Jak zahájit malou revoluci?

PLASTIC HEART / Doprovodné programy

Živá multimediální peformance experimentálních hudebníků hrajících na čárové kódy obalů & vizionářský netlabel Quantum Natives v Pardubicích!

Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit; tentokráte na téma recyklace a jak méně zatěžovat životní prostředí.

  • pátek 22. 2. 2019 / 10:00–12:00 ~ Z plastu, jako živé ~ SENIORSKÝ PÁTEK / Vstupné: 50 Kč

Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naším heslem je: věk je jen číslo. Vytvořte si s námi PETartové objekty!

Víkendová dílna pro děti od 4 do 12 let, které se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama. Umíte si představit kolik energie je v jedné petce? Přijďte nám ukázat, jak s petkami dokážete zatočit!

Jak moc je naše chápání přírodního světa kulturní? Snímek o práci čtyř současných umělců z produkce neworské neziskové organizace Art21 – Umění ve 21. století.

Autorská dílna, v rámci které se na vlastní kůži seznámíte s plastovým materiálem z jiné perspektivy. Max. počet účastníků: 15 osob, na workshop je potřebná předchozí registrace (sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722)

  • středa 20. 3. 2019 / 10:00–12:00 ~ Igelitové krajiny ~ RODINNÁ STŘEDA / Vstupné: 50 Kč dítě + dospělý, další dítě 25 Kč navíc

Pojďte si vyzkoušet, co by se stalo, kdyby byla veškerá okolní krajina z igelitu či jiných odpadových materiálů.

  • pátek 22. 3. 2019 / 10:00–12:00 ~ Staré nebo nové ~ SENIORSKÝ PÁTEK / Vstupné: 50 Kč

Na naší dílně UpCyklingu vdechnete starým předmětům nový život, novou tvář, novou hodnotu.

  • neděle 24. 3. 2019 / 15:00–17:00 ~ Nádech – výdech ~ TVOŘIVÁ NEDĚLE / Vstupné: 50 Kč

Stejně tak, jak nám v těle pulzují plíce při nádechu a výdechu, tak se nafukují i igelitové pytlíky. Výtvarná dílna pro děti od 4 do 12 let zabývající se prostorovou tvorbou a recyklací.

  • středa 27. 3. 2019 / 19:00 ~ Michal Kindernay: Transformations / Vapors / Melanosis ~ KONCERT & PROJEKCE & DISKUSE

Audiovizuální performance o vodě a její exploataci. Čeká vás zážitek stejně tak hluboký a tmavý jako špinavá voda unikající z elektrárny. Na performance naváže diskuse.

  • úterý 2. 4. 2019 / 18:00 ~ Tereza Špinková: Umění a ekologie ~ PŘEDNÁŠKA

Co to znamená (a může vůbec existovat) ekologické umění?

  • čtvrtek 4. 4. 2019 / 17:00 ~ Tereza Záchová ~ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA & PŘEDNÁŠKA

Povídání o konceptu výstavy, jednotlivých autorech a dílech a o zahraničních ekologických uměleckých centrech, s nimiž má kurátorka vlastní zkušenost.

  • středa 10. 4. 2019 / 20:00 ~ Miroslav Černý: Silou psů ~ ČTENÍ Vstupné: 50 Kč

Autorské čtení spisovatele, básníka, jazykovědce a anglisty, který se zabývá problematikou vymírání menšinových jazyků.

  • sobota 13. 4. – neděle 14. 4. 2019 / 10:00–16:00 ~ Natália Trejbalová: Miniaturní světy ~ WORKSHOP / Vstupné: 300 Kč, studenti: 150 Kč

Autorská dvoudenní dílna, která se zaměří na tvorbu filmových scén miniaturních rozměrů. Max. počet účastníků: 10 osob, na workshop je potřebná předchozí registrace (sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722)

  • neděle 14. 4. 2019 / 19:00 ~ Bellagio Bellagio (IT) ~ KONCERT ~ DERNISÁŽ

Dernisážový koncert a performance Natálie Trejbalové a Mattea Nobile, spolupracující dvojice usazené v italském Miláně. Není–li uvedeno jinak, vstupné (dobro)volné.

Barcode DJs

Art21 – Ecology

Juliana Hoschlova – Plastic Showroom

Michal Kindernay

Natalia Trejbalová: Miniaturní světy

Plastic Heart – doprovodné programy


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI