brně, MG v Brně 2009  Stopy ohně, GVU v Ostravě
2010  Realita je víc než fikce. Asambláž jako tvůrčí          princip v českém umění 60. a 70. let, Dům          pánů z Kunštátu, Brno
2010–11 Přírustky do sbírek AJG v Hluboké n/Vl          v období  2000–2010,  AJG v Hluboké n/Vl

Televizní film

Příběhy obrazů a soch. Cyklus pořadů z dějin českého výt. umění po roce 1945, 14. díl Od reality k fantazii, ČT 2, 2002, režie A.Kisil

Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie v Praze; Galerie hl. města Prahy; Galerie umění, Karlovy Vary; Galerie Benedikta Rejta v Lounech; Muzeum umění v Olomouci; Alšova jihočeská galerie, Hluboká n. Vl.; Severočeská galerie výt. umění v Litoměřicích; Památník Terezín; České muzeum výtvarných umění, Praha – nyní Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Oblastní galerie v Liberci; Moderní galerie v Hradci Králové; Muzej suvremene umjetnosti Beograd; Moderna galerija, Ljubljana; Galerie Baukunst, Köln a.R.; Galerie Sonnenring, Münster; Galerie Mexico City; Musée d’art moderne de la ville de Paris; Museum of Drawing and Graphic Art Washington; Academy of Zagreb; Musée national d’art moderne - Centre G. Pompidou Paris; Umjetnicka galerija BiH, Sarajevo; Museum Sztuki, Łódž; Muzeum Bochum; Galerie Klatovy-Klenová; Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě; Muzeum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha; Moravská galerie v Brně; Západočeská galerie v Plzni; Galerie Zlatá husa, Praha; Krajská galerie výt. umění ve Zlíně; domácí a zahraniční soukromé sbírky

Pavel Nešleha

Pavel Nešleha Ojbín

Pavel Nešleha 2

Pavel Nešleha 5

Pavel Nešleha 3

Pavel Nešleha 4


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI