Ředění soust 24.4. – 30.6.2019

Ředění soust 24.4. – 30.6.2019

Ředění soust

Ředění soust

24.4.–30.6.2019

Vernisáž: 24.4. od 18:00

Kurátorka: Lenka Dolanová

Ústředním tématem výstavního programu naší galerie je v roce 2019 poněkud tajemný pojem resilience. Pokud si jej zadáte do internetového vyhledávače, zjistíte, že jde o termín využívaný v kontextu psychologie, sociologie, městotvorby, politiky i ekologie. Jedná se o schopnost využít otřesy a zvraty k podnícení inovativního myšlení, které umožní obnovu a další rozvoj – ať už jednotlivce, společnosti či ekosystému. Po výstavě Plastic Heart, jež uměleckou řečí zprostředkovávala a upozorňovala na problematiku plastů a znečištění oceánů, se v GAMPĚ představí pětice autorů, kteří galerijní prostor přetváří v místo pro nerušené soustředění a návštěvníkům nabízí zážitkovou výuku toho, jak se v době, kdy na nás den co den agresivně útočí miliony vjemů, soustředit.

Formát výstavy je koncentrovaný do půlhodinové procházky galerií s audio průvodcem a plně využívá bohatosti přístupů a odborností jednotlivých tvůrců, kteří se věnují performanci, malířství, zvukovému umění, sochařství či poezii. Autoři navozují situaci, v níž dochází k vícesmyslovému zažívání – pracují se zvukem, střídáním světla a tmy, vybízejí k práci s vlastním tělem v pohybu. Zapojují elementy jazykové hry a zvukové improvizace. Klíčovým elementem instalace jsou samotní návštěvníci, kteří ji svou aktivitou vytvářejí a mají díky ní možnost ukusovat třicet minut svého času v jinak naředěném rytmu. Koncentrická struktura instalace upoutává pozornost k samotnému prostoru a pobytu návštěvníků v něm. Návštěvníci jsou zároveň instruováni k zapojení vlastní představivosti a přenesení vnímání mimo daný prostor. Pečlivě naředěné prostředí pracuje s kontrastem mezi svobodou volného pohybu a časově a prostorově vymezenou strukturou. Poutá pozornost návštěvníků v určitém časoprostoru, a zároveň navozuje rozšířené vnímání.

K výstavě je jako vždy připraven bohatý doprovodný program, jehož součástí jsou pravidelné ranní rozcvičky, podvečerní bezcílné procházky, dílny pro děti, rodiny i seniory, projekce, diskuse, koncerty i taneční performance.

 David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška Perglerová, Ladislav Železný

David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška Perglerová, Ladislav Železný

Výstava pětice autorů přetváří galerijní prostor v místo pro nerušené soustředění. Formát výstavy je koncentrovaný do půlhodinové procházky galerií s audio průvodcem. Autoři navozují situaci, v níž dochází k vícesmyslovému zažívání – pracují se zvukem, střídáním světla a tmy, vybízejí k práci s vlastním tělem v pohybu. Zapojují elementy jazykové hry a zvukové improvizace. Instalaci vytvářejí svou aktivitou samotní návštěvníci, kteří mají díky ní možnost ukusovat třicet minut svého času v jinak naředěném rytmu. Koncentrická struktura upoutává pozornost k samotnému prostoru a pobytu v něm. Návštěvníci jsou zároveň instruováni k zapojení vlastní představivosti a přenesení vnímání mimo daný prostor. Pečlivě naředěné prostředí upoutává pozornost příchozích v určitém časoprostoru a zároveň navozuje rozšířené vnímání.


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOC:

  • 24. prosince 2019: 10:00–14:00 & 20:00–24:00
  • 25. prosince 2019: zavřeno
  • 26.–28. prosince 2019: 14:00–18:00
  • 31. prosince 2019: 10:00–18:00
  • 1. ledna 2020: zavřeno

K výstavě Time's Up opět připravujeme řadu doprovodných programů od přednášek, přes dílny a workshopy, až po projekce. Přesvědčete se sami.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI