Recenze výstavy Pavla Nešlehy. Vyjde ještě?

Seznamte se s názorem historičky umění Martiny Vítkové na fotografickou tvorbu Pavla Nešlehy a na současnou výstavu v Galerii města Pardubic. Recenze byla původně určena pro časopis Ateliér, držíme tomuto periodiku palce, aby i dále vycházelo!:

"V Galerii města Pardubic můžete péčí jejího kurátora,fotografa Pavla Šmída, vidět výstavu fotografií Pavla Nešlehy (19372003). Dominantním  tématem jsou cykly Ojbín (2000) a Černý koridor (2001). Součástí slavnostního zahájení se stal křest knihy Pavel Nešleha,  Stopy síly, Fotografie z let 19712002, vydané nakladatelstvím Kant s úvodním textem PetraWittlicha a faktografickými poznámkami Mahuleny Nešlehové.  Nešlehovy fotografie jsou stále ve stínu jeho minuciózních kreseb, neoromantických pláten a monumentálních instalací, přestože jsou publikovány a popsányv monografii i katalozích. Nešleha fotografova víc jak třicet let, od roku 1969 na Flexaret VII, po roce 1975 pokračoval s přístrojem Nikon.Protože byl Nešleha také grafik, fotografie pro něj znamenala práci s matricí jiného typu.abstraktním tiskům roku 1958 poznamenal: Otisk desky vyvolával prožitek prvotního tvoření. Byl to překvapivý, strhující a inspirativní zážitekPodobný zdroj pro ně jmusela být i práce ve fotokomoře, postupné zjevování nehmotné vize.

Upozornil na sebe kresbami přefotografovaných deformovaných tváří z TV. Fotografie pro něj byla formou skicáku,  fotografickým zápisníkem, ale čím dál víc se fotografická a výtvarná (malířská, kresebná instalační) složka navzájem ovlivňovaly. Vizualita cyklu kreseb Lesk a bída apokalyptických koní je takřka kinematografická. Existují také vazby mezi malířským zpracováním Hamleta a Oidipa a Braunovskými reflexemi či fotocyklem Viacanis.

Výstava prezentuje ve velkých formátech digitální tisky a v drobnějších autorské analogové fotografie. Ty vždy zvětšoval v sérii o přibližně třech kusech Nešlehasám,včetně technických fines - tónování, zatírání barvy, zvýraznění stínů. Velmi důležitou roli hraje v jeho práci světlo, či spíše jeho nedostatek, jak to popisuje v textu k novék nize PetrWittlich : Nešleha ve fotografiích světlem šetří, nepoužívá světelnéz droje, jen přírodní osvětlení, světlo se ve snímcích teprve probouzí, rodí se ze samotných elementů hmot. V dopise J. Chalupeckému to sám umělec přiznal : fotografování mi ukázalo důležitost světla, pomohlo mi ho používat jako nosného prvku. Rád citoval slova C.D.Friedricha : Zavři své tělesné oko, abys svůj obraz nejdříve viděl okem duchovním, potom odhal, co jsi spatřil v etmě. 

Fotocyklůvytvořil Nešleha asi dvacet, ale různě je mezi sebou přeskupoval. Seriality, s níž témata systematicky zpracovával, si povšimlv 80. letech Jiří Valoch. Fotografie spojovala krajina a stopy mizení kulturní tradice. Tajuplná Šumava, váchalovská rašeliniště a pahýly, čapkovské kořání, templářská Via Canis, existenciální místa Krkonoš, to vše by si zasloužilo své diváky. Prostory galerie by ale musely být asi pětkrát větší.

Nešlehova záliba v apokalyptičnosti spojené s přírodou a kulturou je zjevná ve všech médiích jeho práce. Mystickému transcendentnímu Ojbínu předcházely podobně laděné snímkyz Bretaně (1995). Vybíral symbolicky výmluvné situace, vystihl rozpadání vznešené krásy, stín dávné moci místa. Ojbínem (Ojvín, Oybin), skalním městem v Horní Lužici, byl ohromen i Bohuslav Balbín. Hradní strážní stanoviště vytesané do skály pochází ze 13. století. Karel IV. zde založil klášter celestýnů. Za velké bouře byl klášter a hrad r.1677 zapálen bleskem, téměř zničen a nikdy neobnoven. Úzké průchody, schodiště vytesané do skal, oltářní kaple, ochozy, kněžiště, gotická okna jakoby vystupovala z archetypálních snů, z kolektivního nevědomí, které je mimočasové. Přestože k historickému, přírodnímu a zároveň sakrálnímu prostoru přistupoval autor s konkrétním konceptem, posloužila mu též nahodilost počasí, mlha vznášející se celým konventem. Fotografoval koridory mezi skalami, vydobyté našimi předchůdci z toho, co zformovala sama příroda. Vnímal přírodu stvořenou a přírodu tvořící, snil o její původní podobě. Na fotografiích „izoloval“ v nápadné scéničnosti ruin – pozůstatků, temné hmoty, mlhy a světla, skutečně mocné okamžiky. Kdy královský majestát těch míst nahrazuje posvátnost ještě starší, věčná a mocná síla ducha.

Z vystavených i publikovaných fotografií je zřejmé, že jejich autor fotografoval, protože to byla další cesta k poznání světa. Technický obraz vnímal jako možnost sjednocení časů – kdysi a teď, jako vědomou anachronii. Mísilo se zde romantickévidění (máchovské putování) konceptuálně klasicistní přístup.Přestože zhotovil řadu negativů, důsledně zvětšoval a vystavoval po výtce nenáhodnésnímky, jejichž nadčasová kompozice odkazující k síle věčnosti je obdivuhodná."

Výstava Pavla Nešlehy


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: (+420) 777 820 267
E: panochova@gmpardubice.czotevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Ve čtvrtek 9. listopadu od 18 hodin Vás srdečně zveme na vernisáž výstavy Mezi dvěma světy, na které Vám představíme průřez celoživotní tvorbou česko-německé sochařky Ludmily Seefried-Matějkové. Rodačka z Heřmanova Městce představí v Pardubicích vůbec poprvé figurální sochy a plastiky se souborem kresebných skic. K výstavě promluví Pavel Šmíd, kurátor, a sochařčino dílo Vám zasvěceně přiblíží Ilona Víchová, historička umění. K výstavě jsme vydali doprovodný leták s textem Ilony Víchové a fotografiemi Zuzany Richter.


V sobotu 2. prosince od 10 do 16 hodin zveme srdečně Vaše děti na oblíbenou adventní akci Den pro dětskou knihu, který již tradičně pořádá Krajská knihovna v Pardubicích a ke kterému se již od prvního ročníku rádi připojujeme. I letos čekají na děti výtvarné dílny, tentokrát na čertovské téma, a stanoviště pro soutěžní razítko. Vstupné zdarma.


Tvůrčí vánoční dílnu pro děti na téma „Blýskavé vánoce“ si naše galerijní animátorky chystají na neděli 10. prosince od 14 do 18 hodin. Děti si budou moci vyrobit vánoční ozdobičky z korálků, papíru a dalších materiálů. Dospělý doprovod je vítán též! Vstupné zdarma.


Také pro seniory připravuje lektorka Nikola Březinová  vánoční rukodělnou dílnu. 15. prosince od 10 do 12 hodin si spolu s nimi vyzkouší plstění, kdo se zúčastní, odnese si vánoční ozdoby z ovčí vlny a korálků. Pro účast je třeba se přihlásit, vstupné zdarma.

NAŠI PARTNEŘI


   
   

Newsletter

Newsletter