von to neni úplně příjemnej zvuk

Von to neni uplně příjemnej zvuk

skleněná interaktivní zvuková instalace

“Von to neni uplně příjemnej zvuk” je interaktivní zvuková instalace využívající autorčiny specifické databáze autentických zvuků výroby skla z oblasti Jablonecka a Nového Boru, jeho estetiky, materiálů a technických produktů českého skla. Projekt volně navazuje na performanci Sklo vyteklo z prasklé vany a CD kompilaci GLASS IS NOT THAT, které se zabývají zvukovým dědictvím českého sklářství.

V instalaci přebírá hlavní roli návštěvník a jeho volná interakce s objektem. Sklo se zde nevystavuje jako nedotknutelná památka v babiččině vitríně nebo jako statická umělecká tavenice, ale jako senzorický objekt s hmatovou, zvukovou a vizuální kvalitou. Návštěvník může pohybově skrečovat na rytmus brusky v různých oktávách, poslechnout si všudypřítomné tovární rádio a vlastním pohybem a dotykem skleněných závěsů objevovat souvztažnosti mezi křehkou estetikou, každodenní industriální realitou výroby skla a prostředím sklářů. Sociálně kritická linie projektu je zaměřená na lokální problematiku úpadku sklářského průmyslu na Jablonecku, která ukazuje na palčivou otázku o udržení lokálních tradic v kontextu nátlaku globálního socioekonomického rámce současného světa.

koncept, zvuk: KnofLenka

tvorba objektu: Martin Dašek

technická realizace, software: Pavel Karafiát

foto: Jonatan Kšajt

Výstava putuje:

Avoid Gallery, Prague, 2013

Gallery of City of Pardubice (červenec - srpen 2014)

Stockholm Fringe festival (srpen 2014)

Skleněné městečko (září 2014)

Projekt podpořen grantem Hlavního města Praha. Za podporu děkujeme také firmě Technosklo a rodině Uhlířových ze Železného Brodu.

Software využívá část z Kinectu virtual hit Boxes od CIANT.

http://cargocollective.com/knoflenka/This-Is-Not-a-Really-Pleasant-Sound

THIS IS NOT A REALLY PLEASANT SOUND

glass interactive sound installation

“This Is Not A Really Pleasant Sound” is an interactive sound installation using the author's database of specific authentic sounds of glass manufactures from famous region of Bohemia Crystal - Northern Czech Republic (esp. Jablonec nad Nisou and Nový Bor), its aesthetics, materials and technical products of Czech glass. The project is loosely based on performance ”Glass Run Out From The Broken Bath” and CD compilation GLASS IS NOT THAT dealing with sound heritage of the Czech glass industry.

In the installation, the lead role is given to the visitor and his free interaction with the object. The glass is not represented as an untouchable relic in grandmother's vintrine nor as a static fused art glass, but as a sensory object with tactile, acoustic and visual quality. Visitors can scratch by his move the rhythm of the grinder in different octaves, listen to the ubiquitous factory radio and discover by proper motion and touching the glass curtains the correlations between the delicate aesthetics, everyday reality of industrial production of glass and glass-makers environment. Socially critical line project is focused on local issues of decline of the glass industry in Jablonec surrounding, reflecting the hot topic of maintaining local traditions in the context of global socio-economic framework of the contemporary world.

concept, sound: KnofLenka

installation: Martin Dašek

technical realisation, software: Pavel Karafiát

photos: Jonatan Kšajt

EXHIBIT

Avoid Gallery, Prague, 2013

upcoming exhibitions:

Gallery of City of Pardubice (2014)

Stockholm Fringe festival (2014)

Glass City Železný Brod (2014)

Project supported by The City of Prague. We are also thanx for the support of the company Technosklo and family Uhlířovi from Železný Brod.

Software uses part of the Kinect Virtual Boxes hit by CIANT.

Fotka 4

Fotka 3

Fotka 3

Fotka 3


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: (+420) 777 820 267
E: panochova@gmpardubice.czotevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Ve čtvrtek 9. listopadu od 18 hodin Vás srdečně zveme na vernisáž výstavy Mezi dvěma světy, na které Vám představíme průřez celoživotní tvorbou česko-německé sochařky Ludmily Seefried-Matějkové. Rodačka z Heřmanova Městce představí v Pardubicích vůbec poprvé figurální sochy a plastiky se souborem kresebných skic. K výstavě promluví Pavel Šmíd, kurátor, a sochařčino dílo Vám zasvěceně přiblíží Ilona Víchová, historička umění. K výstavě jsme vydali doprovodný leták s textem Ilony Víchové a fotografiemi Zuzany Richter.


V sobotu 2. prosince od 10 do 16 hodin zveme srdečně Vaše děti na oblíbenou adventní akci Den pro dětskou knihu, který již tradičně pořádá Krajská knihovna v Pardubicích a ke kterému se již od prvního ročníku rádi připojujeme. I letos čekají na děti výtvarné dílny, tentokrát na čertovské téma, a stanoviště pro soutěžní razítko. Vstupné zdarma.


Tvůrčí vánoční dílnu pro děti na téma „Blýskavé vánoce“ si naše galerijní animátorky chystají na neděli 10. prosince od 14 do 18 hodin. Děti si budou moci vyrobit vánoční ozdobičky z korálků, papíru a dalších materiálů. Dospělý doprovod je vítán též! Vstupné zdarma.


Také pro seniory připravuje lektorka Nikola Březinová  vánoční rukodělnou dílnu. 15. prosince od 10 do 12 hodin si spolu s nimi vyzkouší plstění, kdo se zúčastní, odnese si vánoční ozdoby z ovčí vlny a korálků. Pro účast je třeba se přihlásit, vstupné zdarma.

NAŠI PARTNEŘI


   
   

Newsletter

Newsletter