von to neni úplně příjemnej zvuk

Von to neni uplně příjemnej zvuk

skleněná interaktivní zvuková instalace

“Von to neni uplně příjemnej zvuk” je interaktivní zvuková instalace využívající autorčiny specifické databáze autentických zvuků výroby skla z oblasti Jablonecka a Nového Boru, jeho estetiky, materiálů a technických produktů českého skla. Projekt volně navazuje na performanci Sklo vyteklo z prasklé vany a CD kompilaci GLASS IS NOT THAT, které se zabývají zvukovým dědictvím českého sklářství.

V instalaci přebírá hlavní roli návštěvník a jeho volná interakce s objektem. Sklo se zde nevystavuje jako nedotknutelná památka v babiččině vitríně nebo jako statická umělecká tavenice, ale jako senzorický objekt s hmatovou, zvukovou a vizuální kvalitou. Návštěvník může pohybově skrečovat na rytmus brusky v různých oktávách, poslechnout si všudypřítomné tovární rádio a vlastním pohybem a dotykem skleněných závěsů objevovat souvztažnosti mezi křehkou estetikou, každodenní industriální realitou výroby skla a prostředím sklářů. Sociálně kritická linie projektu je zaměřená na lokální problematiku úpadku sklářského průmyslu na Jablonecku, která ukazuje na palčivou otázku o udržení lokálních tradic v kontextu nátlaku globálního socioekonomického rámce současného světa.

koncept, zvuk: KnofLenka

tvorba objektu: Martin Dašek

technická realizace, software: Pavel Karafiát

foto: Jonatan Kšajt

Výstava putuje:

Avoid Gallery, Prague, 2013

Gallery of City of Pardubice (červenec - srpen 2014)

Stockholm Fringe festival (srpen 2014)

Skleněné městečko (září 2014)

Projekt podpořen grantem Hlavního města Praha. Za podporu děkujeme také firmě Technosklo a rodině Uhlířových ze Železného Brodu.

Software využívá část z Kinectu virtual hit Boxes od CIANT.

http://cargocollective.com/knoflenka/This-Is-Not-a-Really-Pleasant-Sound

THIS IS NOT A REALLY PLEASANT SOUND

glass interactive sound installation

“This Is Not A Really Pleasant Sound” is an interactive sound installation using the author's database of specific authentic sounds of glass manufactures from famous region of Bohemia Crystal - Northern Czech Republic (esp. Jablonec nad Nisou and Nový Bor), its aesthetics, materials and technical products of Czech glass. The project is loosely based on performance ”Glass Run Out From The Broken Bath” and CD compilation GLASS IS NOT THAT dealing with sound heritage of the Czech glass industry.

In the installation, the lead role is given to the visitor and his free interaction with the object. The glass is not represented as an untouchable relic in grandmother's vintrine nor as a static fused art glass, but as a sensory object with tactile, acoustic and visual quality. Visitors can scratch by his move the rhythm of the grinder in different octaves, listen to the ubiquitous factory radio and discover by proper motion and touching the glass curtains the correlations between the delicate aesthetics, everyday reality of industrial production of glass and glass-makers environment. Socially critical line project is focused on local issues of decline of the glass industry in Jablonec surrounding, reflecting the hot topic of maintaining local traditions in the context of global socio-economic framework of the contemporary world.

concept, sound: KnofLenka

installation: Martin Dašek

technical realisation, software: Pavel Karafiát

photos: Jonatan Kšajt

EXHIBIT

Avoid Gallery, Prague, 2013

upcoming exhibitions:

Gallery of City of Pardubice (2014)

Stockholm Fringe festival (2014)

Glass City Železný Brod (2014)

Project supported by The City of Prague. We are also thanx for the support of the company Technosklo and family Uhlířovi from Železný Brod.

Software uses part of the Kinect Virtual Boxes hit by CIANT.

Fotka 4

Fotka 3

Fotka 3

Fotka 3


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Vážení přátelé,
na základně vládního nařízení, vzhledem k situaci ohledně koronaviru je galerie OD 13.3. DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. O případném alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!
Vaše GAMPA


Čeká nás změna. Pracujeme na nových webových stránkách. Už brzy!


Výstavu Být sněný jako vždy doprovodí řada programů. Více informací zde.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI