seznamte se
s karlem nedvědem

Karel Nedvěd Karned (1957) se narodil v Příbrami, ale od roku 1960 žije převážně v Pardubicích. V posledních letech (od 2007) zakotvil na statku v České Rybné, kde v klidu a inspiraci Vysočiny vznikala jeho vrcholná díla, monumentální série Orbis Pictus. Jako kdyby celý jeho předchozí život byl pouhou přípravou k sumě, která přišla až v okamžiku nuceného zklidnění na venkově. Cyklus je důkazem přijetí a zpracování všech celoživotních podnětů pocházejících z kontaktu se světem přírody a univerzem hlubokého lidského myšlení a přemítání o životě, z cest po světě, ze zážitků normalizace a rozporuplných událostí po sametu.

Původním vzděláním sklář, působil Karel Nedvěd většinu života jako profesionální grafik, upravoval knihy, časopisy, kalendáře a sbíral energii a odkládal čas do rezervoáru, který vyplnil v čistých bílých stěnách nového prostorného ateliéru ukrytého mezi kapradinami a popínavým břečťanem, kde za humny štěkají psy, zpívají ptáci a uvnitř duní punková muzika.

Nemaluji to, co je, ale to, co bylo, a možná to, co bude...

1972 - 1975 Studium na tříleté umělecké škole řemesel v Poděbradech, obor kovorytec cizelér.

1975 - 1980 Studium na uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Studium dokončeno maturitou.

1980 Práce ve sklářském ateliéru výtvarníka prof. Stanislava Libenského v Železném Brodě

1981 Úspěšně složení přijímacích zkoušek na Akademii výtvarných umění do grafického ateliéru prof. Čepeláka. Přijetí na školu zamítnuto z politických důvodů.

1982 - 1987 Individuální tvorba, kresby, obrazy, koláže. Studijní cesty po galeriích světového umění - Berlín, Drážďany, Budapešť.

1987 Od tohoto roku na volné noze, na tři roky přemístění z Pardubic do Prahy. Stále kresby, koláže, obrazy, ale jen jako studie a testy pro budoucí tvorbu.

1989 Po sametové revoluci nadále svobodný umělec, bytostný tvůrčí samotář - solitér. Nezúčastňuje se žádných společensko-uměleckých aktivit, setkává se pouze s výtvarníky Jaroslavem Rónou a Zdenkem Lhotským (skupina Tvrdohlaví) a s Jiřím Nekovářem. Se sklářským výtvarníkem Nekovářem ho poutá celoživotní přátelství, s ním konzultuje svoji tvorbu a problémy současného umění.

1993 Vítězný konkurz na státní zakázku ministerstva zahraničních věcí jako výtvarný redaktor a autor grafické úpravy časopisu The Heart Of Europe, reprezentativního periodika určeného pro prezentaci České republiky ve světě. Práce na zakázce trvá dalších 15 let.

1993 Práce pro prezidentskou kancelář a vytvoření prezentačního materiálu pro prezidenta Václava Havla. Tento exkluzivní materiál pak prezidenta doprovází na jeho cestách po zahraničí 10 let.

1993 Stále tvorba výtvarných studií, začátek fotografování, kdy je výsledná fotografie použita jako materiál pro další tvorbu. Cesty po galeriích a muzeích v Německu a Francii.

1994 Francie, ostrov Oleron v Biskajském zálivu, kde vytváří sérii betonových plastik odlévaných přímo na pláži Atlantického oceánu.

1995 Narození dcery Karolíny. První návštěva Bienále světového výtvarného umění v Benátkách. Rovněž návštěva Padovy a zde studium nástěnných fresek Giotta. Tvorba je stále studijní, kresby vytvářené pouze tužkou, grafitem, doplněné koláží nebo perforací papíru. Během pěti let vzniká celkem 300 těchto formátů, dále fotografické obrazy, doplněné výtvarnými zásahy. Jsou to formáty 100x140 cm, velké barevné zvětšeniny z negativů pořízených na cestách. První práce s lihovými barvami.

1997 Studijní cesta do Řecka - starověké antické památky. První velké série fotografií. Detaily chrámu architektury stavebních prvků, různé fragmenty a struktury. Barevné matérie a struktura jsou vždy komponovány jako obraz.

1998 Další velká cesta po antických památkách starověkého Řecka. Nadále fotografování a tvorba velkých frotáží (100x140 cm), otisků sloupů a zdí přímo v archeologických lokalitách.

1999 Důležitá studijní cesta do Egypta. Společně s egyptology, výtvarníky a architekty prochází staroegyptské památky od Abu Simbelu po Káhiru. Vzniká velká série fotografií. Zde studuje starověkou geometrii, kosmologii a prožívá silné duchovní splynutí. Od této doby vyhledává extrémně duchovně nabitá posvátná místa. Tam v naprostém soustředění fotografuje a přijímá energie magických lokalit.

2000 Návštěva Liparských ostrovů, Florencie, Pompejí, Říma. Studijní kresby, fotografie.

2000 Cesta do Izraele. Návštěva a fotodokumentace posvátných míst starověkých civilizací Středního východu. Prožívá silné duchovní katarze, nadále kreslí.

2001 Studijní cesta do Sýrie a Libanonu. Vznik velké série frotáží v pouštním starověkém městě Palmyra. Fotografie, kresby, deníky. Nové frotáže (otisky kamenných fragmentů) vznikají i v Libanonu v chrámu v Baalbeku.

2002 Studijní cesta do New Yorku. Setkání se světově proslulým fotografem českého původu Antonínem Kratochvílem. Přátelská konzultace a výměna fotografií. Na toulkách po New Yorku vzniká „Pouliční herbář“ z materiálů nalezených na ulicích města - 100 stran A4. Fotografuje zdi v okolí Ground Zero po 11. září. V Metropolitním muzeu vzniká silný duchovní podnět z čínského umění, zvláště pak malířství, neolitického sochařství a kaligrafie. Objevuje taoismus. Studuje Lao-C‘ “Ta Te Ting”.

2003 Na jaře zakoupení statku - zemědělské usedlosti ve vesnici Česká Rybná u Proseče na Českomoravské vysočině. Rekonstrukce objektu trvá pět let, vznikají zde velké ateliéry a mimořádně klidné prostředí pro tvorbu.

2005 Cesta na Krétu - studium minojské kultury. Vítězství v konkurzu na časopis AICHI EXPO 2005 pro prezentaci České republiky. Na této zakázce pracuje dva roky.

2007 Dochází k mimořádné duševní krizi způsobené posttraumatickými šoky. Toto duševní zemětřesení je také zapříčiněné vyčerpáním z pracovního, existenčního, tvůrčího a citového vypětí. V této době vytváří sérii figurálních psychedelických kreseb. Přesto odjíždí na svou druhou cestu do New Yorku. Zde vzniká 50 existenciálních kreseb, kde se zjevuje figura - otrok nebo figura - anděl. Po návratu tvoří své první barevné obrazy na papíře lihovými barvami. Tuto techniku zdokonaluje a začíná horečnatá tvorba, kdy objevuje možnosti nové techniky a jedinečné vlastnosti barev. Kreslí rychle akční kresby malého formátu. Jsou to studie témat a kompozic budoucích obrazů. Pracovně tyto obrazy nazývá sensitivní plochy. Technika, kterou chce mít pod kontrolou, si vyžaduje velké množství testů a zkoušek, ale i velké meditativní soustředění, klid a samotu. To vše mu umožňují dlouhodobé tvůrčí pobyty na statku v novém ateliéru. V zájmu očištění prochází proměnou, odbornou léčbou, totální změnou životního stylu a stravy. Dlouhodobá abstinence umožňuje intenzivnější prožívání tvůrčích aktivit. Přestává komunikovat s jakoukoliv formou médií, zvláště pak digitálními technologiemi. Studium Goethovy Nauky o barvách a Tajemství barev od Rudolfa Steinera.

2008 Ukončení patnáctileté spolupráce s ministerstvem zahraničních věcí na prestižní zakázce časopisu The Heart Of Europe a nadále výhradně vlastní tvorba - malba a kresba.

2009 Dvě pracovní cesty na ostrov Korfu, kde vzniká 100 kreseb. Probíhá intenzívní tvůrčí rok na statku v České Rybné. Vynalézá srovnávací barevný vzorník, jehož první variantu vydává na konci roku pod názvem Kouzelná mozaika. Navštěvuje Osvětim, kde vytváří frotáže z prken paland vězňů. Vzniká také 8 otisků zdí odpadních kanálů plynových komor. Ocitá se poprvé v extrémních prostorech bez jakékoli energie.

2010 V lednu 10 dní ve Vídni u přítele, tvorba silně existenciálních kreseb. Poté odjezd do Florencie, kde kreslí nové kresby věnované Michelangelovým otrokům.

V současné době pracuje a tvoří na statku v České Rybné nebo v ateliéru v Pardubicích.

Fotka 4

Fotka 3

Fotka 2

Fotka 1


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI