právě jsme vypsali oppen call na mezinárodní výstavu CreArt!

Statutární město Pardubice ve spolupráci s Galerií města Pardubic a partnerskými městy mezinárodního projektu CreArt vyhlašují otevřenou výzvu pro umělce k účasti na mezinárodní výstavě CreArtu 2015, která se bude konat v Pardubicích, Linci a Janově.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ VÝSTAVY

Výstava je putovní, koná se ve třech evropských městech, která jsou zapojena do projektu umělecké výměny CreArt. V roce 2015 bude probíhat třetí ročník v těchto městech a termínech:

PARDUBICE/CZ červenec/srpen  2015

LINZ/AT září/říjen 2015

GENOVA/I listopad/prosinec 2015

VÝSTAVNÍ PROSTORY

PARDUBICE/CZ – půdorysné plány výstavních prostor a jejich fotografie jsou uvedeny níže, detailní zašleme na vyžádání. Technické zásahy do zdiva po dohodě možné.

  • Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, 531 16 Pardubice – Zámek, www.gmpardubice.cz
  • Galerie FONS, Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice, www.stapro.cz/galerie
  • Art Space NOV, Pernštýnské náměstí 49, 530 02 Pardubice, www.artspacenov.cz
  • Mobilní dřevěné kontejnery v případě vhodnosti pro Vaše dílo.
  • Venkovní veřejné prostory města Pardubic v případě vhodnosti pro Vaše dílo.

LINZ/AT – půdorysné plány na vyžádání.

  • Atelierhaus Salzamt, www.salzamt.linz.at
  • Malometrážní soukromé galerie v Linzi – budou upřesněny v průběhu příprav výstavy

GENOVA/I - půdorysné plány na vyžádání.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

Individuální umělec/umělkyně i členové uměleckých skupin s libovolným zaměřením své tvorby – environmentální projekty, performance, nová média, videoart, site specific projekty, urbánně prostorové instalace, malba, kresba, socha, fotografie i webové stránky. Věk ani místo bydliště nejsou v třetím ročníku výstavy vymezeny. Jedinou podmínkou je občanství ČR a u zahraničních tvůrců doložitelný pobyt nebo umělecké vazby na české prostředí.

KDO VYBÍRÁ PROJEKTY

Díla/projekty vybere kurátor výstavy Lucas Cuturi, historik umění působící v Linci, výběr bude provádět na základě zaslaných portfolií a navržených projektů. Kurátor byl zvolen hlasováním zástupců měst projektu CreArt. Více o něm: http://lucascuturi.at/art-meets-language/

JAKÉ JE TÉMA VÝSTAVY / INTRO KURÁTORA

Kurátor pro výstavu zvolil téma The City and Me/Město a já. Přihlášené umělecké projekty by se měly vztahovat k tématu života umělce ve městě. Téma řeší otázku, jaký má město vliv na uměleckou a životní roli tvůrce, na jeho vztahy k ostatním umělcům a okolí. Pro pojetí tématu nejsou stanoveny žádné limity – přihlášený projekt může být narativní, sociální, politický, estetický ad.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášku zašlete elektronicky v anglickém jazyce ve formátu PDF. Přihláška by měla obsahovat Váš stručný profesionální životopis se základními osobními údaji, portfolio s ukázkou Vaší dosavadní tvorby a návrh projektu výstavy, a to vše na e-mailovou adresu Lucie.Brizova@mmp.cz nebo na adresu  panochova@gmpardubice.cz nejpozději do 30. listopadu 2014.

CO JE ZAJIŠTĚNO

Díla zapůjčená na výstavu budou transportována a pojištěna na náklady vystavujících institucí. S počátkem výstavy bude vydána doprovodná brožura s portfolii vystavujících umělců. S koncem výstavy bude vydán doprovodný katalog na náklady organizátorů výstavy sdružených v projektu CreArt. Výstava bude propagována jak na webových stránkách měst a institucí sdružených v projektu CreArt a na sociálních sítích, tak doprovodnými tiskovinami. Vystavujícím umělcům budou ze strany organizátorů výstavy hrazeny cestovní náklady spojené s účastí na slavnostním otevření výstavy.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ KONTAKTUJTE

Lucie Břízová - koordinátorka projektu CreArt , vedoucí oddělení kultury Magistrátu, Lucie.Brizova@mmp.cz

Ivana Panochová - manažerka Galerie města Pardubic, panochova@gmpardubice.cz

VÍCE INFORMACÍ

www.pardubice.eu/projekty/projekty-spolufinancovane-z-dotacnich-programu/creart
www.creart-eu.org/activities

Fotka 3

Fotka 6

Fotka 5

Fotka 4


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI