Jak zahájit malou revoluci?

Plastic Heart / edukativní programy pro školy

První výstavou našeho celoročního cyklu rozkrýváme onen tajemný termín resilience v ekologickém a environmentálním slova smyslu.

„Denně přemýšlím, co mohu udělat pro lepší společnost. Jak zahájit malou revoluci? Denně kolem sebe spatřuji lidi, co podléhají společenskému diktátu – nový telefon, nový batoh, nový kabát, nové boty, nové, nové... Kdosi nám diktuje, že potřebujeme nové věci. Kdo? Proč vlastníme tolik věcí? Jaká může být role umění a práce umělců, pokud jde o řešení globálních problémů, jež se dotý- kají budoucnosti?“, táže se kurátorka Tereza Záchová a my společně s ní se pokoušíme na tyto i další otázky výstavou a jejími dopro- vodnými programy odpovědět.

  • Vystavující umělci: Juliana Höschlová ~ Rudolf Samohejl CZ·B ~ David Vojtuš ~ Natalia Trejbalová SK·IT ~ Mia Goyette USA·DE
  • Kurátorka: Tereza Záchová
  • Edukační programy pro školy probíhají v termínu: 18. 2.–12. 4. 2019
  • Kontakt na lektorku: Nikola Březinová 608 209 897, brezinova@gmpardubice.cz

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

  • IGELITOVÝ SÁČEK | věková skupina → MŠ–1. třída ZŠ

Výstava prezentuje pět umělců, kteří se prostřednictvím svých instalacím vyjadřují k tématu odpadu a nadbytku. Nebuďme lhostejní ke světu a zamýšlejme se nad tím, zda jsme například ten igelitový sáček vážně tolik potřebovali. Co se v něm skrývá? Přijďte jeho tajemství společně s námi poodhalit a zjistit, zda vše, co v něm najdeme, opravdu potřebujeme.

Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti.

  • VZKAZ V PET LAHVI | věková skupina → 2.–6. třída ZŠ

Téma výstavy nás nabádá a podněcuje k tomu, abychom nebyli lhostejní ke krajině a životnímu prostředí. Našli jste už někdy na břehu řeky či moře láhev se vzkazem uvnitř? Ano!? Zdalipak si pamatujete, co v dopise stálo. A co takhle prázdná láhev bez vzkazu – narazili jste na ni někdy jen tak v krajině? Co tam dělala? Byla či nebyla tam sama? Co s tím?

Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti.

  • KONZUM VŠUDE KOLEM | věková skupina → 7. třída ZŠ–SŠ

Opravdu to tolik potřebujeme? A co? No, právě – to všechno nové, co si stále a stále pořizujeme. Je důležité mít každou chvíli nový telefon? To je otázka, nad kterou je důležité přemýšlet. Nadbytečná spotřeba ničí zdroje planety, jelikož způsobuje produkci obrovského množství odpadu. Otázku, jak zahájit malou revoluci a jak se problému nadprodukce, spotřeby a množství odpadu postavit čelem, otevírá výstava Plastic heart.

Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí a Výchova k myšlení v evropských a globál- ních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti. Umění a kultura a Jazyk a jazyková komunikace.


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Srdečně Vás zveme na zahájení další z výstav celoročního cyklu věnovaného tématu resilience. Vernisáž projektu Ředění soust proběhne ve středu 24. dubna 2019 od 18:00. Těšíme se na Vás!


Vyhlašujeme výběrové řízení na kurátorské projekty pro 2020, jehož ústředním mottem je relativita. Hledáme projekty, které se nebojí zkoumat dané téma z různých úhlů a v nečekaných kontextech a souvislostech. Hledáme přesahy, názory a postoje, které se nebojí překročit hranice prostoru, času i poznání. Hledáme odpověď na to, jak obstát v době post-pravd a manipulací i ve světě, kde se sci–fi stává každodenní realitou. A to v dobrém i ve zlém. Více informací zde.


Součástí aktuální výstavy Plastic Heart je bohatý a citlivě poskládaný doprovodný program pro malé i velké. Nenechte si ujít např. přednášku Terezy Špinkové na téma Umění a ekologie (úterý 2. dubna 2019), kurátorskou komentovanou prohlídku (čtvrtek 4. dubna 2019) nebo autorskou dílnu s Natálií Trejbalovou (13.–14. dubna 2019) více informací najdete zde. Těšíme se na Vás! 


Nezapomínáme na školy. Bez galerijních animací pro všechny věkové kategorie si už Gampu nedokážeme ani představit.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI