Osobnost a dílo Zbyška Siona

Akademický malíř a pedagog Akademie výtvarných umění se narodil 12. dubna 1938 ve východočeské Poličce. Ještě během studií malby na pražské AVU (1958-1964 u profesorů J. Horníka a K. Součka) se stal členem radikální výtvarné skupiny Konfrontace, která tehdy poprvé konfrontovala české výtvarné publikum s programem informelu.
Od informelu Sion záhy ustoupil a v polovině šedesátých let začal propracovávat vlastní podobu strukturální malby, naplněné moralistní symbolikou a emotivní naléhavostí. Sionovy krutě sarkastické obrazy dramatických konfliktů, odehrávajících se pod povrchem obyčejného života, ovlivnilo koncem šedesátých let hnutí nové figurace.
V průběhu sedmdesátých a osmdesátých letech karikaturní figury a hlavy Zbyška Siona výrazově zcivilněly a své působení opřely o expresívní barevnou paletu. A právě z tohoto dědictví vyrůstá nejnovější tvorba Zbyška Siona, ukrytá po šestnáct let, jež uplynula od poslední autorovy velké výstavy, před zraky diváků.
Soubor nové tvorby překypuje živou barevností, strukturu obrazu nyní budují uzavřené barevné plošky. Témata autorova etického poselství se posunula k současným civilizačním otázkám. Barevná exprese je nástrojem k odhalování biologizujících struktur i vetřelců na pomezí živých a neživých bytostí. Nechybějí ani sofistikované odkazy na klasická díla evropské literatury a malířství. Sionova tvorba je mnohovrstevnatá a stále se tak vyrovnává s dědictvím informelové malby. Autor žije v Praze, jeho obrazy vznikají v ateliéru na Žižkově.

 

Samostatné výstavy:

Galerie Pod radnicí, Ústí nad Orlicí, 1966; Galerie Benedikta Rejta, Louny 1990; Městské muzeum a galerie Polička 1990; Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem 1993; Galerie výtvarných umění Ostrava 1993; Galerie 60/70, Praha, Galerie Gema Praha 1993 a 1995, Galerie Rudolfinum Praha 1996 (retrospektiva obrazů z let 1958-96).

Účast na společných výstavách:

Konfrontace II 60, Mostra d’Arte Conteporanea Cecoslovacca Torino 67, 5. Bienale des Jeunes Paris 67, Surrealismus in Europa, Baukunst Köln 69, Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století 1987, Dialog 90 Praha - Paris, Praha 1990, Europeische Dialoge, Bochum 1991, Arte Contemporanea Ceca e Slovacca 1950-1992 Novara 1992, Situace 92, Mánes, Praha 1992, Český Informel (průkopníci abstrakce z let 1957-1964) Staroměstská radnice Praha, Severočeská galerie Litoměřice 1991, Jízdárna Pražského hradu 1993 a 1994, Galerie hlavního města Prahy 1994, Minisalon, Art and Culture Centre Hollywood, Cincinnati, New York, Chicago 95, Galerie Rudolfinum 1997 a další.


Zastoupení v uměleckých sbírkách:

Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, Galerie moderního umění Hradec Králové, Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou, Galerie výtvarného umění Ostrava, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem, Památník Terezín, Galerie Schüppenhaver Köln, Galerie Volkmann Münster, Galleria Arturo Schwarz Milano

Fotka 2

Fotka 1


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: (+420) 777 820 267
E:otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO

VIDEOPROHLÍDKA


Novinky

Vážení návštěvníci, pro letní měsíce jsme pro Vás ve spolupráci s kurátorkou Martinou Vítkovou připravili kolektivní výstavu O umění válečném. Válka a násilí, vítězství silnějšího, je něčím, co k naší kultuře od nepaměti patří. Kde se v nás ještě dnes berou bojovné instinkty, když každé ráno jezdíme hromadnou dopravou do kanceláře, kde poctivě sedíme u počítače a generujeme tabulky? Výstava je sondou do existence válečného pudu v každém z nás. Setkáte se s obrazy, kresbami, objekty i videi. Najdou se tu letadla, bojové vozy, celé strategické situace, ale i indiáni, samurajové, šípy, palné zbraně a brnění. K výstavě vydáváme doprovodný leták, výstava potrvá do 3. září.


NAŠI PARTNEŘI


   
   

Newsletter

Newsletter