Připravujeme

Programový koncept roku 2020:

Současná kurátorská koncepce GAMPY je založena na práci v celoročních výstavních cyklech, které propojuje téma reagující na aktuální a často velmi palčivé děje protínající skrz naskrz dnešní společnost a které nabízí možnosti vícevrstevnatého nahlížení a výkladu.

Po tématu resilience v roce 2019 se v roce 2020 stává klíčovým a propojujícím motto relativita a jeho umělecká artikulace v různých kontextech. Naším cílem je prostřednictvím výstav a jejich doprovodných programů vytvořit a zprostředkovat co nejcelistvější – současný, avšak srozumitelný pohled podněcující další přemýšlení a uvažování nad zmiňovaným termínem.

Naše životy ovlivňuje neustávající sled informací, kde ze všeho nejrelativnější se zdá být v současnosti pravda. Žijeme bez víry, ale v marastu abstraktních dat a nekonečnu zdrojů nám často nezbývá nic jiného, než slepá důvěra v jejich pravdivost. Čemu lze věřit a kdy? Je vůbec možné být objektivní? Co dělat, když velkou část poznatků, které se k nám dostávají, nejsme s to empiricky ověřit?

Čas a prostor spoluutváří hmota – každé těleso ve vesmíru přispívá k zakřivení času a prostoru, bez nich by neexistovaly. Přestože už více než sto let víme, že se čas, prostor a hmota navzájem prolínají a morfují, máme tendenci okolní svět vykládat s příklonem k horizontální struktuře narativu. Jak moc je to zavádějící? Jak se liší chování, zvyky a pravidla ustálená v rámci fungování různých skupin, společností a států? Jaké společenské normy vnímáme jako normální, a je vlastně samotný pojem normality relativní?

Hledáme přesahy, názory a postoje, které se nebojí překročit hranice prostoru, času i poznání. Tážeme se, jak obstát v době post-pravd a manipulací i ve světě, kde se sci–fi stává každodenní realitou. A to v dobrém i ve zlém.

Dvě z výstav letošního cyklu vzešly z otevřené kurátorské výzvy. Z celkem 11 přihlášených projektů vybrala umělecká rada galerie výstavní záměry kurátora Marka Hlaváče (Být sněný) a Daniely Kramerové (Všechno bylo vždycky lepší).

VÝSTAVNÍ PLÁN ROKU 2020

BÝT SNĚNÝ / 12. 3. – 7. 6. / vernisáž: 12. 3.

  • VystavujícíTereza Darmovzalová, Filip Hauer, Marek Hlaváč, Tomáš Kajánek
  • Kurátor: Marek Hlaváč

FAMU CAS: RELACE / 19. 6. – září 2020 / vernisáž: 19. 6.

  • Vystavující: studenti FAMU CAS

TVÁRNOST PAMĚTI / červenec – září 2020 / 

  • Festival umění ve veřejném prostoru
  • Kurátorka: Šárka Zahálková

FUGA PER CANONEM / září/říjen – listopad 2020

  • Vystavující: Gabriela Těthalová
  • Kurátorka: Eva Skopalová

VŠECHNO BYLO VŽDYCKY LEPŠÍ / prosinec 2020 – únor 2021

  • Vystavující: Karíma Al-Mukhtarová, Matouš Háša, Tomáš Kurečka, Martin Pondělíček
  • Kurátorka: Daniela Kramerová 

Relativita / celoroční cyklus výstav 2020


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI