seznamte se s autory

Jan Koblasa se narodil 5. října 1932 v Táboře. Gymnázium absolvoval v Teplicích, kam se rodina roku 1945 přestěhovala. Vždy se věnoval výtvarnému umění, ale i hudbě a literatuře, zvláště poezii, kterou také často doprovází svými kresbami a grafickými listy. Jeden rok zpíval v teplické operetě, měl sytý baryton. Vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění v letech 1952 – 1958. Jeho profesory byli O. Španiel, J. Lauda, K. Pokorný. Studoval také scénografii na DAMU u F. Tröstera, kterou později zúročil v operních výpravách hlavně díky spolupráci s režisérem Otomarem Krejčou nebo v Topolově hře Konec masopustu.

Byl zakladatelem Šmidří umělecké skupiny a Šmidřího dechového tělesa společně s Karlem Neprašem, Bedřichem Dlouhým a Janem Komorousem. Inicioval a organizoval dvě neoficiální vystoupení mladé generace autorů, ateliérové výstavy Konfrontace 1960. V šedesátých letech stihl realizovat rozměrný objekt-reliéf pro letiště v Ruzyni. Vstup bratrských vojsk v roce 1968 ho zastihl v cizině, odkud se už nevrátil. Také proto, že za opuštění republiky definované jako vlastizrada byl odsouzen k devítiletému trestu odnětí svobody.

Získal azyl v severním Německu a v roce 1969 založil v Kielu na Muthesius Hochschule obor volné plastiky, který vedl téměř třicet let. Vždycky velmi rád cestoval, podařilo se mu stát se jaksi přirozeně součástí evropského umění, získal si renomé mezi odbornou veřejností, jeho práce se nacházejí po celém světě, ale nejvíce samozřejmě v Německu.

V letech 2002 - 2005 vedl Ateliér sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. V domácím veřejném prostoru je zatím jeho soch poměrně poskrovnu, realizoval památník Gustava Mahlera v Jihlavě (2010). Pracoval také v Mikulově, v Bílce pod Milešovkou a v Kuksu a v Hořicích. Nejslavnější je ale ještě ze šedesátých let realizace v interiéru kostela v Jedovnici společně s Mikulášem Medkem.

Koblasovo sochařské, malířské a grafické dílo je součástí stálých expozic českých galerií a muzeí umění. Vyšly dvě rozsáhlé monografie doprovázející reprezentativní výstavy sestavené Mahulenou Nešlehovou (2002) a Zdeňkem Primusem (2015). Jan Koblasa je autorem třech vzpomínkových deníkových knih, které mapují po dvacetiletých úsecích umělcovu kariéru. Padesátá a šedesátá léta v Československu, exil sedmdesátých a osmdesátých let a dobu návratů do Čech. Jeho práce byla oceněna řadou vyznamenání a je zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách v Evropě, Americe, Africe a Asii, žije a tvoří v Hamburku a v Praze.

Malířka a vizuální básnířka Sonia Jakuschewa se narodila v Moskvě (tehdy Sovětský svaz) 23. 1. 1961. V letech 1980 – 1985 studovala na moskevské Vysoké škole výtvarných umění tzv. Surikov. Roku 1992 obdržela stipendium Ministerstva kultury Šlesvicka - Holštýnska, KH Selk a od následujícího roku žije v Hamburku. Je autorkou Červených krajin, Ruských krajin nebo Zahrad. V intenzitě barvy a energii štětcových tahů je značná vitální energie, oslava života. V monochromní sérii založené na tlumených barvách je výrazně meditativnější. Konceptuální prvek využila v obsáhlé sérii obrazových koláží Milostné dopisy. Její práce jsou zastoupeny ve veřejných a soukromých sbírkách.

Fotka 3

Fotka 2

Fotka 1


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI