Osobnost a dílo Zbyška Siona

Akademický malíř a pedagog Akademie výtvarných umění se narodil 12. dubna 1938 ve východočeské Poličce. Ještě během studií malby na pražské AVU (1958-1964 u profesorů J. Horníka a K. Součka) se stal členem radikální výtvarné skupiny Konfrontace, která tehdy poprvé konfrontovala české výtvarné publikum s programem informelu.
Od informelu Sion záhy ustoupil a v polovině šedesátých let začal propracovávat vlastní podobu strukturální malby, naplněné moralistní symbolikou a emotivní naléhavostí. Sionovy krutě sarkastické obrazy dramatických konfliktů, odehrávajících se pod povrchem obyčejného života, ovlivnilo koncem šedesátých let hnutí nové figurace.
V průběhu sedmdesátých a osmdesátých letech karikaturní figury a hlavy Zbyška Siona výrazově zcivilněly a své působení opřely o expresívní barevnou paletu. A právě z tohoto dědictví vyrůstá nejnovější tvorba Zbyška Siona, ukrytá po šestnáct let, jež uplynula od poslední autorovy velké výstavy, před zraky diváků.
Soubor nové tvorby překypuje živou barevností, strukturu obrazu nyní budují uzavřené barevné plošky. Témata autorova etického poselství se posunula k současným civilizačním otázkám. Barevná exprese je nástrojem k odhalování biologizujících struktur i vetřelců na pomezí živých a neživých bytostí. Nechybějí ani sofistikované odkazy na klasická díla evropské literatury a malířství. Sionova tvorba je mnohovrstevnatá a stále se tak vyrovnává s dědictvím informelové malby. Autor žije v Praze, jeho obrazy vznikají v ateliéru na Žižkově.

 

Samostatné výstavy:

Galerie Pod radnicí, Ústí nad Orlicí, 1966; Galerie Benedikta Rejta, Louny 1990; Městské muzeum a galerie Polička 1990; Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem 1993; Galerie výtvarných umění Ostrava 1993; Galerie 60/70, Praha, Galerie Gema Praha 1993 a 1995, Galerie Rudolfinum Praha 1996 (retrospektiva obrazů z let 1958-96).

Účast na společných výstavách:

Konfrontace II 60, Mostra d’Arte Conteporanea Cecoslovacca Torino 67, 5. Bienale des Jeunes Paris 67, Surrealismus in Europa, Baukunst Köln 69, Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století 1987, Dialog 90 Praha - Paris, Praha 1990, Europeische Dialoge, Bochum 1991, Arte Contemporanea Ceca e Slovacca 1950-1992 Novara 1992, Situace 92, Mánes, Praha 1992, Český Informel (průkopníci abstrakce z let 1957-1964) Staroměstská radnice Praha, Severočeská galerie Litoměřice 1991, Jízdárna Pražského hradu 1993 a 1994, Galerie hlavního města Prahy 1994, Minisalon, Art and Culture Centre Hollywood, Cincinnati, New York, Chicago 95, Galerie Rudolfinum 1997 a další.


Zastoupení v uměleckých sbírkách:

Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, Galerie moderního umění Hradec Králové, Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou, Galerie výtvarného umění Ostrava, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem, Památník Terezín, Galerie Schüppenhaver Köln, Galerie Volkmann Münster, Galleria Arturo Schwarz Milano

Fotka 2

Fotka 1


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: (+420) 777 820 267
E: panochova@gmpardubice.czotevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Ve čtvrtek 9. listopadu od 18 hodin Vás srdečně zveme na vernisáž výstavy Mezi dvěma světy, na které Vám představíme průřez celoživotní tvorbou česko-německé sochařky Ludmily Seefried-Matějkové. Rodačka z Heřmanova Městce představí v Pardubicích vůbec poprvé figurální sochy a plastiky se souborem kresebných skic. K výstavě promluví Pavel Šmíd, kurátor, a sochařčino dílo Vám zasvěceně přiblíží Ilona Víchová, historička umění. K výstavě jsme vydali doprovodný leták s textem Ilony Víchové a fotografiemi Zuzany Richter.


V sobotu 2. prosince od 10 do 16 hodin zveme srdečně Vaše děti na oblíbenou adventní akci Den pro dětskou knihu, který již tradičně pořádá Krajská knihovna v Pardubicích a ke kterému se již od prvního ročníku rádi připojujeme. I letos čekají na děti výtvarné dílny, tentokrát na čertovské téma, a stanoviště pro soutěžní razítko. Vstupné zdarma.


Tvůrčí vánoční dílnu pro děti na téma „Blýskavé vánoce“ si naše galerijní animátorky chystají na neděli 10. prosince od 14 do 18 hodin. Děti si budou moci vyrobit vánoční ozdobičky z korálků, papíru a dalších materiálů. Dospělý doprovod je vítán též! Vstupné zdarma.


Také pro seniory připravuje lektorka Nikola Březinová  vánoční rukodělnou dílnu. 15. prosince od 10 do 12 hodin si spolu s nimi vyzkouší plstění, kdo se zúčastní, odnese si vánoční ozdoby z ovčí vlny a korálků. Pro účast je třeba se přihlásit, vstupné zdarma.

NAŠI PARTNEŘI


   
   

Newsletter

Newsletter