Připravujeme

Programový koncept roku 2019:

Počínaje rokem 2019 vstupuje pardubická městská galerie GAMPA do nové etapy. Jejím cílem je se v následujících několika letech programově zaměřit na celoroční výstavní cykly, nahlížející na určitá témata z různých úhlů pohledu.

“Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže umění pozitivně ovlivňovat, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je do Pardubic přivážet odvážné umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu a prostřednictvím rozličných forem soudodobého uměleckého vyjádření napomáhat všeobecné kultivaci klimatu doby.”

GAMPA se programově zaměří na umělecké a kurátorské projekty, které reflektují aktuální děje v soudobé společnosti a představují umění jako možný nástroj změny a společenské reflexe. Ústředním tématem roku 2019 je resilience, pojem využívaný v kontextu psychologickém, sociologickém, urbánním, politickém či environmentálním, který vyjadřuje spojení adaptability a schopnosti pokračovat v rozvoji na kvalitativně vyšší úrovni. Jakou roli může v takovém procesu hrát umění? Jak a na jakých úrovních být resilientní? A co to konkrétně znamená?

Plénům kurátorských projektů roku 2019 se pokusí na tyto a další otázky uměleckým jazykem reagovat a zároveň zprostředkovat dílčí kontexty a způsoby nahlížení na tento termín: od ekologického, k osobnostně-psychologickému, architektonicky-urbanistickému, společenskému až k narativně-spekulativnímu.

První dvě výstavy zmiňovaného cyklu vzešly z otevřené kurátorské výzvy, které z celkem 16 přihlášených projektů v květnu loňského roku vybrala odborná komise – umělecká rada galerie

VÝSTAVNÍ PLÁN ROKU 2019

PLASTIC HEART / 15. 2. – 14. 4. / vernisáž: 14. 2.

  • Vystavující: Juliana Höschlová, Rudolf Samohejl (B/CZ), David Vojtuš, Natalia Trejbalová (SK/IT), Mia Goyette (USA/GER)
  • Kurátorka: Tereza Záchová

ŘEDĚNÍ SOUST / 25. 4. – 30. 6. / vernisáž: 24. 4.

  • Vystavující: David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška Perglerová, Ladislav Železný
  • Kurátorka: Lenka Dolanová

PRÁZDNO (pracovní název) / červenec – srpen

  • Vystavující: Marta Fišerová Cwiglinski, Václav Jánoščík, Jan a Kristina Magasanik (CZ/DK), Martin Vongrej (SK)
  • Kurátoři: Ondřej Teplý, Šárka Zahálková

KRYŠTOF STREJC & MC MÜLLSAFT (pracovní název) / září – říjen

  • Vystavující: Kryštof Strejc, Matti Schultz (GE)
  • Kurátorka: Šárka Zahálková

SEATOX DETOX / listopad – prosinec / leden 2020

  • Vystavující: Time's Up (AT)
  • Kurátoři: Time's Up 

galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

S rokem 2019 zahajujeme novou dramaturgii, zaměříme na prezentaci uměleckých a kurátorských projektů, které reflektují aktuální děje a dění v soudobé společnosti; její výzvy a problémy, jakož i způsoby, jak tyto obtíže překonávat. Vernisáž první výstavy nového cyklu s názvem Plastic Heart proběhne 14. února od 18:00. Těšíme se.


Nezapomínáme na školy. Bez galerijních animací pro všechny věkové kategorie si už Gampu nedokážeme ani představit.


Máme radost! Z celkem 16 kurátorských projektů přihlášených do našeho výběrového řízení vybrala odborná komise dvě výstavy, které se stanou součástí výstavního programu roku 2019 a vytvoří tak základ pro celoroční dramaturgický plán. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI