Připravujeme

Na rok 2018 pro vás chystáme:

Bez práce nejsou koláže / kolektivní výstava
vernisáž: 9. 10. 2018
trvání výstavy: 10. 10. 2018 - 2. 12. 2018
kurátorka: Alena Bartková

Jan Adamec
vernisáž: 6. 12. 2018
trvání výstavy: 7. 12. 2018 - 8. 2. 2019
kurátorka: Martina Vítková

Programový koncept roku 2019:

Cílem GAMPY je se v následujících několika letech programově zaměřit na celoroční výstavní cykly, nahlížející na určitá témata z různých úhlů pohledu. Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže umění pozitivně ovlivňovat, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je do Pardubic přivážet odvážné umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu. Místnímu publiku tak chce GAMPA představovat rozličné formy soudodobého uměleckého vyjádření a tím napomáhat všeobecné kultivaci klimatu doby.

V rámci výstavního programu roku 2019 se GAMPA zaměří na prezentaci uměleckých a kurátorských projektů, které reflektují aktuální děje a dění v soudobé společnosti; její výzvy a problémy, jakož i způsoby, jak tyto obtíže překonávat. Pojem resilience, využívaný jak v kontextu psychologickém, sociologickém, urbánním, politickém či environmentálním, vyjadřuje spojení adaptability a schopnosti pokračovat v rozvoji na kvalitativně vyšší úrovni. Jakou roli může v takovém procesu hrát umění? Jak a na jakých úrovních být resilientní? A co to konkrétně znamená?

Plénům projektů, které budou v roce 2019 v prostorách GAMPY prezentovány, představí různé úhly pohledu na tento pojem. Od ekologického, k osobnostně-psychologickému, architektonicky-urbanistickému, společenskému i narativně-spekulativnímu.


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

úterý 9. října v 19:00 zahájíme novou výstavu zaměřující se na současnou českou koláž. Kurátorsky ji pro GAMPU připravila Alena Bartková. Srdečně Vás zveme na její vernisáž!


Nezapomínáme na školy. Bez galerijních animací pro všechny věkové kategorie si už Gampu nedokážeme ani představit.


K výstavě Bez práce nejsou koláže jsme pro Vás připravili jako vždy řadu doprovodných programů. Nechte se zlákat na některý anebo všechny z nich.


Máme radost! Z celkem 16 kurátorských projektů přihlášených do našeho výběrového řízení vybrala odborná komise dvě výstavy, které se stanou součástí výstavního programu roku 2019 a vytvoří tak základ pro celoroční dramaturgický plán. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘINewsletter

Newsletter