Bez práce nejsou koláže
Michal Cihlář – Michal Cimala – Pavel Holeka – David Kolovratník – Jitka Kopejtková – Luboš Plný – Michal Štochl

  • 10. 10. – 2. 12. 2018
  • Vernisáž: úterý 9. 10. 2018 od 19:00
  • Kurátorka: Alena Bartková

úterý 9. října 2018 v 19:00 se v prostorách městské galerie GAMPA na pardubickém Příhrádku slavnostně otevře výstava s názvem Bez práce nejsou koláže, kterou speciálně pro GAMPU kurátorsky připravila mladá historička umění Alena Bartková. Skupinová výstava současné české koláže sleduje nové postupy a principy, námětovou linku a celkový přístup k tomuto fenoménu, který se stal zřejmě nejtypičtějším výtvarným prostředkem 20. století. Výstavu tvoří díla od Michala Cihláře, Michala Cimaly, Pavla Holeky, Davida Kolovratníka, Jitky Kopejtkové, Luboše Plného a Michala Štochla.

  • Opravdu je koláž spojena s prací?
  • Doplňuje v dnešní době jiné výtvarné disciplíny nebo posílila svou pozici a jen mění formu?
  • Jak se námětově a obsahově koláž jako výtvarná technika proměnila?
  • Existuje v dnešní době hranice mezi koláží pokládanou za umělecké dílo a koláží jako hobby?
  • Je pravda, že koláž přináší do tvorby naprostou svobodu?

Na tyto i další otázky hledá prostřednictvím připravované přehlídky kurátorka Alena Bartková odpovědi.

“Slovo koláž se odvozuje od francouzského výrazu collage - lepení. V širokém slova smyslu se tak jedná o název pro jakoukoli techniku, jejíž podstatou je lepení něčeho na něco jiného a vytváření tak nového celku. V užším slova smyslu se jedná o techniku, která je spjata s nástupem moderny počátkem 20. století”, vysvětluje kurátorka Alena Bartková.

Přestože mnoho autorů před 1. světovou válkou se v českém prostředí koláži věnovalo, nikdo z nich nedosáhl v této technice takového mistrovství jako Jiří Kolář. Jeho inovativní způsoby pojetí koláže dali vzniknout několika novým technikám jako jsou muchláž či roláž. Jeho díla mají často filosofický podtext, či reflektují aktuální společenskou situaci. Kolář dokázal plně využít potenciálu koláže jako rychlého výtvarného prostředku, který mu umožňuje bezprostředně vytvářet nové souvislosti.

“Výstava ukazuje 7 různých přístupů, kterými se současná koláž ubírá, a to bez ohledu na formální vzdělání autorů, či jejich uznání na výtvarné scéně. Divák tak může sledovat opravdu pestrou paletu toho, co vše ještě může být koláž a sám hledat odpovědi na deklarované otázky”, dodává kurátorka výstavy.

Výstavu, jak je již v GAMPĚ zvykem, doplní řada doprovodných programů. Mimo již tradičních programů pro školy (po celou dobu trvání výstavy), Rodinných střed (17. 10. a 21. 11., vždy od 10:00 do 12:00), Tvůrčích nedělí (21. 10. a 25. 11., vždy od 15:00 do 17:00) či programů pro seniory (24. 10. od 9:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00, 23. 11. od 10:00 do 12:00) se návštěvníci mohou těšit např. na kurátorskou komentovanou prohlídku (24. 10. od 16:00) či besedu s vystavovanými umělci (21. 11. od 18:00 do 20:00), či dokonce na autorskou tvůrčí dílnu Recykliteratury (14. 11. od 17:00 do 20:00) s Vojtěchem Maškem – výtvarníkem, komiksovým a filmovým scénáristou.

Kontakty pro média:

  • Alena Bartková / kurátorka, bartkova.a@gmail.com, + 420 720 360 890
  • Nikola Březinová / galerijní pedagožka, brezinova@gmpardubice.cz, + 420 608 209 897

VÍCE O AUTORECH:

Netradiční přístup ke koláži můžeme sledovat v díle Jitky Kopejtkové. Ta kombinuje na první pohled nezkombinovatelné výtvarné formy do podoby koláží. Strhané plakátovací plochy, které roky jen fotograficky dokumentovala, nyní přenáší fyzicky do prostoru výstavních sálů, kde odpad povyšuje na umělecké dílo a dává mu novou nálepku v podobě současné koláže. Ta vznikne až po jejím zásahu, kdy postupně z plochy intuitivně kousky plakátů trhá a odlepuje.

Podobně s kolážemi začal i sochař a malíř Michal Cimala, tedy co se týká odpadového materiálu. Ten získával z tiskárny, kterou měl u ateliéru. Tyto nepovedené tisky tváří a produktů rozřezával, přeskládával a lepil do nových celků. Někdy přímo do živé malby. Během tří let tak Cimala vytvořil několik cyklů s dekonstruovanými postavami, tvářemi a produkty civilizace, zejména s letadly. Na výstavě v GAMPĚ jsou vystavena zástupná díla z většiny těchto celků. Díky koláží Cimala vrací do obrazu děj, figuru a prostředí. Na výstavě ale můžeme sledovat i příklady užití koláže jako promyšlené doplnění plochy obrazu.

S tou obratně pracuje malíř David Kolovratník, který s koláží počítá už v samotných skicách obrazů. Jeho výběr kousků papíru je zcela vědomý a plánovaný. Využívá rodinného archivu jako jsou dokumenty, korespondence, výstřižky z dobových novin a časopisů, strojopisy snářů a tikety Sportky. Právě ty tvoří celé pozadí obrazu Chata bude z roku 2017.

Ojedinělé koláže Luboše Plného, vystavené poprvé na této výstavě, jsou složeny z anatomických atlasů a figur modelek z módních časopisů, do kterých Luboš Plný projektuje jejich anatomii.

K intimnější a nevšední užití koláže dochází i v díle Michala Cihláře a jeho cestovních deníků, kterých od roku 1989 vznikla necelá stovka. Deníky se staly doslova hmatatelné vizuální vzpomínky. Krom kreseb jsou texty doplněné konkrétními nálezy, pískem, účtenkami, jízdenkami apod. Tvoří tak ucelený a neměnný popis prožité situace.

Výtvarník a básník Pavel Holeka, který se kolážemi začal zabývat po setkání s prací Jiřího Koláře (výtvarné a později literární tvorbě) se soustavně této disciplíně věnuje od devadesátých let. Koláže lyrické povahy tvoří obvykle ve větších cyklech. Soubor Pierotů - Pocta Marcelu Marceaua, z roku 2016, vychází z osobní zkušenosti a vzpomínek Holeky na legendárního mima.

Rozdílné motivy a nové skladby koláže se projevují v díle Michala Štochla, který se po názorovém rozchodu se surrealismem jako s archaickým vnímáním světa v době, kdy multikulturální společnost nabízí surrealismus takřka na každém kroku, vydal skrze destrukci vlastní výtvarné formy do podob symbolické exprese. Pravidelné linie vystřídal na první pohled chaotickým vrstvením tvarů různých forem

tn_obrazek_1530.jpg

tn_obrazek_1529.jpg

tn_obrazek_1528.jpg

tn_obrazek_1527.jpg

tn_obrazek_1526.jpeg

tn_obrazek_1525.jpg

TISKOVÁ ZPRÁVA


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

úterý 9. října v 19:00 zahájíme novou výstavu zaměřující se na současnou českou koláž. Kurátorsky ji pro GAMPU připravila Alena Bartková. Srdečně Vás zveme na její vernisáž!


Nezapomínáme na školy. Bez galerijních animací pro všechny věkové kategorie si už Gampu nedokážeme ani představit.


K výstavě Bez práce nejsou koláže jsme pro Vás připravili jako vždy řadu doprovodných programů. Nechte se zlákat na některý anebo všechny z nich.


Máme radost! Z celkem 16 kurátorských projektů přihlášených do našeho výběrového řízení vybrala odborná komise dvě výstavy, které se stanou součástí výstavního programu roku 2019 a vytvoří tak základ pro celoroční dramaturgický plán. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘINewsletter

Newsletter