právě jsme vypsali oppen call na mezinárodní výstavu CreArt!

Statutární město Pardubice ve spolupráci s Galerií města Pardubic a partnerskými městy mezinárodního projektu CreArt vyhlašují otevřenou výzvu pro umělce k účasti na mezinárodní výstavě CreArtu 2015, která se bude konat v Pardubicích, Linci a Janově.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ VÝSTAVY

Výstava je putovní, koná se ve třech evropských městech, která jsou zapojena do projektu umělecké výměny CreArt. V roce 2015 bude probíhat třetí ročník v těchto městech a termínech:

PARDUBICE/CZ červenec/srpen  2015

LINZ/AT září/říjen 2015

GENOVA/I listopad/prosinec 2015

VÝSTAVNÍ PROSTORY

PARDUBICE/CZ – půdorysné plány výstavních prostor a jejich fotografie jsou uvedeny níže, detailní zašleme na vyžádání. Technické zásahy do zdiva po dohodě možné.

 • Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, 531 16 Pardubice – Zámek, www.gmpardubice.cz
 • Galerie FONS, Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice, www.stapro.cz/galerie
 • Art Space NOV, Pernštýnské náměstí 49, 530 02 Pardubice, www.artspacenov.cz
 • Mobilní dřevěné kontejnery v případě vhodnosti pro Vaše dílo.
 • Venkovní veřejné prostory města Pardubic v případě vhodnosti pro Vaše dílo.

LINZ/AT – půdorysné plány na vyžádání.

 • Atelierhaus Salzamt, www.salzamt.linz.at
 • Malometrážní soukromé galerie v Linzi – budou upřesněny v průběhu příprav výstavy

GENOVA/I - půdorysné plány na vyžádání.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

Individuální umělec/umělkyně i členové uměleckých skupin s libovolným zaměřením své tvorby – environmentální projekty, performance, nová média, videoart, site specific projekty, urbánně prostorové instalace, malba, kresba, socha, fotografie i webové stránky. Věk ani místo bydliště nejsou v třetím ročníku výstavy vymezeny. Jedinou podmínkou je občanství ČR a u zahraničních tvůrců doložitelný pobyt nebo umělecké vazby na české prostředí.

KDO VYBÍRÁ PROJEKTY

Díla/projekty vybere kurátor výstavy Lucas Cuturi, historik umění působící v Linci, výběr bude provádět na základě zaslaných portfolií a navržených projektů. Kurátor byl zvolen hlasováním zástupců měst projektu CreArt. Více o něm: http://lucascuturi.at/art-meets-language/

JAKÉ JE TÉMA VÝSTAVY / INTRO KURÁTORA

Kurátor pro výstavu zvolil téma The City and Me/Město a já. Přihlášené umělecké projekty by se měly vztahovat k tématu života umělce ve městě. Téma řeší otázku, jaký má město vliv na uměleckou a životní roli tvůrce, na jeho vztahy k ostatním umělcům a okolí. Pro pojetí tématu nejsou stanoveny žádné limity – přihlášený projekt může být narativní, sociální, politický, estetický ad.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášku zašlete elektronicky v anglickém jazyce ve formátu PDF. Přihláška by měla obsahovat Váš stručný profesionální životopis se základními osobními údaji, portfolio s ukázkou Vaší dosavadní tvorby a návrh projektu výstavy, a to vše na e-mailovou adresu Lucie.Brizova@mmp.cz nebo na adresu  panochova@gmpardubice.cz nejpozději do 30. listopadu 2014.

CO JE ZAJIŠTĚNO

Díla zapůjčená na výstavu budou transportována a pojištěna na náklady vystavujících institucí. S počátkem výstavy bude vydána doprovodná brožura s portfolii vystavujících umělců. S koncem výstavy bude vydán doprovodný katalog na náklady organizátorů výstavy sdružených v projektu CreArt. Výstava bude propagována jak na webových stránkách měst a institucí sdružených v projektu CreArt a na sociálních sítích, tak doprovodnými tiskovinami. Vystavujícím umělcům budou ze strany organizátorů výstavy hrazeny cestovní náklady spojené s účastí na slavnostním otevření výstavy.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ KONTAKTUJTE

Lucie Břízová - koordinátorka projektu CreArt , vedoucí oddělení kultury Magistrátu, Lucie.Brizova@mmp.cz

Ivana Panochová - manažerka Galerie města Pardubic, panochova@gmpardubice.cz

VÍCE INFORMACÍ

www.pardubice.eu/projekty/projekty-spolufinancovane-z-dotacnich-programu/creart
www.creart-eu.org/activities

Fotka 3

Fotka 6

Fotka 5

Fotka 4


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOC:

 • 24. prosince 2019: 10:00–14:00 & 20:00–24:00
 • 25. prosince 2019: zavřeno
 • 26.–28. prosince 2019: 14:00–18:00
 • 31. prosince 2019: 10:00–18:00
 • 1. ledna 2020: zavřeno

K výstavě Time's Up opět připravujeme řadu doprovodných programů od přednášek, přes dílny a workshopy, až po projekce. Přesvědčete se sami.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI