Jak zahájit malou revoluci?

Plastic Heart / edukativní programy pro školy

První výstavou našeho celoročního cyklu rozkrýváme onen tajemný termín resilience v ekologickém a environmentálním slova smyslu.

„Denně přemýšlím, co mohu udělat pro lepší společnost. Jak zahájit malou revoluci? Denně kolem sebe spatřuji lidi, co podléhají společenskému diktátu – nový telefon, nový batoh, nový kabát, nové boty, nové, nové... Kdosi nám diktuje, že potřebujeme nové věci. Kdo? Proč vlastníme tolik věcí? Jaká může být role umění a práce umělců, pokud jde o řešení globálních problémů, jež se dotý- kají budoucnosti?“, táže se kurátorka Tereza Záchová a my společně s ní se pokoušíme na tyto i další otázky výstavou a jejími dopro- vodnými programy odpovědět.

  • Vystavující umělci: Juliana Höschlová ~ Rudolf Samohejl CZ·B ~ David Vojtuš ~ Natalia Trejbalová SK·IT ~ Mia Goyette USA·DE
  • Kurátorka: Tereza Záchová
  • Edukační programy pro školy probíhají v termínu: 18. 2.–12. 4. 2019
  • Kontakt na lektorku: Nikola Březinová 608 209 897, brezinova@gmpardubice.cz

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

  • IGELITOVÝ SÁČEK | věková skupina → MŠ–1. třída ZŠ

Výstava prezentuje pět umělců, kteří se prostřednictvím svých instalacím vyjadřují k tématu odpadu a nadbytku. Nebuďme lhostejní ke světu a zamýšlejme se nad tím, zda jsme například ten igelitový sáček vážně tolik potřebovali. Co se v něm skrývá? Přijďte jeho tajemství společně s námi poodhalit a zjistit, zda vše, co v něm najdeme, opravdu potřebujeme.

Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti.

  • VZKAZ V PET LAHVI | věková skupina → 2.–6. třída ZŠ

Téma výstavy nás nabádá a podněcuje k tomu, abychom nebyli lhostejní ke krajině a životnímu prostředí. Našli jste už někdy na břehu řeky či moře láhev se vzkazem uvnitř? Ano!? Zdalipak si pamatujete, co v dopise stálo. A co takhle prázdná láhev bez vzkazu – narazili jste na ni někdy jen tak v krajině? Co tam dělala? Byla či nebyla tam sama? Co s tím?

Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti.

  • KONZUM VŠUDE KOLEM | věková skupina → 7. třída ZŠ–SŠ

Opravdu to tolik potřebujeme? A co? No, právě – to všechno nové, co si stále a stále pořizujeme. Je důležité mít každou chvíli nový telefon? To je otázka, nad kterou je důležité přemýšlet. Nadbytečná spotřeba ničí zdroje planety, jelikož způsobuje produkci obrovského množství odpadu. Otázku, jak zahájit malou revoluci a jak se problému nadprodukce, spotřeby a množství odpadu postavit čelem, otevírá výstava Plastic heart.

Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí a Výchova k myšlení v evropských a globál- ních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti. Umění a kultura a Jazyk a jazyková komunikace.


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI