seznamte se s autory

Jan Koblasa se narodil 5. října 1932 v Táboře. Gymnázium absolvoval v Teplicích, kam se rodina roku 1945 přestěhovala. Vždy se věnoval výtvarnému umění, ale i hudbě a literatuře, zvláště poezii, kterou také často doprovází svými kresbami a grafickými listy. Jeden rok zpíval v teplické operetě, měl sytý baryton. Vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění v letech 1952 – 1958. Jeho profesory byli O. Španiel, J. Lauda, K. Pokorný. Studoval také scénografii na DAMU u F. Tröstera, kterou později zúročil v operních výpravách hlavně díky spolupráci s režisérem Otomarem Krejčou nebo v Topolově hře Konec masopustu.

Byl zakladatelem Šmidří umělecké skupiny a Šmidřího dechového tělesa společně s Karlem Neprašem, Bedřichem Dlouhým a Janem Komorousem. Inicioval a organizoval dvě neoficiální vystoupení mladé generace autorů, ateliérové výstavy Konfrontace 1960. V šedesátých letech stihl realizovat rozměrný objekt-reliéf pro letiště v Ruzyni. Vstup bratrských vojsk v roce 1968 ho zastihl v cizině, odkud se už nevrátil. Také proto, že za opuštění republiky definované jako vlastizrada byl odsouzen k devítiletému trestu odnětí svobody.

Získal azyl v severním Německu a v roce 1969 založil v Kielu na Muthesius Hochschule obor volné plastiky, který vedl téměř třicet let. Vždycky velmi rád cestoval, podařilo se mu stát se jaksi přirozeně součástí evropského umění, získal si renomé mezi odbornou veřejností, jeho práce se nacházejí po celém světě, ale nejvíce samozřejmě v Německu.

V letech 2002 - 2005 vedl Ateliér sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. V domácím veřejném prostoru je zatím jeho soch poměrně poskrovnu, realizoval památník Gustava Mahlera v Jihlavě (2010). Pracoval také v Mikulově, v Bílce pod Milešovkou a v Kuksu a v Hořicích. Nejslavnější je ale ještě ze šedesátých let realizace v interiéru kostela v Jedovnici společně s Mikulášem Medkem.

Koblasovo sochařské, malířské a grafické dílo je součástí stálých expozic českých galerií a muzeí umění. Vyšly dvě rozsáhlé monografie doprovázející reprezentativní výstavy sestavené Mahulenou Nešlehovou (2002) a Zdeňkem Primusem (2015). Jan Koblasa je autorem třech vzpomínkových deníkových knih, které mapují po dvacetiletých úsecích umělcovu kariéru. Padesátá a šedesátá léta v Československu, exil sedmdesátých a osmdesátých let a dobu návratů do Čech. Jeho práce byla oceněna řadou vyznamenání a je zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách v Evropě, Americe, Africe a Asii, žije a tvoří v Hamburku a v Praze.

Malířka a vizuální básnířka Sonia Jakuschewa se narodila v Moskvě (tehdy Sovětský svaz) 23. 1. 1961. V letech 1980 – 1985 studovala na moskevské Vysoké škole výtvarných umění tzv. Surikov. Roku 1992 obdržela stipendium Ministerstva kultury Šlesvicka - Holštýnska, KH Selk a od následujícího roku žije v Hamburku. Je autorkou Červených krajin, Ruských krajin nebo Zahrad. V intenzitě barvy a energii štětcových tahů je značná vitální energie, oslava života. V monochromní sérii založené na tlumených barvách je výrazně meditativnější. Konceptuální prvek využila v obsáhlé sérii obrazových koláží Milostné dopisy. Její práce jsou zastoupeny ve veřejných a soukromých sbírkách.

Fotka 3

Fotka 2

Fotka 1


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: (+420) 777 820 267
E: panochova@gmpardubice.czotevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Ve čtvrtek 9. listopadu od 18 hodin Vás srdečně zveme na vernisáž výstavy Mezi dvěma světy, na které Vám představíme průřez celoživotní tvorbou česko-německé sochařky Ludmily Seefried-Matějkové. Rodačka z Heřmanova Městce představí v Pardubicích vůbec poprvé figurální sochy a plastiky se souborem kresebných skic. K výstavě promluví Pavel Šmíd, kurátor, a sochařčino dílo Vám zasvěceně přiblíží Ilona Víchová, historička umění. K výstavě jsme vydali doprovodný leták s textem Ilony Víchové a fotografiemi Zuzany Richter.


V sobotu 2. prosince od 10 do 16 hodin zveme srdečně Vaše děti na oblíbenou adventní akci Den pro dětskou knihu, který již tradičně pořádá Krajská knihovna v Pardubicích a ke kterému se již od prvního ročníku rádi připojujeme. I letos čekají na děti výtvarné dílny, tentokrát na čertovské téma, a stanoviště pro soutěžní razítko. Vstupné zdarma.


Tvůrčí vánoční dílnu pro děti na téma „Blýskavé vánoce“ si naše galerijní animátorky chystají na neděli 10. prosince od 14 do 18 hodin. Děti si budou moci vyrobit vánoční ozdobičky z korálků, papíru a dalších materiálů. Dospělý doprovod je vítán též! Vstupné zdarma.


Také pro seniory připravuje lektorka Nikola Březinová  vánoční rukodělnou dílnu. 15. prosince od 10 do 12 hodin si spolu s nimi vyzkouší plstění, kdo se zúčastní, odnese si vánoční ozdoby z ovčí vlny a korálků. Pro účast je třeba se přihlásit, vstupné zdarma.

NAŠI PARTNEŘI


   
   

Newsletter

Newsletter