Téma: Relativita

relativita / celoroční cyklus výstav 2020

Naše životy ovlivňuje neustávající sled informací, kde ze všeho nejrelativnější se zdá být v současnosti pravda. Žijeme bez víry, ale v marastu abstraktních dat a nekonečnu zdrojů nám často nezbývá nic jiného, než slepá důvěra v jejich pravdivost. Čemu lze věřit a kdy? Je vůbec možné být objektivní? Co dělat, když velkou část poznatků, které se k nám dostávají, nejsme s to empiricky ověřit?

Čas a prostor spoluutváří hmota – každé těleso ve vesmíru přispívá k zakřivení času a prostoru, bez nich by neexistovaly. Přestože už více než sto let víme, že se čas, prostor a hmota navzájem prolínají a morfují, máme tendenci okolní svět vykládat s příklonem k horizontální struktuře narativu. Jak moc je to zavádějící? Jak se liší chování, zvyky a pravidla ustálená v rámci fungování různých skupin, společností a států? Jaké společenské normy vnímáme jako normální, a je vlastně samotný pojem normality relativní?

Hledáme přesahy, názory a postoje, které se nebojí překročit hranice prostoru, času i poznání. Tážeme se, jak obstát v době post-pravd a manipulací i ve světě, kde se sci–fi stává každodenní realitou. A to v dobrém i ve zlém.

Dvě z výstav letošního cyklu vzešly z otevřené kurátorské výzvy. Z celkem 11 přihlášených projektů vybrala umělecká rada galerie výstavní záměry kurátora Marka Hlaváče (Být sněný) a Daniely Kramerové (Všechno bylo vždycky lepší).


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Srdečně Vás zveme na vernisáž první výstavy nového cyklu relativita. Zahájení projektu Být sněný se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2020 od 18:00. Těšíme se na Vás!


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


K výstavě Time's Up realizujeme řadu doprovodných programů od přednášek, přes dílny a workshopy, až po projekce. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI