Juliana Höschlová (CZ), Rudolf Samohejl (CZ/B), David Vojtuš (CZ), Natalia Trejbalová (IT), Mia Goyette (USA/GER)

Umělecké práce jsou zaměřené na zvýšení povědomí o zbytečné nadprodukci.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že dílo americké autorky Mia Goeytte je poetické, nahlíží na problematiku extrémně kriticky. Až jakýsi oxymoron živé bytosti, zrcadlící se v čerstvých květinách, jež nesou bílou barvu jakožto příměr nedotčenosti a čistoty, se postupně díky absorbování vody proměňuje v barevné rostliny žijící v galerijním prostředí. Voda je obarvená umělými barvivy, jejichž využití v potravinářském, kosmetickém či textilním průmyslu je naprosto běžné. Tento absorpční efekt zabarvení vody, je však v lidském těle neviditelný. Od malička pohlcujeme množství škodlivin, že nás ani nenapadne, kolik se toho v nás vlastně usazuje. Naše těla jsou skvělým barometrem, ale vnímáme to? Nedávné studie zjistily, že např. mikrotenové sáčky či plastové obaly přispívají ke vzniku některých druhů nemocí např.: rakoviny, neplodnosti či narušení imunitního systému. Miniaturní vzorky se uvolňují a my je nevědomky požíváme. Plastové odpadky či obaly od jednotlivých minerálek, džusů či alkoholu tak představují hrozbu hlavně, co se jejich hromadění týče. Dílo sice vypadá jako skvělá noční pařba. Ta jasná, čirá tekutina (voda) s minerály se však ztrácí v chemicky barvených tekutinách, které pijeme. Nejsme ve skutečnosti nemocná společnost? Zřejmě je potřeba se vydat sám za sebe na pomyslné bojiště a podle osobních preferencí zvolit efektivní zapojení do celkového chodu našeho světa.

Další autorkou, která nahlíží na problematiku plastů kriticky, je česká umělkyně Juliana Höschlová. Höschlová si nejednou pokládá otázku recyklace z pohledu produkce výstav a jak světu, sama sobě, ale i daným institucím nastavit lepší zrcadlo. Plastové vlny, které se v galerii derou na povrch, odhalují nejenom masu odpadu, který umělkyně neustále recykluje a narušuje, ale zároveň vykazují absolutní stabilnost a nezranitelnost daného materiálu. Autorka se tímto směrem vydala již roku 2017, kdy na jedné ze svých uměleckých rezidencí, kde nashromáždila 246 plastových igelitových tašek. Postupným vrstvením a jejím narušováním se plasty stávají amorfní konzistencí jako parafráze na lidskou kůži. Obecně Höschlová reaguje na problematiku médií, která tato témata zanedbávají, či ukazují jen jeden úhel pohledu, čímž se rozšiřuje propast nejen mezi lidstvem a životním prostředím, ale také se nabourává naše důvěra.

David Vojtuš je opakem obou autorek. Funkci plastových věcí chápe jako technologický pokrok, jenž si lze těžko odmyslet. Autor jeví snahu porozumění daného materiálu. Zde forma naopak dokáže něco uchovávat, ať je to např. biologický odpad. Přesto lze na dílo nahlížet kriticky – ocitáme se v době plastové? Kolik nadbytečného odpadu produkuje naše společnost? Vnitřní výplň pytlů naplnil autor křehkým bílým granulátem. Odpadem, který se nedá zpětně recyklovat. Ten vzniká odléváním různých forem předmětů, jako je počítačová myš, počítač samotný, elektronické zařízení. Tyto efemérní zbytky plastu, které již nejsou možné recyklovat, jsou největším problémem ve vodních tocích, mořích a oceánech.

Pozitivně nahlížejí na situaci další autorka, Natalia Trejbalová. Ve své práci se blíží exaktnímu vytvoření určitého organismu, který vyvolává otázku vědecko-fantastického klonování reality. Divák pouze odhaduje skrze svoje přirozené vnímání, jestli je daná věc živá či umělá. Musí být velmi pozorný, aby mu neuniklo, co se děje uvnitř zkumavek, splynutím přirozeného a modifikovaného prostředí. Natalia Trejbalová vnímá, že mluvit zvlášť o technologiích a o přírodě již není možné. Fakt, který se již dávno překonal. V současné době někteří experti rozdělili krajiny do různých technologických vzorců. Autorka tu tak představuje „nový model“ – kompletní simulaci uměle vytvořeného designu prostředí. Zkumavky mohu způsobovat znepokojující pocit, něčeho „uměle vytvořeného z laboratoře“, co kdysi mělo možnost žít ve volné přírodě. Forma tubusu uchovává vzpomínku na část reálného světa přírody, kterou budeme jednou obdivovat, pokud nezačneme systematicky jednat.

Poslední autor je Rudolf Samohejl. Autor jako jediný nahlíží na situaci z neutrálního vnitřního bodu sebe samého. Nekritizuje, ani nehodnotí, jestli je daná situace lepší či naopak horší. Na pozadí postupně nalezených a proplétaných lan z různých koutů světa, začal autor hledat dva protichůdné směry. Na jedné straně, ten „idylický, poetický“, nordický model, který je svým způsobem průkopníkem environmentálních technologií, udržitelnosti a strategie zaměřené na blaho nejen lidí, ale i respektu k přírodě. A ten druhý model je pak jeho opakem. V chudých zemích, často v nepoučeném zřízení je plýtvání, spotřebování a zamořování svého vlastní prostředí daleko výraznější a viditelnější. Ať již v nárůstu skládek, odpadu, ale také v naprosté nefunkčnosti recyklace. Směs lan může být myšlena jako oprátka pro společnost, ale také jako určitý symbol různorodosti avšak pevnosti lidské jednoty.

Vernisáž 14. 2. 2019

Vernisáž 14. 2. 2019

Vernisáž 14. 2. 2019

Vernisáž 14. 2. 2019

Vernisáž 14. 2. 2019

Vernisáž 14. 2. 2019


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI